Vilnijos vartų“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Vilniaus apskrities bibliotekose.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas

Bendrieji mokslo ir kultūros dalykai

 1. Iškarpų iš periodikos aplankai 1985– : tęsinys. – Serijos 1–15. Vilniaus m. SCB Bibliogr. sekt., 1997.
 2. Kultūra, švietimas Vilniaus mieste 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 3. Kultūra, švietimas. Jaunimo auklėjimas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 73 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Lietuva –Baltarusija, kultūriniai ryšiai: [apžvalga] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. –4 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 5. Masinis darbas: [kraštotyrinis albumas] / sudarė V. Lazdovskaja. – 1997. – 10 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Tomo Zano biblioteka, 1997.
 6. Meškelevičiūtė L. Vilniaus miesto kultūros, švietimo įstaigos atgimimo laikotarpiu (1989–1990 m.): literatūros sąrašas. – V.; VCB, 1990. – 8 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 7. Naujosios Vilnios mikrorajono pasiekimai kultūros ir švietimo srityse X penkmetyje: neanotuotas literatūros sąrašas, knygos, straipsniai. – 1980. – 20 įr. – Lietuvių, rusų k. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982
 8. Oro balionų šventė Vilniuje: [apžvalga] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 9. Vilniaus m. meninė saviveikla. Liaudies meistrai. Vilniečiai menininkai: [iškarpų segtuvas]. –1980. – 38 p. – ( Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 10. Vilniaus miesto kultūra, liaudies švietimas, komunistinis auklėjimas: [iškarpų aplankas 1985–1987 m.]. – 106 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 11. Vilniaus miesto meninė saviveikla. Liaudies meno meistrai. Vilniečiai menininkai 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 12. Visuomeninis Vilniaus m. gyvenimas: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 41 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Antakalnio bibliotekos istorija: [apžvalga]. – 2000. – 6 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Antakalnio b-ka, 2002.
 2. Atsigręžus į nueitą kelią: Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 2-ojo filialo istorija. – 1997. – 10 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 3. Biblioteka „Saulutė“ spaudoje: [ iškarpų segtuvas]. – 2005. – 5 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB „Saulutės“ b-ka, 2007.
 4. Bibliotekos istorijos apybraiža / parengė L. Jovaišienė. – 1982. – 30 p. – Pried. – Vilniaus m. SCB Antakalnio biblioteka, 1982.
 5. Bibliotekos metraštis / parengė Z. Jakubovskaja. – 1975. – 30 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1982.
 6. Bibliotekos metraštis. – 1947. – 13 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982.
 7. Bibliotekos metraštis. – 1959. – 18 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1982.
 8. Bibliotekos metraštis. – 1979. – 20 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1982.
 9. Chludok J. Kraštotyrinė Vilniaus miesto savivaldybės centrinės bibliotekos 14-ojo filialo veikla 1969–1985 m. / vad. B. Tamošaitytė. – 1985. – 14 p. – Pried., lent. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1987.
 10. Dalbokas A Bibliotekos istorija: [diplominis darbas]. – 19… – … p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.
 11. Dzūkų bibliotekos metraštis. 1998–2001 m. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka, 2002.
 12. Dzūkų bibliotekos veiklos apžvalga: [metraštis]. – 1985. – 118 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Dzūkų biblioteka, 2007.
 13. Filialo Nr. 30 metraštis (1985 m.). – 1988. –18 p.
 14. Gelvonų bibliotekos metraštis. 1988 m. –1988. – 8 p.
 15. Gedimino bibliotekos istorija. – 1988. – 12 p. 
 16. Gerosios Vilties bibliotekos metraštis. – 1970. – 120 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 2007.
 17. Iš bibliotekos istorijos: T.2 / sudarė V. Lazdovskaja. – V., 1997. – 5 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Tomo Zano biblioteka, 1997.
 18. Iš Žirmūnų bibliotekos gyvenimo „iki ir po…“. – V., 1997. – 11 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 1997.
 19. Ivinskaja N., Radčenko J. A Bibliotekos istorija. – 1979. – 24 p.: 5 p. iliustr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1982.
 20. Jaunimo skyriaus istorija / parengė V Kubilinskaitė-Gaidulienė. – 1979. – 20 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jaunimo sk., 1982.
 21. Jaunimo skyriaus metraštis. 1986–1987. – 1988. – 3 p.
 22. Kalvarijų bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 58 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 2002.
 23. Karoliniškės: bibliotekos metraštis. 1988. – 1 p. 1989. – 1 p. 1990. – 2 p. 1991. – 1 p. Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1992.
 24. Karoliniškių bibliotekos metraštis.  1975. – 81 p. – Rankr. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Karoliniškių b-ka, 2007.
 25. Karoliniškių bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 15 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių b-ka, 2002.
 26. Keletas Antakalnio bibliotekos istorijos faktų: [iškarpų segtuvas]. – 2001. – 40 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Antakalnio b-ka, 2007.
 27. Kurapkienė B. Gerosios Vilties bibliotekos istorija: [albumas]. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties b-ka, 2002.
 28. Lazdynai: bibliotekos metraštis. – Rankr. 1989 m. – 2 p. 1990 m. – 2 p. Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1992.
