Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Knygos pristatymas: „Acta primae visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae. Vilniaus Kapitulos archyvo Liber IIb atkūrimas“

1477060178_0_rowell_virselis_vilnensis_2016_04_15_1212Bažnytinio paveldo muziejuje (Šv. Mykolo g. 9) bus pristatyta knyga „Acta primae visitationis diocesis Vilnensis anno Domini 1522 peractae. Vilniaus Kapitulos archyvo Liber IIb atkūrimas“. Renginyje dalyvaus knygos sudarytojas Stephen C. Rowell (PhD (Cantab), Lietuvos istorijos institutas), dr. Darius Baronas (Lietuvos istorijos institutas), doc. dr. Liudas Jovaiša (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas), prof. Rimvydas Petrauskas (Vilniaus universiteto Istorijos fakultetas).

Knygoje pristatoma pirmosios 1522 m. atliktos Vilniaus vyskupijos parapijų vizitacijos medžiaga, kuri tarsi suteikia Lietuvos Katalikų bažnyčios gyvenimo žodinę nuotrauką prieš pat reformacijos pradžią. Nors 1944 m. vokiečių ir rusų išniekintoje Varšuvoje tikriausiai sudegė ir 1522 m. Vilniaus vyskupijos vizitacijos rankraštis, jį didžiąja dalimi galima atkurti iš XX a. trečiajame dešimtmetyje padarytų nuorašų bei kitų senesnių šaltinių. Vilniaus skaitytojams pristatomame leidinyje atspindėta, kas XV–XVI a. sandūroje statė šventyklas Lietuvoje, kas jose aptarnavo tikinčiuosius, kokiais turtais, įranga globėjai jas aprūpino ir kokiems tikslams.
 
Įdomi leidinio dalis – „Vilniaus vyskupijos parapinių bažnyčių aukso, sidabro ir arnotų lobyno inventorius, parengtas Viešpaties 1522 metų šv. Protaus ir Hiacinto dieną Vilniaus kanauninko ir teisių daktaro gerbiamo pono Jono Albino, kurį vizitatoriumi paskyrė didžiausiai Kristuje gerbiamas tėvas, ponas Paulius, Dievo malone Lucko vyskupas bei Vilniaus arkidiakonas, tam specialiai pritarus didžiausiai Kristuje gerbiamam ponui Jonui iš Lietuvos kunigaikščių, Dievo malone Vilniaus vyskupui. 
 
Vizitaci­jos medžiagos turinys  atkurtas iš dalies skelbtų, taip pat iš rankraščių pavidalu išlikusių tekstų lotynų, lenkų, rusėnų kalbomis. Mokslinis įvadas supažindina skaitytoją su Vilniaus vyskupijos padėtimi XV–XVI a. sandūroje, lyginant ją su ankstesnes krikščioniškas tradicijas turinčiomis Lenkijos ir Rytų Baltijos regiono vyskupijomis. Čia aptariama pirmoji oficialioji Gniezno arkivyskupo vizitacija Vilniaus vyskupijoje, pirmasis vietinis vyskupijos sinodas, bažnyčių tinklo Vilniaus vyskupijoje formavimosi klausimas palyginamajame kontekste, liturginių objektų reikšmė ir simbolika, jų gausa ir pasirinkimas, 1522 m. vizitacijos forma, vizitacijos aktų organizavimas, dovanojimų bažnyčioms ir Bažnyčios įsipareigojimų donatoriams aspektai. Iš viso knygoje pateikiama daugiau kaip 101 dokumentas. Pagrindinės knygos dalys (be įvado lietuvių ir anglų kalbomis) yra keturios. Pirmoji – Vilniaus vyskupijos parapinių bažnyčių privilegijų, fundacijų ir suteikčių knyga – apima 69 dokumentus; antroji – Vilniaus vyskupi­jos parapinių bažnyčių aukso, sidabro ir arnotų lobio inventorius – apima 9 rankraštinius lapus; trečioje dalyje – priede – 32 dokumentai, kurie teikia platesnį XV–XVI a. sandūros Vilniaus vyskupijos istorijos kontekstą; ketvirtoje dalyje pateiktos išnašos su moksliniais komentarais, gausiomis rankraštinių šaltinių citatomis.
 
Daugiau informacijos: http://www.bpmuziejus.lt/lt/pagrindinis-meniu/renginiai.html,knygos-pristatymas-acta-primae-visitationis-diocesis-vilnensis-anno-domini-1522-peractae-vilniaus-kapitulos-archyvo-liber-iib-atkurimas

 

They are pay for someone to write me a film analysis expensive in terms of time and often require senior engineers to dig into deep system internals

Naujienos