Vilnijos vartų“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Vilniaus apskrities bibliotekose.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Renginiai. Šventės. Koncertai Šalčininkų krašte 2006 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 65 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 2. Renginiai. Šventės. Koncertai Šalčininkų krašte 2007 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 100 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 3. Renginiai. Šventės. Koncertai. – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 95 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Šalčininkų rajono organizacijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 5. Šalčininkų rajono organizacijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Ogurcova I. Butrimonių bibliotekos kronika 1994–2004 metai. – Butrimonys, 2004. – 30 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.
 2. Ogurcova I. Butrimonių bibliotekos kronika 1994–2004 metai. – Šalčininkai, 2004. – 30 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.
 3. Palevič O. Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – 2005. – Eišiškės, 2005. – 13 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 4. Palevič O. Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – 2006. – Eišiškės, 2006. – 14 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 5. Palevič O. Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – Eišiškės, 2004. – 12 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 6. Palevič O.Šalčininkų r. Eišiškių bibliotekos kronika. – 2007. – Eišiškės, 2007. – 15.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 7. Sadovskaja G. Dieveniškių bibliotekos metraštis 2000-2006 metai. – Dieveniškės, 2006. – 28 p.: nuotr. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.
 8. Šalčininkų biblioteka nuotraukose: [fotoalbumas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 180 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 9. Šalčininkų biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 10. Šalčininkų biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 11. Šalčininkų biblioteka spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 12. Šatrovskaja K. Baltosios Vokės bibliotekos kronika. – 2004. – Baltoji Vokė, 2004. – 90 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų r. Baltosios Vokės b-ka, 2007.
 13. Turgelių bibliotekos metraštis [rus.]: [albumas]. – 1967-1968. – 13 p. – Rankr. – Šalčininkų r.
 14. История развития библиотек р-на. – 1979. – 44 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.
 15. Летопись Шальчининкской центральной библиотеки. T.1. 1946 – 1972. – 99 p.:iliustr. – Mašinr. T.2. 1973 – 1980. – 79 p.: iliustr. – Mašinr. T.3. 1981 – . – 11 p.: iliustr. – Mašinr. Šalčininkų VB, 1982.

Religija. Bažnyčios

 1. Bernatovič I. Kalesninkų seniūnijos, Kalesninkų bažnyčios šv. Mergelės nekalto prasidėjimo istorija. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Šalčininkų r. Kalesninkų b-ka, 1997.
 2. Kalesninkų bažnyčiai 100 metų / parengė Olga Kijakovskaja. – Šalčininkai, 2005. – 29 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 3. Kijakovskaja O. Šalčininkėlių parapijai 100 metų. – Šalčininkai, 2006. – 22 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Narbutienė N. Norviliškių vienuolynas. – Dieveniškės, 2005. – 10 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Milkūnų b-ka, 2007.
 5. Pansevičienė J. Eišiškių bažnyčia. – Eišiškės, 2006. – 5 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 6. Religija. Bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 45 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 7. Religija. Bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 8. Religija. Bažnyčia: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 9. Zenevič M. Iš Turgelių parapijos istorijos. – 1999. – 80 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2002.
 10. 100 – lecie Kościoła pw. Nepokolanego Poczęcia NMP w Koleśnikach: [kopijų aplankas] / sudarė G. Makarevič. – 2005. – 12 p. – Šalčininkų r. Kalesninkų b-ka, 2007

Visuomenės mokslai

 1. Policijos ir gaisrinės tarnybos veikla Šalčininkų rajone 2007 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 90 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 2. Policijos ir gaisrinės tarnybos veikla Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 3. Policijos ir gaisrinės veikla Šalčininkų rajone – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 70 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Socialinis aprūpinimas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 27 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 5. Socialinis aprūpinimas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 6. Socialinis aprūpinimas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

Politika

 1. Юность мужала в боях: из истории комсомола Шалчининкского р-на. – 1978. – 66 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Ekonomika

 1. Akmenynės seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Kasperovič. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Akmenynės b-ka, 2007.
 2. Akmenynės seniūnija spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė J. Kasperovič. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Akmenynės b-ka, 2007.
 3. Butrimonių seniūnijos gyvenimas spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.
 4. Butrimonių seniūnijos gyvenimas spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.