 29. Lazdynų bibliotekos metraštis. 1969–1997 m. / sudarė I Andriuškevičienė. – V., 1997. – 20 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 30. Lazdynai: bibliotekos metraštis. / sudarė I Andriuškevičienė. – V., 1998. – 15 p.,4 priedai, 4 nuotr. – Mašinr., – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1998.
 31. Lazdynai spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas „Mes gyvename Lazdynuose“]. – 1978. – VSCB Lazdynų biblioteka, 2016.
 32. Mes rašom, apie mus rašo: [iškarpų segtuvas]. – 1989. – 23 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios b-ka, 2007.
 33. Metodikos skyriaus metraštis. 1986-1987 m. – 1988. – 63 p.
 34. Metraštis: (Vilniaus miesto filialas Karoliniškių biblioteka. 1975–1986 m.). – 1986. – 36 p.: iliustr., diagr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka.
 35. Muzikos ir meno bibliotekos metraštis. – 1980. – 67 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2007.
 36. Pavilnio bibliotekos istorija ir dabartis / sudarė P. Stepankevičius. – 1997. – 11 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1997.
 37. Pavilnio bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2000. – 20 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2002.
 38. Petrauskienė A. Muzikos ir meno bibliotekos metraštis: [albumas]. – 1998–2001 m. – 28 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2002.
 39. Šeškinės biblioteka spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1983. – 15 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus miesto SCB Šeškinės b-ka, 2007.
 40. Šeškinės bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Šeškinės b-ka, 2002.
 41. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus chronologinis metraštis. 1998–2002. – 36 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.
 42. Skaitytojų aptarnavimo skyriaus metraštis. – 1980. – 30 p. – Spausd. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 43. Šnipiškės: masinės bibliotekos Nr. 4 istorija / sudarė J. Gudovič. – V, 1997. – 13 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1997.
 44. Tomo Zano bibliotekos istorija: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 8 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T.Zano b-ka, 2007.
 45. Tomo Zano bibliotekos metraštis. – 2001. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.
 46. Tomo Zano bibliotekos istorija: [albumas]. – 2000. – 26 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.
 47. Vilniaus Centrinės bibliotekos 22-ojo filialo, vaikų literatūros skyriaus praeities akimirkos / sudarė R. Kravčenkaitė. – V., 1997. – 21 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB „Paparčio“ biblioteka, 1997.
 48. Vilniaus m. CB 28-o filialo metraštis / sudarė A. Matulienė. – V., 1997. – 33 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka.
 49. Vilniaus m. savivaldybės bibliotekos spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 50 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 50. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 14-ojo filialo istorijos apybraiža. 1983–1986 m. – 1986. – 22 p.: pried., lent. – Vilniaus m. SCB  Lazdynų biblioteka, 1987.
 51. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 14-ojo filialo istorijos apybraiža. 1997–1998 m. – 22 p.: pried., lent. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1999.
 52. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 23-ojo muzikos ir meno filialo metraštis / sudarė A. Petrauskienė. – V., 1997. – 17 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Nr. 23, 1997.
 53. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 25-ojo filialo istorija / parengė O. Machinia. – V, 1993. – 36 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB „Saulutės“ biblioteka, 1997.
 54. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 28-ojo filialo metraštis. 1975–1986 m. – 1986. – 36 p.: iliustr., diagr. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1987.
 55. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 31-ojo filialo darbo apžvalga. 1981–1997 m. / sudarė E. Avlasevičienė. – V., 1997. – 20 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Šeškinės biblioteka, 1997.
 56. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 34-ojo filialo istorijos apžvalga. – V., 1997. – 16 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Justiniškių biblioteka, 1997.
 57. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 6-ojo filialo istorijos apžvalga. – V., 1997. – 11 p.: pried. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jeruzalės biblioteka, 1997.
 58. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos 9-ojo filialo metraštis / sudarė D. Šitel, V. Rėkuvienė. – 1997. – 9 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Dzūkų biblioteka, 1997.
 59. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos metraštis 1986–1987 m. – V.: VCB, 1988. – 97 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB, 1992.
 60. Vilniaus miesto Centrinės bibliotekos bibliografijos skyriaus istorijos apybraiža 1971-1985 m. – 11 p.
 61. Vilniaus miesto masinės bibliotekos 2-ojo filialo istorija / sudarė B. Kurapkienė. – V., 1997. – 62 p.: pried. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 62. „Paparčio“ bibliotekos metraštis. 1998–2001 m. – 10 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB b-ka „Papartis“, 2002.
 63. „Saulutės“ bibliotekos metraštis: [albumas]. – 2001. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB b-ka „Saulutė“, 2002.

