Vilnijos vartų“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Vilniaus apskrities bibliotekose.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Paroda “EXPO Elektrėnai’ 2005”: [įmonių bukletai ir straipsniai spaudoje] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – 38 p. – Elektrėnų SVB, 2007.
 2. Paroda “EXPO Elektrėnai’ 2006”: [įmonių bukletai ir straipsniai spaudoje] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – 36 p. – Elektrėnų SVB, 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Balceriškių biblioteka ir jos skaitytojai: [kronika] / sudarė Jadvyga Grigonienė. – 2002. – 48 lap.: 36 lap. nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.
 2. Černiauskienė, Janina. Kietaviškių bibliotekos kronika: [straipsniai, fotonuotraukos, apžvalga] / Janina Černiauskienė. – Kietaviškės. – 2006. – 24 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2007.
 3. Dapkevičienė G., Kulbokienė A. Elektrėnų miesto bibliotekos veikla 2001-2003 m. / Genė Dapkevičienė, Alina Kulbokienė. – Elektrėnai. – 2004. – 30 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.
 4. Dapkevičienė G., Vasilavičienė J. Elektrėnų miesto bibliotekos 1996–1999 m. veikla / Genė Dapkevičienė, Janina Vasilavičienė. – Elektrėnai, 2000. – 89 p. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.
 5. Elektrėnų SVB Semeliškių filialo 2002-2003-2004 m. kronika : [bibliotekos darbų aprašymas, nuotraukos, kopijos] / sudarė I. Venskutonienė. – Semeliškės, 2005. – 70 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB Semeliškių b-ka, 2007.
 6. Elektrėnų viešosios bibliotekos Gilučių filialo istorija / [parengė Veronika Tamošiūnienė]. – [Gilučiai, 2007]. – 5 p.: Spausd. – Žml. –Elektrėnų SVB Gilučių b-ka.
 7. Grigonienė, Jadvyga. Alekso Žūko prisiminimai: pirmojo Balceriškių bibliotekos bibliotekininko Alekso Žūko atsiminimai. – 2 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2002.
 8. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių biblioteka ir jos skaitytojai: [2001–2003 m. kronika]. – Balceriškės, 2003. – 60 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2001–2007.
 9. Grigonienė, Jadvyga. Balceriškių biblioteka ir jos skaitytojai: [2004–2006 m. kronika] / Jadvyga Grigonienė. – Balceriškės. – 2006. – 27 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2007.
 10. Pastrėvio biblioteka 2000–2002 m. / parengė D. Kananavičienė. – Pastrėvys, 2002. – 25 p.: iliustr., nuotr. – Mašinr., rankr. – Elektrėnų sav. Pastrėvio b-ka, 2002.
 11. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos istorijos puslapiai 1940–2000. – 2000. – 31 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.
 12. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos kronika už 1997 m. – 1998. – 46 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.
 13. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos kronika už 1998 m. – 1999. – 41 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.
 14. Vasilavičienė, Janina. Vievio miesto bibliotekos kronika už 1999 m. – 2000. – 32 p.: priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.
 15. Venskutonienė, Irena. Elektrėnų SVB Semeliškių filialo 2000–2001 m. kronika. – Semeliškės, 2002. – 44 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 16. Venskutonienė, Irena. Iš Semeliškių gyvenimo: mokytojo, fotomenininko Vytauto Monkevičiaus fotografijos, padovanotos Semeliškių bibliotekai, su bibliotekos vedėjos komentarais. – Semeliškės, 2002. – 18 p.: nuotr. – Spausd., rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka
 17. Venskutonienė, Irena. Semeliškių bibliotekos kronika: [albumas]. – 1976–1999 m. – 60 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 18. Volungevičienė J. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija (1967-2007) / Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – 100 p.: 12 iliustr. lap. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.
 19. Volungevičienė, Jūratė. Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos 2000-ųjų m. kronika / Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2002. – 35 p.: 31 iliustr. pried. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2002.

