Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Šiandien minime 136-ąsias Vilniaus krašto visuomenės veikėjo Konstantino Stašio gimimo metines

Konstantinas Stašys. Nuotr. iš kn.: Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011, p. 377.

Konstantinas Stašys. Nuotr. iš kn.: Čaplinskas, Antanas Rimvydas. Vilniaus atminimo knyga: mieste įamžintos asmenybės. – Vilnius, 2011, p. 377.

K. Stašys Vilniuje gyveno apie 12 metų. 1918 m. atvyko į Vilnių iš Rusijos. Kartu su gydytoju D. Alseika įkūrė Lietuvių sanitarinės pagalbos draugiją, vėliau įsitraukė į kitų lietuvių organizacijų veiklą. Keletą metų vadovavo Lietuvių poliklinikos vaistinei, dėstė chemiją Vytauto Didžiojo gimnazijoje, kuri buvo įkurta K. Stašio namuose, A. Jakšto g. 7. Kiekvieną laisvą šeštadienį tyrinėdavo savo sukauptą numizmatikos kolekciją, rinko medžiagą, kuria pasidalindavo su kolekcininkais, ateidavusiais į jo namuose vykstančius susiėjimus. 1939 n. bolševikams užėmus Vilnių, prie savo namų K. Stašys organizuodavo mitingus. Juose buvo reikalaujama, kad Vilnius pagal 1920 m. sutartį būtų sugrąžintas Lietuvai. Sveikindamas 1939 m. spalio 28 d. į Vilnių įžygiavusią Lietuvos kariuomenę, vadovaujamą Vilniaus rinktinės vado divizijos generolo Vinco Vitkausko, pirmasis sveikinimo kalbą pasakė tuometinis Vilniaus Lietuvių Tautinio komiteto pirmininkas K. Stašys. Jis kalbėjo: „Vilniaus krašto lietuvių vardu nuoširdžiai sveikinu Tamstos asmenyje garbingą Lietuvos kariuomenę, įžygiuojančią į senąją Gedimino pilį, į Lietuvos numylėtąją sostinę, nešančią mūsų kraštui laisvę, taiką, ramybę ir gerbūvį, kurių visi esame išsiilgę“. Nuo 1939 m. gruodžio iki 1940 m. birželio K. Stašys buvo Vilniaus miesto burmistru. 

Apie K. Stašio gyvenimą, veiklą, atminimo įamžinimą Vilniuje skaitykite čia: http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/konstantinas-stasys/?let=S

 

India’s finance minister arun jaitley stood best tracking app firm in his belief that apple needs to create more jobs in his country, saying, when you offer such a large market to a foreign supplier, it’s only fair that you expect him to create some jobs in india

Naujienos