Visuomenės mokslai

 1. Vilniaus miesto visuomeninis gyvenimas: [iškarpų iš periodikos aplankas 1985–1991 m]. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Politika

 1. Atgimimas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1989. – 40 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Ekonomika

 1. Ekonominiai, kultūriniai, meniniai Vilniaus ryšiai su kitais miestais: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 36 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 2. Transportas, ryšiai Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 46 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 3. Vilniaus m. pramonė, ekonomika: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 18 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Vilniaus miesto ekonominiai, kultūriniai, meniniai ryšiai su kitais miestais. 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 5. Vilniaus miesto pramonė, ekonomika: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 6. Vilniaus miesto seniūnijos: [iškarpų aplankas]. – 2000–2002. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.
 7. Vilniaus miesto transportas, ryšiai: [iškarpų aplankas]. – 1985–1987. – 32 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 8. Vilniaus miesto transportas, ryšiai: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Šv. Kalėdos Vilniuje: [literatūros sąrašas] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2003. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Vilniaus gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 100 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 2. Vilniaus miesto gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų aplankas]. – 1985–1987. – 26 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 3. Vilniaus miesto gamta. Gamtos apsauga: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1985–1991. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Medicina

 1. Sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas Vilniuje: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 20 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.

Technika

 1. Meškelevičiūtė L. P. Skorina – Vilniaus spaudos pradininkas: [literatūros sąrašas]. – V.; VCB, 1990. – 6 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 2. Vilniaus m. prekyba. Visuomeninis maitinimas. Buitinis aptarnavimas. Komunalinis ūkis: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 15 p. – (Nebetęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 3. Vilniaus miesto prekyba, visuomeninis maitinimas, buitinis aptarnavimas 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Menas. Architektūra

 1. Meškelevičiūtė L. Dailė Vilniuje: [bibliografijos rodyklė]. – 1984. – 69 įr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 2. Moniuška: Vilniaus laikotarpio chorinė muzika: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 3 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 3. Valdovų rūmai: [iškarpų segtuvas]. – 2001. – 10 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Vilniaus miesto statyba ir architektūra, rekonstrukcija: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 99 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 5. Vilniaus miesto statyba ir architektūra, rekonstrukcija: [iškarpų aplankas 1985–1991 m]. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Sportas