Religija. Bažnyčios

 1. Dapkevičienė, Genė. Šv. Mergelės Marijos – kankinių karalienės bažnyčia / sudarė Genė Dapkevičienė. – 2000. – 15 p.: iliustr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.
 2. Grybauskaitė, Agnė. Kunigas Romualdas Šalčiūnas – dvasiškai turtinga asmenybė. – Elektrėnai, 2001. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 3. Kezys, Dovydas. Mūsų parapija 1940–1999 metais / Dovydas Kezys, Skaistė Paišytė, Orinta Jaraminaitė, Laura Račinskaitė, vadovė mokyt. Danguolė Galinienė. – Elektrėnai, 1999. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 4. Strėva (Semeliškių Romos katalikų laikraštis, leidžiamas aukų lėšomis 2003): [laikraščių aplankas] / sudarė Irena Venskutonienė. – 2007. – Tęsiamas. – Elektrėnų SVB Semeliškių b-ka., 2007.
 5. Venskutonienė, Irena. Semeliškių šv. Lauryno bažnyčios pastatai (1937–1940 m.): prisiminimai iš kultūrinio ano meto parapijiečių gyvenimo: [aplankas]. – 1998. – 28 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 6. Venskutonytė, Kristina. Semeliškių Šv. Lauryno bažnyčia ir parapija XVI-XX a.: [bakalauro darbas] / Kristina Venskutonytė. – Semeliškės. – 2006. – 75 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, Semeliškių b-ka, 2007.
 7. Voverienė I. Kanauninkas Alfredas Pranas Rukšta. – Kazokiškės, 2002. – 36 p.: nuotr. – Elektrėnų sav. Kazokiškių b-ka, 2002.

Visuomenės mokslai

 1. Stankūnaitė, Živilė, Klimaitė, Jovita. Gyvenimas Elektrėnų vaikų dienos centre ir vaikų globos namuose. – Elektrėnai, 2002. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.

Politika

 1. LR Seimo narys Bronius Bradauskas: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

Ekonomika

 1. Elektrėnų savivaldybė respublikinėje spaudoje 2005-2006 m.: straipsnių bibliografija / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – 101 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.
 2. Elektrėnų savivaldybė respublikinėje spaudoje 2007 m.: straipsnių bibliografija / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 3. Elektrėnų savivaldybėje esančios įmonės: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 4. Kietaviškių įmonės ir žmonės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Janina Černiauskienė. – Kietaviškės. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2007.
 5. Volungevičienė, Jūratė. Elektrėnų savivaldybė respublikinėje spaudoje 2001–2002 m.: straipsnių bibliografija / Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2002. – 32 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2002.

