Vilnijos vartų“ dalyje „Kraštotyros darbai" pateikiamas bibliografinis sąrašas vietos kraštotyrininkų parengtų (dažniausiai nepublikuotų) darbų, saugomų Vilniaus apskrities bibliotekose.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas

Bibliotekos. Bibliotekų istorijos, metraščiai, kronikos

 1. Apie mus rašo: [iškarpos iš periodinės spaudos 1979–1982 m]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.
 2. Gaidamavičienė E. Nemėžio kaimo filialo 1995 m. metraštis. – Nemėžis, 1996. – 14 p.: iliustr., 8 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.
 3. Kairaitienė A. M. Riešės bibliotekos 1993 m. metraštis. – Ž. Riešė, 1994. – 14 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB M. Riešės k. b-ka, 1997.
 4. Kairaitienė A. Vilniaus rajono Mažosios Riešės kaimo bibliotekos metraštis. – 1979. – 15 p.: nuotr. – Vilniaus r. SCB M. Riešės b-ka, 1982.
 5. Rybakova, Jadviga. Zujūnų bibliotekos istorijos puslapiai. – 2000. – 28 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 2002.
 6. Stankevič, Genoefa. 1996–1999 m. Eitminiškių kaimo bibliotekos metraštis. – 2000. – 23 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Eitminiškių b-ka, 2002.
 7. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos istorija (1978–1989 m.). – Rudamina, 1995. – 38 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB, 1997.
 8. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos metraštis (1990–1991 m.). – Rudamina, 1993. – 17 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB, 1997.
 9. Vilniaus rajono savivaldybės centrinės bibliotekos metraštis (1992–1993 m.). – Rudamina, 1994. – 27 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB, 1997.
 10. Vorotynskaja T., Dombrovskaja L. Nemenčinės miesto vaikų bibliotekos 1995 m. metraštis. – Nemenčinė, 1996. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r.,1997.
 11. Žukovskaja Leokadija. Vaikų knygos šventės Šumsko bibliotekoje. – 1998. – 39 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Šumsko b-ka, 2002.
 12. Летопись Центральной библиотеки Вильнюсского района 1986 г. – 1987. – 44 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB, 1987.
 13. Никончик И. Летопись Ажулаукской сельской библиотеки. 1954–1981. – 108 p.: iliustr. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 1982.
 14. Паулаускене Е. К. Летопись Мариямпольской сельской библиотеки Вильнюсского района. – 1970. – 11 p.: iliustr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.
 15. Рыбакова Я. Летопись Зуюнского филиала за 1985 год. – 1986. – 30 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1987.
 16. Рыбакова Я. Летопись Зуюнского филиала за 1986 год. – 1987. – 28 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1987.
 17. Селятинскене Л. История Траку-Вокской сельской библиотеки Вильнюсского района. – 1979. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1982.
 18. Селятинскене Л. Летопись Траку-Вокского филиала за 1986 год. – 1987. – 32 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. Trakų Vokės k. b-ka, 1987.
 19. „О нас пишут“: iškarpų iš periodikos aplankas apie Vilniaus rajono bibliotekų ir kultūros namų darbą. – 1981. – Vilniaus r. SCB, 1982.

Religija. Bažnyčios

 1. Boroško, Zofija. Medininkų vienuolyno istorija. – 1999. – 16 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Medininkų b-ka, 2002.
 2. Seliatyckienė L. Trakų Vokės koplyčia. – T. Vokė, 1995. – 9 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1997.

Politika

 1. Паулаускене Е. К. История комсомольской организации совхоза Мичунай. – 1949. – 14 p.: iliustr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

Ekonomika

 1. Наша апилинка в печати: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1978. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1982.
 2. Наша апилинка  в пeчати: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1976–1982. – 68 p. – Lietuvių, rusų, lenkų k. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 1982.

Švietimas. Mokyklos

 1. Gaidamavičienė E. Žmogus, gėris, grožis, poezija: apie Nemėžio vidurinės mokyklos mokytojos Vlados Kvedarienės gyvenimą ir kūrybą. – Nemėžis, 1995. – 30 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.
 2. Loiko, Teresa. Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla: mokyklos istorijos puslapiai. – 1999. – 14 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.
 3. Loiko, Teresa. Su šviesia viltim eina per gyvenimą: [apie veteranę mokytoją Janiną Gudėnienę]. – Bezdonys, 1995. – 45 p: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.
 4. Sinkievič, Stanislava. Zostali tu z nami na dobre i złe: apie mokytoją J. Uždalevič. – 1998. – 12 p.: iliustr. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 2002.
 5. „Будни нашей школы“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980–1982. – Vilniaus r. SCB Mickūnų k. b-ka, 1982.