Švietimas. Mokyklos

 1. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2004. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.
 2. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.
 3. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.
 4. Dieveniškių ,,Ryto“ vidurinės mokyklos įvykiai ir naujienos: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.
 5. Juchnevič B. Šalčininkų vid. mokyklos istorija. – 1999. – 136 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.
 6. Sadovskaja G. Dieveniškių „Ryto“ vid. mokyklos įvykiai ir naujienos. – 2002. – 20 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.
 7. Švietimas Šalčininkų rajone 2007 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 140 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 8. Švietimas – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 180 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 9. Švietimas – 2006 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 123 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Babravičienė I. Jurgelionių krašto senieji šeimos papročiai – vestuvės. – Dieveniškės, 2006. – 13 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2007.
 2. Kijakovskaja O. Derliaus šventė Šalčininkų krašte – 2006 m. – Šalčininkai, 2007. – 25 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 3. Kijakovskaja O. Derliaus šventė – 2007 m. – Šalčininkai, 2007. – 25 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Rajono folklorinių kolektyvų veikla: [iškarpų aplankas] / sudarė F.  Macenkevič.– 1999. – 15 p. – Šalčininkų VB, 2002.
 5. Sadovskaja G. Dieveniškių krašto papročiai ir tradicijos. – 2002. – 30 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.
 6. Sadovskaja G. Žižmų etnokultūrinis draustinis. – 2000. – 5 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.
 7. Tradicijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006 – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 8. Tradicijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 9. Zenevič M. Turgelių krašto papročiai ir tradicijos. – 2002. – 30 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2002.
 10. Торжесвенно, красиво, памятно: папка о внедрении новых традиций в р-не. – 1979. – 15 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Vitoldo Aladovičiaus atsiminimai apie Rūdninkų girią / užrašė Č. Stratuca – 2000. – 13 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Rūdninkų b-ka, 2002.
 2. Dieveniškių regioninis parkas: [kopijų aplankas] / sudarė M. Vasiliauskienė. – 2005. – 5 p. – Šalčininkų r. Poškonių b-ka, 2007.
 3. Gamta. Gamtos apsauga Šalčininkų rajone 2005 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 43 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Gamta. Gamtos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 5. Gamta. Gamtos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 6. Valiukevič A. Dieveniškių istorinio parko kultūros paveldo geografinis vertinimas. – Vilnius, 2006. – 76 p. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.

Medicina

 1. Sveikata. Sveikatos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 2. Sveikata. Sveikatos apsauga Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Gigevič S. Kailiavilnės – kaukaziečio aukso gysla: [apie Šalčininkų rajono ūkininką Kamalą Zulfijevą, jo veiklą, pasiekimus ir ateities planus]. – Šalčininkai, 2003. – 7 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Didžiųjų Sėlų b-ka, 2007.
 2. Ogurcova I. Gyvenimas ŽŪ „Butrimonys“. – 1989. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 3. Žemės ūkis, medžioklė Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Žemės ūkis, medžioklė Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 70 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 5. Žemės ūkis, medžioklė, žuvininkystė Šalčininkų rajone 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 55 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 6. История совхоза Шальчининкай. – 1978. – 24 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų r. Širvių b-ka, 1982.

Menas. Architektūra

 1. Gavorskaja J. Teodoras Narbutas – Eišiškių bažnyčios architektas. – 2000. – 7 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių m. b-ka, 2002.
 2. Narbutienė N. Milkūnų krašto kultūros paminklai. – Dieveniškės, 2006. – 6 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Milkūnų b-ka, 2007.
 3. Šalčininkų krašto dailininkė Anna Krepštul: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 40 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Šalčininkų rajono kultūros paminklai. – 1978. – 16 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Macenkevič F. Šalčininkų rajono Tabariškių kaimo liaudies tapytoja – Anna Krepštul. – 1999. – 10 p. – Rankr. – Šalčininkų VB, 2002.

Sportas

 

 1. Sportas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 2. Sportas Šalčininkų rajone: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 50 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 3. Sportas – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 50 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 4. Hiob z ruletką i stopiorem: apie sporto ir visuomenės veikėją, Lietuvos Ringo sporto federacijos prezidentą, tarptautinio masto sporto teisėją Michalą Sienkevič: [iškarpų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2004. – 4 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2005.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Macenkevič F. Mūsų poetai. – 1998. – 40 p. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.
 2. Palevič O. Kada ir kur gimė S. Rapolionis. – Eišiškės, 2005. – 11 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 3. Suboč L. Suboč Leokadija – Poškonių kaimo poetė. – Dieveniškės, 2006. – 90 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Poškonių b-ka, 2007.
 4. Sinkevic T. Adam Mickiewicz i Soleczniki. – 1997. – 10 p. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1997.
 5. Салимова Л. Рассказы. – Šalčininkai, 2006. – 40 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Čiūžiakampių b-ka, 2007.
 6. Слава и гордость польского народа: альбом об А. Мицкевиче. – 1981. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.