Švietimas. Mokyklos

 1. Antanavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių kaimo mokyklos istorija. – 1998. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Gilučių b-ka, 2002.
 2. Dapkevičienė G., Volungevičienė J. Mokytojas ir rašytojas Vyt. Mizeras / sudarė Genė Dapkevičienė, Jūratė Volungevičienė. – 2001. – 38 p.: iliustr. – Mašinr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.
 3. Elektrėnų 1-osios vidurinės mokyklos istorija: [albumas]. – Elektrėnai, 1975–2002 m. T.1. 1975–1995. – 23 p.: iliustr., nuotr. T.2. 1996–2002. – 48 p.: iliustr., nuotr. – Rankr. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-kla, 2002.
 4. Elektrėnų moksleivių vardai / parengė autorių kolektyvas. Darbo vadovė Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinės m-klos lietuvių kalbos mokytoja Alma Jurgelevičienė. – Elektrėnai, 2001. – 141 p. – Spausd. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.
 5. Galinienė, Danguolė. Elektrėnų „Versmės“ gimnazijos konkursas „Iš kartos į kartą perduodame savo tikėjimo lobį“. – 2000. – 26 p. – Spausd. – Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 6. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1781–1922 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1989–1991. – 118 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 7. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1922–1926 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]: Tęsinys. – Kietaviškės, 1974–1976. – 101 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 8. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1922–1926 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1974–1976. – 83 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 9. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių pagrindinės mokyklos 75-tis (1922–1977 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1998. – 79 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 10. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinių pavardės ir jų paplitimas: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 2001. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 11. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokinių vardai ir jų paplitimas 2001 metais: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 2001. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 12. Karužas, Tomas. Mokytojos Vilijos Dobrovolskienės biografija. – Elektrėnai, 1999. – 16 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 13. Keršienė-Nausaitytė, Marija. Mano Semeliškės: [mokytojos prisiminimai apie Semeliškių vid. m-klą, mokytojus, mokinius nuo 1952 iki 1962 m.] / Marija Keršienė-Nausaitytė. – Semeliškės, 2006. – 7 p. – (Kopija). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2007.
 14. Kursevičienė, Vladislava. Daugirdiškių mokyklos istorija. – Daugirdiškės, 2002. – 33 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Daugirdiškių prad. m-klos b-ka, 2002.
 15. Liutkevičienė, Danutė. „Nubėkime į pusiasalį“: [mokinių fotoreportažas]. – Elektrėnai, 2002. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 16. Liutkevičienė, Danutė. „Vieną dieną Elektrėnuos…“: [11 b kl. mokinių fotografijos su aprašais]. – Elektrėnai, 2002. – 25 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 17. Mokytoja ir sveiko gyvenimo propaguotoja Stanislava Šarakojytė: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 18. Mokytoja, poetė Birutė Stasiūnaitė-Gruzdienė: [kopijos aplankas su rašytojos rankraščiais] / sudarė Valė Maželienė. – Vievis, 2007. – 33 p. – Rankr., Spausd. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Vievio b-ka, 2007.
 19. Mokytojas ir rašytojas Vytautas Mizeras: [nuotraukų ir kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 20. Pirmieji žiedai: Semeliškių vidurinės mokyklos moksleivių poezijos rinkinys: [kopijų aplankas]. – Semeliškės. – 2003. – 32 p. – Elektrėnų SVB, 2007.
 21. Puidokienė, Marytė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių mokyklos istorija (1976–1983 m.): [ir literatūros mokytojų darbas]. – Kietaviškės, 1983. – 35 p.: iliustr. – (Tęsiamas). – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 22. Regina Leonavičienė: kraštietė, mokytoja. – Vievis, 2002. – 41 p.: nuotr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Vievio m. b-ka, 2002.
 23. Savivaldybės mokyklų jubiliejai: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 24. Stankevičienė M., Meškauskienė S. Elektrėnų „Versmės“ gimnazija: kronika. – Elektrėnai, 2002. – 32 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 25. Stankevičienė, Aleksandra. Mokytoja Danutė Gudelienė: apie Kietaviškių pagrindinės mokyklos mokytoją, įžymią kraštotyrininkę Danutę Gudelienę. – 1998. – 24 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 26. Vasilavičienė, Janina. Mokytoja, tautiškumo puoselėtoja Vievyje D. Kanstantinavičienė-Kastaitienė / Janina Vasilavičienė. – Vievis. – 1999. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Vievio b-ka.
 27. Vinciūnienė, Aldona. Žebertonių pradinės mokyklos metraštis. – 2001. – 5 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.
 28. Žebertonių kaimo septynmetės mokyklos kronika 1958-1989. – 1958–2007. – 34 p.: nuotr., priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2007.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Grigonienė, Jadvyga. Ulonai jojo, dainas dainavo: apie Praną Krikščiūną, kuris tarnavo antrame ulonų Birutės kavalerijos pulke. – 1998. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.
 2. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių seniūnijos gyventojų vardai ir jų paplitimas (1999 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1999. – 97 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 3. Kapelija “Pylimėlis” spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Jadvyga Grigonienė. – 2007. – 18 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2007.
 4. Močiutės jaunystės dainos / dainų tekstus pateikė Felicija Malūnavičienė, užrašė Irena Voverienė. – Kazokiškės. – 2003. – 35 p. – Rankr. – Elektrėnų SVB, 2007.
 5. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių etnografinio ansamblio kolektyvas. – 2002. – 12 p.: iliustr., nuotr. – Elektrėnų sav. Gilučių b-ka, 2002.
 6. Voverienė, Irena. Mamos jaunystės dainos / užrašė Irena Voverienė. – Kazokiškės. – 1996. – 24 p. – Rankr. – Elektrėnų SVB Kazokiškių b-ka.

Technika

 1. Atkočaitytė, Lina, Alauskaitė, Jolanta. Kelio istorija. – 2000–2001 m. – 20 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 2. Lietuvos elektrinė: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 3. Vievio kelių muziejus: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių kolūkio istorija (1949–1974 m.): [ir mokytojų darbas]. – Kietaviškės, 1974. – 79 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 2. Stankevičienė, Aleksandra. Ūkininkai Vytas ir Konstantinas Nedzveckai: apie ūkininkų gyvenimą, darbus, selekcijos pasiekimus daržininkystėje, sodininkystėje, dekoratyvinių medžių auginime, gėlininkystėje: Konstantino Nedzvecko poezija. – 2002. – 59 p .: iliustr. – Rankr., spausd. – Elektrėnų sav. VB,, Kietaviškių b-ka, 2002.

