Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Trakų bibliotekos fondas pasipildė unikaliu leidiniu

Trakų viešoji biblioteka įsigijo unikalų leidinį lotynų kalba „Solennitas coronationis Beatissimae Virginis Mariae in antiquissima sua ad praepositalem palatino Trocensis civitatis Basilicam, à temporibus Alexandri Vitoldi Magni Litvaniae Ducis, gratiis et miraculis clara Icone…: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms (1718-2018).
Lietuviškai leidinio pavadinimas skambėtų taip: „Švenčiausios Mergelės Marijos, pavaizduotos didžiai sename atvaizde, garsėjančiame malonėmis bei stebuklais nuo Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Aleksandro Vytauto laikų Trakų miesto vaivadai priklausančioje Bazilikoje, vainikavimo iškilmės Vilniuje: Jėzaus draugijos universiteto spaustuvėje, 1719 Viešpaties metais“ (pavadinimą iš lotynų kalbos vertė dr. Daiva Narbutienė). Tai faksimilinis 1719 m. išleistos knygelės leidimas.
Apie Trakų Švč. Mergelės Marijos stebuklus rašė ir odes jai skyrė vienas žymiausių lotyniškai rašiusių XVII a. Europos poetų, Vilniaus universiteto profesorius, vadintas „Lietuvos Horacijumi“, Motiejus Kazimieras Sarbievijus. Leidinyje  nuodugniai aprašytos Trakų Dievo Motinos paveikslo vainikavimo Popiežiaus Klemenso XI atsiųstomis karūnomis 1718 m. rugsėjį aštuonias  dienas trukusios iškilmės.
„Trakų žemė“ 1993 m. kovo – balandžio 3-4 d. numeriuose pirmą kartą išspausdino visą šio leidinio vertimą į lietuvių kalbą (iš lotynų kalbos vertė Ona Matusevičiūtė).

Solennitas coronationis Beatissimae Virginis Mariae in antiquissima sua ad praepositalem palatino Trocensis civitatis Basilicam, à temporibus Alexandri Vitoldi Magni Litvaniae Ducis, gratiis et miraculis clara Icone…: Trakų Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo bažnyčios Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – paveikslo vainikavimo 300-osioms metinėms (1718-2018). – [1719 m. leid. fotogr. laida]. – Trakai: Voruta, 2016 (Vilnius. – 33, [1] p.

Die 1419 gegründete universität war die erste hochschule im ostseeraum und prägt unterstützt von der meine Webseite neu gegründeten hochschule für musik und dem theater die kulturelle ausrichtung der stadt

Naujienos