 1. Vilniaus miesto gyventojų sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas 1985–1987 m.: [iškarpų aplankas]. – 52 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 2. Vilniaus miesto gyventojų sveikatos apsauga, fizinė kultūra ir sportas 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. S. Puškinas ir Vilnius: iškarpų aplankas. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.
 2. Apie Tomą Zaną: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 5 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2007.
 3. de Strozzi gyvenimas ir kūryba: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 5 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 4. Meškelevičiūtė L. Eilės apie Vilniaus miestą: skirta Vilniaus įkūrimo 665-osioms metinėms: [literatūros sąrašas]. – V.; VCB, 1988. – 11 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 5. Pikturnai-80: [bibliografinė rodyklė] / parengė Levonija Meškelevičiūtė. – 2004. – 4 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 6. Zanas ir Vilnius: [albumas]. – 2000. – 30 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB T. Zano b-ka, 2002.

Kraštotyra

 1. Antakalnio seniūnija: [bibliografinė apžvalga]/parengė Zita Bielinienė. – 1992. – 10 p.
 2. Boikovienė A. Žvilgsnis į Taikos gatvę Justiniškėse: [apžvalga]. – 1999. – 7 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Justiniškių b-ka, 2002.
 3. Gatvių pakeitimai Vilniaus mieste. – 1993. – 11 p.
 4. Grigiškės spaudoje: [iškarpų segtuvas]. – 1990. – 20 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Grigiškių b-ka, 2007.
 5. Iš Dzūkų mikrorajono gyvenimo: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 79 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Dzūkų b-ka, 2007.
 6. Karoliniškės: [literatūros sąrašas] / parengė L. Meškevičiūtė. – 1993. – 8 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., Bibliogr. sekt., 1997.
 7. Karoliniškės: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Karoliniškių biblioteka, 1997.
 8. Kraštotyrinė medžiaga apie mikrorajoną: tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1976– . – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1982.
 9. Kraštotyrinė medžiaga apie Šnipiškių mikrorajoną: [iškarpų iš periodikos aplankas 1976– ]. – Vilniaus m. SCB Kalvarijų biblioteka, 1997.
 10. Lazdynai 1993 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1994. – 16 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 11. Lazdynai 1994 m. spaudoje: [iškarpų aplankas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1995. – 16 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 12. Lazdynai 1995 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1996. – 22 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 13. Lazdynai 1996 m. spaudoje: [iškarpų segtuvas] / sudarė D. Abromavičienė. – 1977. – 60 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1997.
 14. Lazdynai spaudoje: [iškarpų aplankas 1998–2001 m]. – 80 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų b-ka, 2002.
 15. Lazdynai spaudoje: [iškarpų segtuvas 1983–1986 m.]. – 1986. – 30 p. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1987.
 16. Lazdynai spaudoje: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas „Mes gyvename Lazdynuose“]. – 1978. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1992.
 17. Literatūros sąrašas apie Žvėryno mikrorajoną. – 1983. – 37 p. – 37 įr. – Vilniaus m. Bibliogr. sk., 1987.
 18. Mes gyvename Lazdynuose: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1978– ]. – Vilniaus m. SCB Lazdynų biblioteka, 1982.
 19. Meškelevičiūtė L. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [literatūros sąrašas]. – 2002. – 6 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2002.
 20. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [iškarpų segtuvas]. – 1995. – 22 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 21. Miestai susigiminiavę su Vilniumi: [literatūros sąrašas]. – 1986. – 6 p. – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.
 22. Naujoji Vilnia spaudoje: [iškarpų aplankas]. – 2001. – 4 p. – Vilniaus m. SCB Naujosios Vilnios b-ka, 2002.
 23. Naujosios Vilnios mikrorajonas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Naujosios vilnios biblioteka, 1982.
 24. Pavilnio mikrorajonas: [iškarpų segtuvas]. – 1991. – 16 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2007.
 25. Raduto M. Senasis Jeruzalės mikrorajonas: [albumas]. – 2001. – 12 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Jeruzalės b-ka, 2002.
 26. Senamiestis: [iškarpų segtuvas]. – 1999. – 10 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB T.Zano b-ka, 2007.
 27. Šeškinė spaudoje: [iškarpų aplankas 2000–2012 m]. – 10 p. – Vilniaus m. SCB Šeškinės b-ka, 2013.
 28. Šeškinės mikrorajonas: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1981– ]. – Vilniaus m. SCB Šeškinės biblioteka, 2013.
 29. Švabienė B. Vilniaus m. centrinės bibliotekos filialams siūlomų leidinių sąrašas, skirtas kraštotyros kampeliams. – 1986. – 9 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 30. Trakų Vokė spaudoje T.1 (1978–1988 m.). – 1989. –152 p. – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.
 31. Trakų Vokė spaudoje T.2 (1978–1988 m.). – 1989. 135 p.  – Vilniaus m. SCB bibliografijos ir informacijos skyrius.
 32. Tuskulėnai: [iškarpų aplankas]. – 2000. – 25 p.: iliustr. – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2002.
 33. Tuskulėnai: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 15 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 34. Vilniaus apylinkės: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962– ]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 35. Vilniaus apylinkės: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962–1980 m]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.
 36. Vilniaus miesto gatvės mena: [bibliografinė apžvalga]/ sudarė Birutė Švabienė. – 1987. – 7 p.
 37. Vilniaus miesto architektūros paminklų atspindžiai lietuvių poezijoje: [bibliografinė apžvalga]/ parengė Birutė Švabienė. – 1981. – 12 p.
 38. Vilniaus miesto mikrorajonai: [iškarpų segtuvas]. – 2000. – 60 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.
 39. Vilnius: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962– ]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1997.
 40. Vilnius: [iškarpų iš periodikos aplankas 1962–1980 m]. – Vilniaus m. SCB Gerosios Vilties biblioteka, 1982.
 41. Žirmūnai: naudinga informacija žirmūniečiui: [bibliografijos rodyklė]. – 2001. – 21 p. – Spausd. – Vilniaus m. SCB Skaitytojų aptarn. sk., 2002.

