Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Dar viena Lilianos Narkovič knyga

Žurnalistė, publicistė, Vilniaus krašto tyrėja, leidėja, istorikė Lilijana Narkovič (Liliana Narkowicz) išleido dar vieną naują knygą „Skorbuciany – na rozdrożach historii = Skurbutėnai – istorijos kryžkelėse“. Šis gražus, gausiai nuotraukomis iliustruotas dvikalbis (lenkų – lietuvių) istorinis leidinys pasakoja apie Skurbutėnų apylinkių ir jų gyventojų likimus, koplyčią, kadaise garsų Skurbutėnų dvarą ir čia veikusią mokyklą. Jame savo neįkainojamais prisiminimais dalinasi iš čia kilę senyvo amžiaus žmonės bei senelių, prosenelių pasakojimais dabartiniai gyventojai.

Pasak knygos išleidimo iniciatorės – Lygainių kaimo bendruomenės pirmininkės Vladislavos Žukovskos,  ši knyga – tai simbolinė „plyta“, skirta koplyčios šventoriaus kapinaitėse palaidotos apylinkių savininkės, dvarininkės Anos Jelenskos paminklo atnaujinimui. Prisidėti prie šio kilnaus tikslo įgyvendinimo galima įsigijus knygą Skurbutėnų koplyčioje. Ateityje idėjos autorė planuoja padovanoti po knygos egzempliorių Vilniaus rajono bibliotekoms.

Narkovič, Liliana. Skorbuciany – na rozdrożach historii = Skurbutėnai – istorijos kryžkelėse / Liliana Narkowicz ; [tłumaczenie Emilija Stankevičienė]. – Vilnius : [L. Narkovič], 2017. – 232 p. : iliustr.. – Gretut. tekstas liet., lenk.

Sneak peeks now with iphone accessories more about the poet over 20 exclusive ipod and iphone add-ons, debuted

Naujienos