Archeologija. Archeologijos paminklai

 1. Kijakovskaja O. Dieveniškių krašto archeologinis paveldas. – Šalčininkai, 2005. – 15 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 2. Subač T. Jašiūnų archeologiniai paminklai. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 1997.

Kraštotyra

 

 1. Baltoji Vokė spaudoje (1997–2007): [kopijų aplankas] / sudarė K. Šatrovskaja. – 2007. – 82 p. – Baltosios Vokės b-ka, 2007.
 2. Dieveniškės spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė G. Sadovskaja. – 2003. – 46 p. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2007.
 3. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2003. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 4. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2004. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 5. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 6. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 7. Jašiūnai spaudoje: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 8. Jašiūnai: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2003. – 12 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 9. Laikraštis ,,Lietuvos rytas“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 10. Laikraštis ,,Lietuvos rytas“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas} / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 11. Laikraštis ,,Lietuvos rytas“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas} / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 12. Michnovo bendruomenė: [kopijų aplankas] / sudarė H. Šablinskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Turgelių b-ka, 2007.
 13. Sadovskaja G. Dieveniškių kraštas. – 1997. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 1997.
 14. Sadovskaja G. Dieveniškių kraštas. – 2000. – 25 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.
 15. Suboč T. Fotoalbumas apie Jašiūnus. – 2002. – 11 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2002.
 16. Suboč T. Jašiūnai spaudoje. – 2002. – 35 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2002.
 17. Šalčininkų kraštas dienraštyje ,,Respublika“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 18. Šalčininkų kraštas dienraštyje ,,Respublika“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 19. Šalčininkų kraštas dienraštyje ,,Respublika“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 20. Šalčininkų kraštas laikraštyje ,,Kurier Wileński“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 120 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 21. Šalčininkų kraštas laikraštyje ,,Kurier Wilenski“: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 120 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 22. Šalčininkų krašto praeitis: [bibliografinis sąrašas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 23. Šalčininkų krašto praeitis: [bibliografinis sąrašas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 24. Šalčininkų krašto žmonės: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 25. Šalčininkų krašto žmonės: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 26. Šalčininkų rajono Baltosios Vokės miestelio kronika 1996-2006 metai: [kopijų aplankas] / sudarė K. Šatrovskaja. – 2006. – 96 p. – Baltosios Vokės b-ka, 2007.
 27. Šalčininkų rajono miestų ir kaimų seniūnijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 28. Šalčininkų rajono miestų ir kaimų seniūnijos: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 29. Šalčininkų rajono savivaldybė. – 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 64 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 30. Šalčininkų rajono savivaldybė: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 31. Šalčininkų rajono savivaldybė: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 120 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 32. Turgeliai: [kopijų aplankas] / sudarė M. Zenevič. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2007.
 33. Butrymańce: [kopijų aplankas] / sudarė L. Voitkevič. – 2004. – 28 p. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2007.
 34. Była taka wieś: [iškarpų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2005. – 13 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.
 35. ,,Kurier Wileński“ apie Šalčininkų kraštą 2005 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 155 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 36. Marcinkiszki – okolica szlachecka: [kopijų aplankas] / sudarė A. Bacevič. – 2003. – 8 p. – Šalčininkų r. Dainavos b-ka, 2007.
 37. Małe Soleczniki: [iškarpų aplankas] / sudarė T. Antanavičienė. – 2003. – 12 p. – Šalčininkų r. Šalčininkėlių b-ka, 2007.
 38. Michalkevičienė I. Mój piękny kraj. – Šalčininkai, 2006. – 18 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Čiūžiakampių b-ka, 2007.
 39. Podborze: [kopijų aplankas] / sudarė L. Voitkevič. – 2004. – 6 p. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2007.
 40. Popiszki … Tu mieszkał Oluszek cudownik: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2003. – 14 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.
 41. ‚,Tygodnik Wileńszczyzny“ apie Šalčininkų kraštą 2005 metais: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 115 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 42. ,,Tygodnik Wileńszczyzny“ – naujenos iš Šalčininkų rajono: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 95 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 43. ,,Tygodnik Wilenszczyzny“ – naujienos iš Šalčininkų krašto: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 135 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 44. W gminie sami swoje: [kopijų aplankas] / sudarė A. Bacevič. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Dainavos b-ka, 2007.
 45. ,,Республика“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 46. ,,Республика“ apie Šalčininkų kraštą: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų SVB, 2007.
 47. ,,Республика“ apie Šalčininkų rajoną 2005 m.: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2005. – 20 p. – Šalčininkų SVB, 2007.