Menas. Architektūra

 1. Džiazo atlikėjas ir kompozitorius Dainius Pulauskas: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 2. Fotomenininkas Vytautas Suslavičius: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 3. Meno vadovas ir dirigentas Gintaras Rinkevičius: straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 4. Striaupienė, Asta. Dailininkas Adulis Medžiūnas. – Abromiškės, 2002. – 23 p.: iliustr., nuotr. – Mašinr., rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Leščinskaitė A. Liaudies meistrė Vanda Umbrasienė (medžio drožėja) / Aušra Lešinskaitė, Genė Dapkevičienė. – Elektrėnai,1999–2002. – 67 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB, 2002.
 2. Lešinskaitė, Aušra. Liaudies meistrė Vanda Umbrasienė. – Elektrėnai, 1999. – 11 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnai, „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 3. Pačkauskaitė, Jolanta. Tautodailininkė Vida Juknelienė / Jolanta Pačkauskaitė. – Elektrėnai, 2002. – 27 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2002.

Sportas

 1. Dapkevičienė, Genė. Elektrėnų sporto žvaigždės / Genė Dapkevičienė. – Elektrėnai, 1998. – 42 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.
 2. Elektrėnų savivaldybės sportininkai: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė, Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 3. Golfo aikštynas Elektrėnų savivaldybėje: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 4. Ledo ritulininkas Dainius Bauba: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 5. Ledo ritulininkas Darius Kasparaitis: [kopijų aplankas] / surinko J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 6. Ledo ritulininkas, kraštietis Dainius Zubrus: [kopijų aplankas] / surinko J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 7. Žilionienė, Ona. „Startas prie Beižionių“: apie Beižionių seniūnijos sportininką Juozą Gudeliūną. – Beižionys, 2002. – 112 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų sav. Beižionių b-ka, 2002.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Aivaras Veiknys: kūryba, straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 2. Barzdaitytė, Daina. Poetams: [pačios literatės kompiuteriu surinkta knygelė su iliustracijomis]. – 2001. – 10 p. – Surinkta kompiuteriu. – (Kopija). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 3. Dapkevičienė G., Volungevičienė J. Poetas ir vertėjas Almis Grybauskas / sudarė Genė Dapkevičienė, Jūratė Volungevičienė. – 2001. – 23 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.
 4. Elektrėnų savivaldybės gyventojų pavardės / parengė kolektyvas. Darbo vadovė: Elektrėnų „Ąžuolyno“ vidurinės m-klos lietuvių kalbos mokytoja Alma Jurgelevičienė. – Elektrėnai, 2002. – 8 p. – Spausd. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.
 5. Galinienė, Danguolė. Rašinių „Iš kartos į kartą perduodame tikėjimo lobį“ konkursui. – Elektrėnai, 2000. – 75 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 6. Irma Taraškevičienė – literatė: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 10 p. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 7. Jono Kiaušo kūryba: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 8. Juozas Podriezas: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 6 p. – (Tęsiamas). – Mašinr., rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 9. Konstantinas Nedzveckas: selekcininkas, poetas: [straipsniai ir eilėraščiai] / surinko Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai, 2004. – 84 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.
 10. Maleckienė, Stasė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių apylinkės vietovardžiai: [ir mokytojų darbas]. – Kietaviškės, 1976. – 34 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 11. Margaritos Matvijenko kūryba ir straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 12. Marijona Žitkauskienė – literatė: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 5 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 13. Mizeras, Vytautas. Elektrėnų Literatūros ir meno muziejaus literatūrinis gyvenimas: 2 albumai. – Elektrėnai, 1977–2002 m. – Rankr. T.1. 1977–1995 m. – 41 p.: nuotr. T.2. 1996–2002 m. – 43 p.: nuotr. – Elektrėnų SVB Literatūros ir meno muziejus, 2002.
 14. Onos Gražinos Maleravičienės kūrybos bibliografija (2001-2007) / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2007. – 26 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.
 15. Onos Rasutės Šakienės kūryba: poezija, straipsniai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 16. Poetas, žurnalistas Rimvydas Stankevičius: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 17. Prašau žodžio: [Semeliškių vidurinės m-klos literatų būrelio leidžiamo laikraščio aplankas]. – Semeliškės, 2001. – 7 laikr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 18. Rašytojas Edmundas Malūkas: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė, A. Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 19. Rašytojas Juozas Kralikauskas: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 20. Stankevičienė, Aleksandra. Poetas Almis Grybauskas. – 2001. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių fil., 2002.
 21. Stankevičienė, Aleksandra. Rašytojas Juozas Kralikauskas. – 2001. – 23 p. – Rankr., spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 22. Stankevičienė, Aleksandra. Rašytojas Vacys Bukauskas: rašytojo, žurnalisto ir vertėjo kūrybinis palikimas, spausdintas „Kaišiadorių aiduose“ 1989–1998 metais. – 1998. – 43 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 23. Tidikienė, Laima. Trys apybraižos: [apie etnografinio ansamblio „Vuolasta“ dalyves]. – [Pastrėvys], 2003. – 16 p. – Mašinr., nuotr.
 24. Vasilavičienė J. Vertėjas Stasys Sabonis: bibliografija. – Elektrėnai, 2002. – 33 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.
 25. Vasilavičienė, Janina. Marytė Venckevičienė: (apie kraštietės kūrybą). – 1999. – 6 p.: priedai. – Rankr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.
 26. Vinciūnienė A. Kaimai, vietovardžiai: senų žmonių atsiminimai. – 1999. – 6 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.
 27. Vladislava Kursevičienė – literatė: [kopijų aplankas] / sudarė Semeliškių b-kos vedėja Irena Venskutonienė. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2007.
 28. Volungevičienė, Jūratė. Elektrėnų krašto literatų kūryba / surinko Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai, 2001. – Mašinr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.
 29. Volungevičienė, Jūratė. Rašytojas Juozas Kralikauskas / surinko Jūratė Volungevičienė. – 2001. – 26 p. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2002.
 30. Vytautas Šauklys – literatas: [aplankas] / sudarė I. Venskutonienė. – 2001. – 9 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.

