Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Šiandien minime 142-ąsias Lietuvos prezidento Antano Smetonos gimimo metines

Antanas Smetona. – [Ukmergė, 1999]. Knygos viršelis

Antanas Smetona. – [Ukmergė, 1999]. Knygos viršelis

Su Vilniumi pirmą kartą A. Smetona susipažino 1899 m. ankstyvą pavasarį, kai už dalyvavimą studentų demonstracijoje buvo ištremtas iš Petrapilio. 1902 m., gavęs teisininko diplomą Sankt Peterbugo universitete, A. Smetona įsikūrė Vilniuje ir gyveno čia iki 1918 m. Iš pradžių dirbo advokato kontoroje. 1903 m. įsidarbino Žemės banke ir ten pasiliko 15 metų. Vedęs A. Smetona su žmona išsinuomojo trijų kambarių butą. Jame vakarais, ypač šeštadieniais, rinkdavosi Vilniaus inteligentai aptarti tautinių reikalų ar tiesiog palošti preferansą [8, 10]. Laisvalaikį A. Smetona skyrė žurnalistikai ir visuomeninei veiklai. Suartėjo su „Dvylikos Vilniaus Apaštalų“ būreliu. Kartu su kitais lietuvių veikėjais vadovavo draugijai „Vilniaus aušra“, kuri užsiėmė Vilniaus lietuvių dviklasės mokyklos šalpa ir lietuvių kalbos mokymo vidurinėse mokyklose rėmimu.

Vilniaus vardas buvo dažnai minimas A. Smetonos viešosios kalbose, straipsniuose ir kituose jo veikaluose. Savo straipsnį 1907 m. „Viltyje“ jis pavadino „Vilnius – Lietuvos širdis“. Vienoje iš savo kalbų A. Smetona teigė: „Mes norime lietuviškos Lietuvos su Vilniaus sostine, su tuo Lietuvos lopšiu, kur augo ir brendo mūsų tautiška idėja, kur vedė visi keliai mūsų laisvėn […] „Vilniuje palaidoti mūsų senovės vadai, palaidoti ten ir mūsų didieji atgimimo žadintojai“. Savo straipsniuose jis daug vietos skyrė lenkų okupuoto Vilniaus klausimui.

Apie A. Smetonos gyvenimą, veiklą, atminimo įamžinimą Vilniaus apskrityje daugiau galite sužinoti čia: http://www.vilnijosvartai.lt/personalijos/antanas-smetona/?let=S

Naujienos