Sveiki atvykę į „Vilnijos vartus“!

Vilniaus krašto lietuvių tautinio atgimimo ir švietimo istorija fotografijose

Vilniaus apskrities Adomo Mickevičiaus viešojoje bibliotekoje gautas Jūratės Gudaitės parengtas dviejų dalių fotografijų ir dokumentų leidinys „Lietuvių tautinis atgimimas ir švietimas Vilniaus krašte“. Šiose nepaprastai vertingose knygose pateikiama vaizdų panorama, nušviečianti istorinius, politinius ir kultūrinius įvykius, susijusius su mūsų tautos kova už nepriklausomą Lietuvos valstybę ir jos sostinę Vilnių.

1918 metų vasario 16-ąją Lietuvos Taryba priėmė nutarimą, kuriame skelbė „atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje“. Lietuvių visuomeninės ir politinės kovos už nepriklausomybę centru jau nuo amžiaus pradžios tapo istorinė Lietuvos sostinė Vilnius. Pagrindinės nuostatos, kuriomis toje kovoje vadovavosi lietuvių inteligentija, buvo išlaikyti gimtąją kalbą ir šviesti tautą. Tai liudija ne tik tuometinė spauda, amžininkų atsiminimai, dokumentai ar renginių afišos, bet ir istorinės fotografijos, kuriose įamžintos lietuvių kultūrinio, politinio ir visuomeninio gyvenimo akimirkos, istoriniai įvykiai, jų dalyviai, taip pat pedagogai, švietimo įstaigų Vilniaus krašte organizatoriai, gimnazijų ir mokyklų vaizdai.

Pirmojo leidinio tome, skirtame Vilniuje veikusiai lietuvių šviesuomenei, pateikiami Jono Basanavičiaus, Marijos Pečkauskaitės , Lazdynų Pelėdos, Fausto Kiršos, Juozo Tallat –Kelpšos, Igno Šeiniaus, Žemaitės, Marijos Šlapelienės, Antano Smetonos, Jurgio Šaulio, Vileišių, Marcelės Kubiliūtės, Jono Jablonskio, Gabrieliaus Landsbergio –Žemkalnio ir daugelio kitų šviesuolių portretai ir grupinės nuotraukos.

Antroji leidinio dalis skirta Vilniaus krašto lietuvių švietimo istorijai. Knygoje publikuojami lietuviškų švietimo įstaigų, veikusių Lenkijos okupuotoje teritorijoje 1920–1939 m., dokumentai ir fotografijos. Jose įamžinti Vilniaus Vytauto Didžiojo gimnazijos, taip pat vienintelės provincijoje įsteigtos lietuviškos Švenčionių gimnazijos, „Ryto“ draugijos išlaikomų kaimo mokyklų ir skaityklų vaizdai, užfiksuotos mokytojų veiklos ir gyvenimo akimirkos. Ši ikonografinė medžiaga – svarbus vaizdinis ir istorinis dokumentas, liudijantis apie sudėtingą lietuvių švietimo padėtį Rytų Lietuvoje. 

Naujienos