Kraštotyra

 1. Antanavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Veronika. Kaišiadorių rajono Žaslių seniūnijos Konsepto kaimas. – 1998. – 36 p.: nuotr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Bilučių b-ka, 2002.
 2. Balceriškės spaudoje (2002-2007): [kopijų aplankas] / sudarė Jadvyga Grigonienė. – Balceriškės. – 2007. – 81 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB Balceriškių b-ka, 2007.
 3. Česonienė A. Ekspedicijos „Po Kietaviškes“ aprašymas. – Elektrėnai, 2001. – 12 p.: iliustr. – Spausd., rankr. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.
 4. Daugirdiškės: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 5. Jurgelevičius A. Liutonys – Kietaviškės – Peliūnai – Elektrėnai: („Keliauk ir pažink“) / Audrius Jurgelevičius, Egidijus Ščerbavičius, Marius Pavalkis. – 2001. – 6 p.: 1 žemėl. – Spausd. – Elektrėnų „Ąžuolyno“ vid. m-klos b-ka, 2002.
 6. Kazokiškių sąvartynas: straipsniai spaudoje: [kopijos] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė, Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 7. Semeliškės spaudoje: [aplankas] nuo 1980 m. / sudarė Irena Venskutonienė. – Semeliškės, 2001. – 65 p. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 8. Stankevičienė, Aleksandra. Kietaviškių krašto žmonės: Apie Kietaviškių seniūnijos gyventojus respublikinėje spaudoje 1998–2002 m. – 52 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 9. Stankevičienė, Aleksandra. Kietaviškių krašto žmonės: Kietaviškių seniūnijos gyventojai respublikinėje spaudoje 1991–1998 m. – 1998. – 78 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 10. Vasilavičienė, Janina. Vievis ir vieviečiai: (kraštotyros literatūros parodos katalogas). – 1999. – Spausd. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.
 11. Venskutonienė I., Vasilavičienė J. Kraštotyros darbų parodos „Mano gimtosios Semeliškės“, skirtos Semeliškių 725 m. ir šv. Lauryno bažnyčios 500 m. jubiliejams paminėti, katalogas / Irena Venskutonienė, Janina Vasilavičenė. – Elektrėnai, 2001. – 16 p.: il

