Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Rugpjūčio 4 d., prieš 143 metus gimė kunigas, Lietuvos Nepriklausomybės Akto signataras Alfonsas Petrulis

Alekna, Viktoras. Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas Petrulis. – Trakai-Vilnius, 1996. Knygos viršelis

Alekna, Viktoras. Nepriklausomybės akto signataras kun. Alfonsas Petrulis. – Trakai-Vilnius, 1996. Knygos viršelis

Būdamas aktyvus patriotas, A. Petrulis stengėsi dalyvauti įvairiose veiklose, susijusiose su Lietuvos valstybės atkūrimu, lietuvių tautos atgimimu. Anot profesoriaus Jono Aničo, A. Petrulis žavėjosi lietuvių tautiniu sąjūdžiu ir troško jame veikti, stengėsi įprasminti save Vilniaus lietuvių veikloje. Dalyvavo 1905 m. Didžiajame Vilniaus Seime, buvo įvairių draugijų steigėjas ir aktyvus dalyvis. 1909 m. dalyvavo Vilniaus vyskupijos kunigų susirinkime, buvo išrinktas į komisiją, kur turėjo ginti lietuvių tikinčiųjų teises melstis gimtąja kalba. Kaip aktyvus kovotojas už lietuvybę kunigas A. Petrulis buvo pakviestas į 1917 m. vykusią Lietuvos konferenciją Vilniuje, vėliau išrinktas Lietuvos Tarybos nariu. A. Petrulis buvo tarp tų dvidešimties vyrų, kurie 1918 m. vasario 16 d. pasirašė Lietuvos nepriklausomybės paskelbimo Aktą. Jis aktyviai dalyvavo Lietuvos Tarybos darbe. 1918 m. lapkričio mėn. signataras dirbo Tarybos komisijoje, rengusioje pirmąją laikinąją Lietuvos Respublikos Konstituciją.

Lietuvos nepriklausomybės akto signataras Alfonsas Petrulis susijęs ir su Širvintų rajonu. 1928 m. jis buvo paskirtas dirbti į Musninkus ir klebonavo čia apie pusę metų. Čia buvo paskutinė kunigo tarnystė vieta. Čia jis mirė ir buvo palaidotas Musninkų bažnyčios šventoriuje.

Apie kunigo atminimo įamžinimą Vilniaus apskrityje galite daugiau sužinoti čia: http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/alfonsas-petrulis/

As is usually the way of the mobile world, a developer known as lenny kano over at the xda-developers forum best spy apps has the android community covered by releasing an

Naujienos