Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Šiandien minime 43-ąsias Lietuvos laisvės gynėjo Dariaus Gerbutavičiaus gimimo metines

Darius Gerbutavičius. Nuotr. iš kn.: Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2004. – T. 6, p. 593.

D. Gerbutavičius 1991 m. įstojo į Lietuvos šaulių sąjungą, aktyviai dalyvavo sąjungos veikloje. 1991 metų sausio 11-13 dienomis budėjo prie Spaudos rūmų, Lietuvos Aukščiausiosios Tarybos-Atkuriamojo Seimo, Televizijos bokšto. 1991 metų sausio 13-osios naktį netoli Televizijos bokšto buvo nukautas SSRS desantininkų. 1991 metų sausio 16 d. palaidotas Vilniuje, Antakalnio kapinėse.

1996 m. Vilniuje, prie namo A. P. Kovaliuko g. 32 (Karoliniškių seniūnija), minint 5-ąsias laisvės gynėjo žūties metines, Dariaus Gerbutavičiaus atminimui buvo atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šiame name gyveno Laisvės gynėjas Darius Gerbutavičius, gimęs 1973 m., žuvęs 1991 m. sausio 13 d.“.

1996 m. buvusioje Vilniaus 3-ojoje statybininkų mokykloje (dabar Vilniaus statybininkų rengimo centras) D. Gerbutavičiui buvo atidengta memorialinė lenta(skulpt. Jonas Naruševičius, archit. Vytautas Zaranka). Lentoje iškaltas D. Gerbutavičiaus bareljefas ir įrašas: „Šioje mokykloje mokėsi / Darius Gerbutavičius / gimė 1973 m. / žuvo 1991 m. sausio 13 dieną / prie Vilniaus televizijos bokšto“.

2016 m. kovo 10 d. Vilniuje, ant Vilniaus „Ryto“ progimnazijos pastato (D. Gerbutavičiaus g. 9, Karoliniškių seniūnija), D. Gerbutavičiaus atminimui atidengta memorialinė lenta. Lentoje iškaltas įrašas: „Šioje mokykloje / 1980-1988 m. mokėsi  / Darius Gerbutavičius / Lietuvos laisvės gynėjas, / žuvęs 1991 m. sausio 13 d.“.

1992 m. D. Gerbutavičiaus žuvimo vietoje, į pietus nuo Vilniaus televizijos bokšto (Sausio 13-osios g. 10, Karoliniškių seniūnija), buvo atidengtas paminklas – ant granitinio stačiakampio pagrindo stovintis keturkampio plano stulpas su įstrižai nusklembtu viršumi ir iškaltu įrašu: „Darius / Gerbutavičius / 1973–1991“.

It isn’t customizable trymobilespy.com in the slightest and for small teams and individuals it serves no real purpose

Naujienos