Biografijos

 1. Binkulienė, Marijona, Gudelienė, Danutė. Juozas Kralikauskas 1995–1997m.: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kvietiškės, 2002. – 128 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 2. Elektrėnų savivaldybės asmenybės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė Akvilė Kananavičiūtė, Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2005. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 3. Elektrėnų savivaldybės meras Arvydas Vyšniauskas: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 4. Elektrėnų savivaldybės meras Kęstutis Vaitukaitis: [kopijų aplankas] / sudarė J. Volungevičienė, A. Kananavičienė. – Elektrėnai. – 2004. – 121 p. – Elektrėnų SVB, 2007.
 5. Ilgametis Semeliškių pašto viršininkas Julius Nenortavičius: [aplankas] / sudarė Irena Venskutonienė. – 2000. – 10 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 6. Lauruševičiūtė, Agnė. Mokytojos Audros Jančiauskienės giminės istorija. – Elektrėnai, 1999. – 16 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 7. Lietuvos elektrinės direktorius, Elektrėnų garbės pilietis Pranas Noreika: [straipsnių spaudoje kopijos] / sudarė J. Volugevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 8. Ona Gražina Maleravičienė: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 9. Tidikienė, Laima. Strėvininkai. Šio krašto Lietuvos savanoriai. – [Pastrėvys], 2008. – 20 p. – Mašinr., nuotr.
 10. Vasilavičienė, Janina. Vladas Bartuška (1904–1995): kraštiečio girininko gyvenimas ir veikla. – 1998. – 13 p.: 19 lap. iliustr. – Rankr., iškarp., nuotr. – Elektrėnų sav. Vievio b-ka, 2002.

Istorija

 1. Arlauskas, Jonas. „Magazinas“ – vieta, kur užkasti nukankinti ir sušaudyti rusų belaisviai, žydai ir „miško“ broliai: 1989–1995 metais rinktus prisiminimus užrašė Semeliškių vidurinės mokyklos mokytojas Jonas Arlauskas. – 2001. – 7 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka.
 2. Bušinskienė, Jadvyga. Pakalniškių kaimo tremtinių atsiminimai. – 2001. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Pakalniškių b-ka, 2002.
 3. Grigonienė, Jadvyga. Tremties keliais: buvusios Balceriškių apylinkės tremtinių prisiminimai. – 1998. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.
 4. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių valsčius (1918–1935 m.): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1999. – 212 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 5. Sausio 13-osios įvykiai Elektrėnų krašte: [bibliografija ir straipsnių kopijos] / sudarė A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2006. – 25 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB, 2007.
 6. Semeliškių miestelio herbas: [kopijų, nuotraukų aplankas] / sudarė bibliotekos vedėja Irena Venskutonienė. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2007.
 7. Stankevičienė, Aleksandra. Kietaviškių seniūnijos tremtiniai ir jų atminimai. – 1998. – 37 p.: iliustr. – Rankr., spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 8. Venskutonienė, Irena. Prisiminimai apie žydus, gyvenusius prieš karą Semeliškių miestelyje, jų likimai. – 1998. – 32 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Elektrėnų sav. Semeliškių b-ka, 2002.
 9. Vinciūnienė, Aldona. Gyvenimo kelyje ir vargai, ir laimė lydėjo: tremtinio Sabonio Alekso pasakojimas. – 2001. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Abromiškių b-ka, 2002.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Abromiškių dvaras: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2003. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB, 2007.
 2. Abromiškių dvaro istorija: [kopijų aplankas] / sudarė Irena Kubilinskienė. – Abromiškės. – 2007. – 8 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Abromiškių b-ka, 2007.
 3. Antanavičienė, Irena, Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių kaimo istorija / Irena Antanavičienė, Veronika Tamošiūnienė. – Gilučiai. – 1999. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Gilučių b-ka.
 4. Černiauskienė, Janina. Kietaviškių krašto kaimų istorijos: [senų žmonių atsiminimai, fotonuotraukos, straipsnių spaudoje kopijos]. – Kietaviškės. – 2007. – 20 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2007.
 5. Dapkevičienė, Genė. Abromiškių dvaras / Genė Dapkevičienė. – Elektrėnai, 1999. – 15 p.: iliustr. – Mašinr. – Elektrėnų SVB, 2002.
 6. Grabijolų kaimas: [kopijų aplankas] / sudarė A. Kananavičiūtė. – Elektrėnai. – 2004. – 33 p. – Elektrėnų SVB, 2007.
 7. Grigonienė, Jadvyga. Dvarai ir palivarkai: buvusiame Balceriškių mikrorajone buvę dvarai ir palivarkai. – 2000. – 7 p. – Rankr. – Elektrėnų sav. Balceriškių b-ka, 2002.
 8. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių kaimo istorija: (I dalis): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1991–1993 m. – 116 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 9. Gudelienė, Danutė. Kaišiadorių rajono Kietaviškių kaimo istorija: (II dalis): [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1991–1993 m. – 103 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 10. Išnykę ir nykstantys kaimai / parengė Irena Voverienė.- Kazokiškės.- 1996.- 2 p.- Rankr.- Elektrėnų SVB Kazokiškių b-ka.
 11. Kietaviškėms – 500 metų: [kopijų aplankas] / surinko A. Kananavičiūtė, J. Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – 50 p. – Elektrėnų SVB, 2007.
 12. Kursevičienė, Vladislava. Daugirdiškių kaimo istorija. – Daugirdiškės, 2002. – 8 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Daugirdiškių prad. m-klos b-ka, 2002.
 13. Liutkevičienė, Danutė. Elektrėnų istorija mokinių kūryboje. – Elektrėnai, 2002. – 21 p. – Spausd. – Elektrėnų sav. Elektrėnų „Versmės“ g-jos b-ka, 2002.
 14. Semeliškės: [leidinyje plačiai nušviečiama Semeliškių miestelio ir jo apylinkių istorijos raida nuo seniausių laikų iki mūsų dienų. Ypač daug dėmesio skiriama gyvenvietės architektūrai, žmonių gyvenimui XX a. apibūdinti] / sudarė Pranas Arlauskas. – Vilnius, 2006. – 176 p. – Elektrėnų SVB Semeliškių b-ka, 2007.
 15. Stankevičienė, Aleksandra. Išnykusio Taduliškių kaimo istorija. – 1995. – 14 p.: iliustr., žemėl. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 16. Tamošiūnienė, Veronika. Gilučių seniūnijos kaimų istorija. – Gilučiai. – 2006. – 15 p. – Elektrėnų SVB Bilučių b-ka, 2007.
 17. Tidikienė, Laima. Pastrėvio apylinkės istorija. – [Pastrėvys], 2001. – 11 p. – Mašinr.
 18. Vievio miesto ir jo apylinkių istorija: projektas / autorė ir vadovė R. Lapinskienė. – Vievis. – 2005. – 52 p. – Spausd. – Elektrėnų SVB Vievio b-ka, 2007.
 19. Žilionienė, Ona. Apie nykstančius kaimus. – Beižionys. – 1996.-14 p.: iliustr.- Rankr. – Elektrėnų SVB Beižionių b-ka, 2004.
 20. Žilionienė, Ona. Čia – mūsų šaknys: nykstantis Būriškių kaimas. – 1998. – 9 p.: žemėl. – Rankr. – Elektrėnų sav. Beižionių b-ka, 2002.

