Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Rengiama mokslinė konferencija, skirta Liubavo (Vilniaus r.) dvare gyvenusiam ir kūrusiam garsiam XIX a. lietuvių skulptoriui Rapolui Slizieniui (1804–1881)

Rugsėjo 8 d. kviečiame dalyvauti mokslinėje konferencijoje „Rapolas Slizienis – tiltas tarp paribio tautų“.
 
Mokslinė konferencija  yra skirta Liubavo dvare gyvenusiam ir kūrusiam garsiam XIX a. lietuvių skulptoriui Rapolui Slizieniui (1804–1881). Informacijos apie talentingą XIX a. skulptorių ir architektą, kuris gyveno, kūrė ir yra palaidotas Liubavo dvaro koplyčioje, nėra daug. Mūsų šalies istorikai kartu su Lenkijos ir Baltarusijos kolegomis bandys labiau atskleisti šio talentingo menininko asmenybę bei kultūrinį to laikotarpio kontekstą. 
 
Dr. Reda Griškaitė papasakos apie XIX a. Vilniaus kultūrinį kontekstą ir Senienų muziejų bei kitokį dvarininką R. Slizienį. Dailėtyrininkė dr. Jolanta Širkaitė kalbės apie R. Slizienio ir kitų menininkų ryšius tarpsukiliminėje Lietuvoje. Viešnia iš Lenkijos, istorikė, LDK teritorijoje buvusių privačių bibliotekų tyrinėtoja dr. Lilia Kowkiel nagrinės Slizienių šeimos XIX a. knygų rinkinius, o jos kolega istorikas Sebastianas Piotras Slizienis plačiau papasakos apie skulptoriaus sūnaus Henriko meno kolekciją. Baltarusijos menotyrininkas, skulptorius ir medalistas Valerijus Kaliasinskis pasidalins mintimis apie atminimo medalio, skirto R. Slizieniui, kūrimą bei patį menininką. Istorikė doc. dr. Birutė Rūta Vitkauskienė pristatys niekur lig šiol neskelbtus dokumentus apie seniausius žinomus Liubavo dvaro laikus ir jo savininkus.
 
Projekto vadovas Gintaras Karosas pabrėžia, kad Liubavo dvaras yra vienas seniausių Lietuvos dvarų ir jo svarba iki XV–XVI a. nėra pakankamai atskleista. B. R. Vitkauskienės pranešimas bus pakankamai sensacingas ir atkreips tyrinėtojų dėmesį į šį išskirtinės svarbos istorijos ir kultūros paveldo objektą.
 
Konferencija vyks rugsėjo 8 d. Europos parko muziejuje ir Liubavo dvaro sodyboje. Daugiau informacijos žr. adresu: http://www.kpd.lt/news/2479/158/Moksline-konferencija-R-Slizienis-tiltas-tarp-paribio-tautu.html
 
 
 

Got an iphone if you spying.ninja/t-mobile-familywhere-family-locator-app answer that you already own an iphone, hunch will emphatically say no since iphone is an ipod touch with a wireless radio and camera

Naujienos