Biografijos

 1. Apie pavilniškius: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1980– ]. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1982.
 2. Apie pavilniškius: [tęsiamas iškarpų iš periodikos aplankas 1980– ]. – Vilniaus m. SCB Pavilnio biblioteka, 1997.
 3. Kadūnienė Z. Įžymūs žmonės ir jų ryšiai su Vilniumi: valstybinė ir politinė veikla. – 1985. – 16 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 4. Stalnionienė E. Skulptorė Dalia Matulaitė: bibliografijos rodyklė. – 2002. – 1 p. – Rankr. – Vilniaus m. SCB Muzikos ir meno b-ka, 2002.
 5. Toločka, Valentinas Vytautas. Nors aš tik mažas paukštelis…: [rankraštis]: dainininkės Irenos Stelmokaitės gyvenimas, atsiminimai, bibliografija. – Vilnius, 2013. – 23 p.

Istorija

 1. Klizienė R. Praeities akimirkos: [albumas]. – 2002. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus m. SCB b-ka „Papartis“, 2002.
 2. Meškelevičiūtė L. Vilniaus miesto gatvės mena: Vilniaus gatvės, pavadintos menininkų, rašytojų, kultūros veikėjų vardais: literatūros sąrašas. – V.; VCB, 1989. – 31 p. – Mašinr. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 3. Meškelevičiūtė L. Kovoję ir nugalėję. Skirta Sausio 13-osios įvykių 10-mečiui paminėti. – Vilnius. – 2001. – 20 p.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Pavilnio istorija: [apžvalga] / parengė Petras Stepankevičius . – 1998. – 8 p. – Spausd. – (Tęsiama). – Vilniaus m. SCB Pavilnio b-ka, 2007.
 2. Vilniaus miesto istorija 1985–1991 m. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1992.
 3. Vilniaus miesto istorija. T.1: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 59 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 4. Vilniaus miesto istorija: Tarybų valdžios atkūrimas Vilniuje 1940–1941 m.: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 21 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 5. Vilniaus miesto istorija: Vilnius – Didžiajame Tėvynės kare: [iškarpų aplankas 1985–1987 m]. – 27 p. – Vilniaus m. SCB Bibliogr. sk., 1987.
 6. Vilniaus miesto istorija: [iškarpų segtuvas]. – 1980. – 124 p. – (Tęsiamas). – Vilniaus m. SCB Skaityt. aptarn. sk., 2007.