Geografija

 1. Gudelienė, Danutė. Kietaviškės žemėlapiuose: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 2001. – 61 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.

Knygnešiai

 1. Gudelienė, Danutė. Knygnešių krivūlė: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1996. – 43 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 2. Gudelienė, Danutė. Knygnešys Motiejus Grybauskas: [ir jaunųjų kraštotyrininkų darbas]. – Kietaviškės, 1977. – 98 p.: iliustr. – Rankr. – Elektrėnų sav. Kietaviškių pagr. m-kla Kraštotyros muziejus, 2002.
 3. Knygnešė ir dainininkė Agota Tumosaitė-Prūsaitienė: [kopijų aplankas] / sudarė Jūratė Volungevičienė. – Elektrėnai. – 2004. – 22 p. – Elektrėnų SVB, 2007.
 4. Korsakienė, Angelė. Žmogus didis savais darbais: Kietaviškių seniūnijos knygnešiai: [iškarpų aplankas]. – Jagėlonys, 2002. – 15 p.: iliustr. – Elektrėnų sav. Jagėlonių b-ka, 2002.
 5. Stankevičienė, Aleksandra. Jie nešė lietuvišką knygą: apie Kietaviškių seniūnijos knygnešius. – 2000. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Elektrėnų SVB Kietaviškių b-ka, 2002.
 6. Tamošiūnienė, Veronika. Nepramintais knygos takais: knygnešio Petro Gudelio gyvenimas ir veikla / Veronika Tamošiūnienė. – Gilučiai. – 2008. – 9 p.: iliustr. – Elektrėnų SVB Gilučių b-ka.
 7. Vasilavičienė, Janina. Knygnešys ir vaistininkas Jurgis Milančius / Janina Vasilavičienė. – Vievis. – 1990. – 44 p. : 9 nuotr.; iliustr. – Rankr. – Elektrėnų SVB Vievio b-ka.