Biografijos

 1. Didžiausias žmogus – Anna Krepštul: [kopijų aplankas] / sudarė I. Jezulevič. – 2005. – 8 p. – Šalčininkų r. Jančiūnų b-ka, 2007.
 2. Svetlana Griaznova: [kopijų aplankas] / sudarė T. Suboč. – 2007. – 20 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 3. Macenkevič F. G. Žagunis – mūsų laikų didvyris. – 2001. – 8 p. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.
 4. Palevič O. S. Rapalionio gyvenimas, veikla ir palikimas. – 2002. – 15 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Gornostaiškių b-ka, 2002.
 5. Sadovskaja G. Antanas Kunskas. – 1999. – 12 p. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.
 6. Sadovskaja G. Domicelė Didkova-Brazaitytė. – 1999. – 10 p. – Šalčininkų r. Dieveniškių b-ka, 2002.
 7. Sergijenko J. Anna Krepštul. – 1999. – 28 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Tabariškių b-ka, 2002.
 8. Sinkevič T. Balinskių šeima. – 2002. – 17 p. – Spausd. – Šalčininkų VB, 2002.
 9. Lotnik Tadeusz Góra: [kopijų aplankas] / sudarė T. Antanavičienė. – 2006. – 7 p. – Šalčininkų r. Šalčininkėlių b-ka, 2007.
 10. Rodzina J. Mianovskiego: [iškarpų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2006. – 10 p. – Šalčininkų r. Šalčininkėlių b-ka, 2007.

