Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Paroda „Stanislavas Moniuška – aštuoniolika kūrybos ir meilės metų Vilniuje“

Lietuvos teatro, kino ir muzikos muziejuje atidaryta paroda „Stanislavas Moniuška – aštuoniolika kūrybos ir meilės metų Vilniuje“, skirta kompozitoriaus 200-ųjų gimimo metų jubiliejui.

Stanislavas Moniuška (lenk. Stanisław Moniuszko, 1819-1872) – vienas ryškiausių romantizmo muzikos kūrėjų Europoje, dažnai gretinamas su Frederiku Šopenu. Mokėsi muzikos Varšuvoje, Berlyne, vedęs vilnietę Aleksandrą Miulerytę, aštuoniolika aktyvios kūrybos ir kultūrinės meninės veiklos metų kompozitorius praleido Vilniuje, palikdamas ženklius pėdsakus Lietuvos kultūros istorijoje.

1840‒1842 m. S. Moniuška buvo Šv. Jonų bažnyčios vargonininku, kelerius metus Vilniaus miesto teatro orkestro dirigentu, privačiai mokė muzikos, aktyviai dalyvavo miesto muzikiniame gyvenime, būrė mėgėjų ansamblius, rengė koncertus, vadovavo paties 1854 m. įkurtai Šv. Cecilijos draugijai, rūpinosi natų leidyba. Vilniuje S. Moniuško sukūrė jį pasaulyje išgarsinusius kūrinius – kantatas lietuviška tematika „Milda“, „Nijolė“, „Namų dainyno“ I-VI sąsiuvinius, keturias „Aušros Vartų litanijas“, sceninių kūrinių. 1848 m. Miulerių namuose, diriguojant pačiam S. Moniuškai, įvyko jo žymiosios operos „Halka“ koncertinis atlikimas, o 1854 m. ‒ ir šios operos premjera Vilniaus miesto teatre. 1849 m. Sankt Peterburge kompozitorius dirigavo kantatą „Milda“ ir fantastinę uvertiūrą „Pasaka“, kurios sulaukė palankių vertinimų. 1858 m. po operos „Halkos“ premjeros triumfo Varšuvos Didžiajame teatre S. Moniuška pakviestas dirbti šio teatro dirigentu, tad su šeima persikėlė gyventi į Varšuvą.

S. Moniuškos kūryba yra svarbi Lenkijos, Baltarusijos, Lietuvos muzikinės kultūros paveldo dalis, savitas reiškinys europiniame, romantizmo muzikos kontekste. Ši paroda ‒ tai muziejaus dovana kompozitoriaus 200-ųjų gimimo metinių proga.

Naujienos