Istorija

 1. Eišiškių miestelio žydai: [kopijų aplankas] / sudarė O. Palevič. – 2005. – 56 p. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 2. Gavorskaja V., Songin D. Žydai Eišiškėse. – 2002. – 14 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2002.
 3. Jašiūnų herbas: [dokumentų kopijos]. – 2004. – 6 p. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2007.
 4. Ogurcova I. Butrimonių seniūnijos istorija. – 1993. – 6 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 5. Ogurcova I. Prasideda nuo Butrim: Butrimonių seniūnijos – 60 metinėms. – 2000. – 3 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 6. Ogurcova I., Suchocka T. Butrimonių seniūnijos (valsčiaus) istorija. – 1997. – 8 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 1997.
 7. Paliuškievič L. Pavlovo respublika. – 1997. – 14 p. – Mašinr. – Šalčininkų r. Skynimų b-ka, 1997.
 8. Pavlovo Respublika: [kopijų aplankas] / sudarė H. Šablinskaja. – 2007. – (Tęsiamas). – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2007.
 9. Suboč T. Jašiūnų herbas. – 2002. – 3 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Jašiūnų b-ka, 2002.
 10. Šablinskaja G., Zinevič M. Turgelių seniūnijos (valsčiaus) istorija. – 1996. – 20 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 1997.
 11. Šablinskaja H. Turgelių seniūnijos istorija (1997-2007 metai). – Turgeliai, 2007. – 38 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2007.
 12. Žudynių Kaniūkuose pėdsakais: [kopijų aplankas] / sudarė J. Korolenko. – 2006. – 15 p. – Šalčininkų r. Tribonių b-ka, 2007.
 13. Jezulevič I. Życie dziadków piorem wnuków. – Šalčininkai, 2005. – 7 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Jančiūnų b-ka, 2007.
 14. Kaczmarek M. Polacy na Litwie. Przeszłość i współczesność. – Poznań, 2007. – 56 p. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 15. Koniuchy w ogniu krzyżowym: [kopijų aplankas] / sudarė L. Voitkevič. – 2003. – 64 p. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2007.
 16. Petkevič B., Palevič O. Ejszyszki w kontekscie II wojny światowej. – Eišiškės, 2005. – 13 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 17. Podborze – od wieków patriotyczne: [kopijų aplankas] / sudarė I. Ogurcova. – 2004. – 7 p. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2007.
 18. Polacy na Litwie: [kopijų aplankas] / sudarė O. Kijakovskaja. – 2007. – 141 p. – Šalčininkų SVB, 2007.
 19. Wspomnienia kresowe ,,Olesia“: [kopijų aplankas] / sudarė A. Bacevič. – 2005. – 7 p. – Šalčininkų r. Dainavos b-ka, 2007.
 20. Ветераны войны и труда. – 1977. – 25 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.
 21. История города Шальчининкай / подготовила Николаева М. И., зав. справочно-библиографическим отд. СВ. – 1977. – 50 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1982.
 22. Николаева М. И. Трагедия тихой лесной деревушки: [О трагических днях жителей дер. Гумбас]. – 1985. – 22 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1987.
 23. Николаева М. И. Тревожная молодость: [О комсомольцах р-на в годы Великой Отечественной войны]: [aльбом]. – 1985. – 20 p.: iliustr. – Mašinr. – Šalčininkų VB, 1987.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Babravičienė I. Nykstantys kaimai: Gureliai ir Reistiniai. – 2002. – 6 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2002.
 2. Babravičienė J. Šaltinių kaimo istorija. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2002.
 3. Bebravičienė J. Jurgelionių kaimo istorija. – 2002. – 5 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Jurgelionių b-ka, 2002.
 4. Bernatovič I. Kalesninkų kaimo ir parapijos bažnyčios istorija. – 1999. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Kalesninkų b-ka, 2002.
 5. Gavorskaja J. Iš Eišiškių miesto istorijos. – 2000. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2002.
 6. Gavorskaja J., Pancevičienė J. Eišiškės ir jų istorija. – 1997. – 10 p. – Mašinr. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 1997.
 7. Gigevič S. Iš Gumbo kaimo istorijos: senų žmonių atsiminimai. – 2002. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. D. Sėlų b-ka, 2002.
 8. Jezulevič J. Jančiūnų kaimo istorija. – 2002. – 13 p.: iliustr. – Šalčininkų r. Jančiūnų b-ka, 2002.
 9. Kasperovič J. Akmenynės kaimo istorija. – Šalčininkai, 2005. – 13 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Akmenynės b-ka, 2007.
 10. Kijakovskaja O. Jašiūnų Balinskių dvaro sodyba. – Šalčininkai, 2006. – 24 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 11. Kijakovskaja O. Rūdninkų giria, kaimų tragedija. – Šalčininkai, 2006. – 15 p.: nuotr. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 12. Kijakovskaja O. Šalčininkų r. Jašiūnų apyl. Jašiūnų Balinskių dvaro sodyba. – Šalčininkai, 2005. – 12 p. – Spausd. – Šalčininkų SVB, 2007.
 13. Macenkevič F. Šalčininkų miesto istorija. – 1998-2002. – 23 p. – Rankr. – Šalčininkų VB, 2002.
 14. Ogurcova I. Butrimonių kaimo istorija. – 2000. – 10 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 15. Ogurcova I. Butrimonių kaimo istorija: senų žmonių atsiminimai. – 2002. – 9 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 16. Ogurcova I. Butrimonių kaimo praeitis ir dabartis: Senų žmonių atsiminimai. – 1999. – 5 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 17. Ogurcova I. Mano Tėvynė Butrimonys: atsiminimai M. Butrim. – 2001. – 7 p.: iliustr. – Spausd. – Šalčininkų r. Butrimonių b-ka, 2002.
 18. Palevič O. Gornostaiškių kaimo istorija. – 2002. – 10 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Gornostaiškių b-ka, 2002.
 19. Palevič O. Iš Gornostajiškių kaimo istorijos. – Eišiškės, 2003. – 5 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.
 20. Pansevičienė I. Iš Eišiškių miesto istorijos. – 2000. – 8 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių vaikų b-ka, 2002.
 21. Šablinskaja G. Turgelių kaimo istorija. – 2002. – 50 p. – Rankr. – Šalčininkų r. Turgelių b-ka, 2002.
 22. Stratuca Č. Rūdninkų kaimo istorija. – 1998. – 18 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Rūdninkų b-ka, 2002.
 23. Stratuca Č. Senieji Maceliai – išnykstantis kaimas. – 1999. – 11 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Rūdninkų b-ka, 2002.
 24. Voitkevič L. Kaniūkų kaimas – tragiškos lemties vietovė. – 2001. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Šalčininkų r. Gerviškių b-ka, 2002.
 25. Palevič O. Historia oraz zabytki miasta Ejszyszki. – Eišiškės, 2005. – 35 p. – Spausd. – Šalčininkų r. Eišiškių b-ka, 2007.