Etnografija. Papročiai. Tautosaka

 1. Gaidamavičienė E. Odė totoriškai prigimčiai: apie Nemėžio totorius. – 1999. – 60 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. SCB Nemėžio b-ka, 2002.
 2. Paldavičiūtė G. Sudervės apylinkės gyventojų pravardės: apie pravardžių kilmę. – 1998. – 10 p. – Spausd. – Vilniaus r. Sudervės b-ka, 2002.
 3. Bužynska J. Przysłowia i powiedzenia ludowe, panujące w kraju wileńskim: [Vilniaus krašto liaudies patarlės ir priežodžiai]. – Sklėriškės, 1995. – 11 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Skliariškių [Sklėriškės] k. b-ka, 1997.
 4. Bužynska J. „Wieczorynki“ na Wileńszczyźnie: [žmonių atsiminimai apie liaudiškas vakarones]. – Sklėriškės, 1997. – 10 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Skliariškių [Sklėriškės] k. b-ka, 1997.
 5. Gaidamavičienė E. Nemėžio totoriai. – Nemėžis, 1994. – 36 p.: 5 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.
 6. Minginovič L. Folklor ziemi Pikieliszskiej: [apie liaudies dainas, kurias dainavo mūsų seneliai jaunystės metais]. – Pikeliškės, 1994. – 22 p. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-ka, 1997.
 7. Nikončik I. Snuje się nić tradycji…: [apie Ažulaukės kaimo liaudies tradicijas ir papročius]. – Ažulaukė, 1993. – 14 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės k. b-ka, 1997.
 8. Sinkievič S. Folklor ludowy okolic Ławaryszek: Pieśni weselne: [Lavoriškių apylinkių vestuvinės dainos]. – Lavoriškės, 1995. – 14 p. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1997.
 9. Zinkevič, Liuba. Pieśń ujdzie cało: lenkų folklorinio ansamblio „Borowianka“ kronika. – 2001. – 38 p. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Juodšilių b-ka, 2002.
 10. Дорогами новых традиций: teminis aplankas apie Ažulaukės apylinkės gimtąsias tradicijas. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 1982.

Gamta. Saugomos gamtos teritorijos. Gamtos paminklai

 1. Nikončik I. Europos parkas. – Ažulaukė, 1997. – 10 p.: 7 p. priedų. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės k. b-ka, 1997.
 2. Rybakova J. Buivydiškių parkas. – Zujūnai, 1997. – 11 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Zujūnų k. b-ka, 1997.

Žemės ūkis. Miškų ūkis

 1. Loiko, Teresa. Žuvininkystės ūkis „Arvydai“: ūkio istorija ir dabartis. – 1998. – 25 p.:26 p. priedų. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.
 2. Vilniaus valstybinio žirgyno socialistinio darbo pirmūnai: [albumas su nuotr]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.
 3. Буйновска, Фатима. История одной жизни: [iš gėlininko-selekcininko E. Kevičo prisiminimų]. – 1998. – 45 p.: 25 p. priedų. – Rusų k. – Spausd. – Vilniaus r. Vaidotų b-ka, 2002.
 4. Наш колхоз на страницах печати: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1979. – 58 p.: iliustr. – Vilniaus r. Lavoriškių k. b-ka, 1982.
 5. Синкевич С. История к-за „Путь к коммунизму“. – 1980. – 28 p.: nuotr. – Lenkų k. – Mašinr. – Vilniaus r. Lavoriškių b-ka, 1982.

Menas. Architektūra

 1. Nikončyk, Irena. Kapai – mūsų šaknys = w mogiłach nasze korzenie : apie Ažulaukės parapijos kapines. – 2000. – 20 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 2002.
 2. Верхоламова Н. Народные умельцы Кальвяляйской апилинки: [apie Kalvelių apylinkės liaudies menininkus]. – Kalveliai, 1994. – 12 p.: priedai. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Kalvelių k. b-ka, 1997.
 3. Герасимович И. Архитектурные памятники Вайдотской апилинки. – 1986. – 20 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 1987.
 4. „Познай свой край“: [iškarpų iš periodikos aplankas apie Vilniaus rajono architektūros ir meno paminklus]. – 1982. – Vilniaus r. SCB, 1982.

Dailieji verslai. Dailieji amatai

 1. Paldavičiūtė G., Maksimovič H. Sudervės apylinkės kryžiai. – Sudervė, 1996. – 22 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Sudervės ir Rastinėnų k. b-ka, 1997.
 2. Seliatyckienė L. Meilė gamtos grožiui: [apie medžio drožėją A. Butkų]. – T. Vokė, 1997. – 6 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka, 1997.
 3. Šibina, Galina. Z życia i twórczości Haliny Bakuło: apie liaudies dailininkę H. Bakulo. – 1998. – 15 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Rukainių b-ka, 2002.

Kalbotyra. Literatūra. Memuarai

 1. Palionienė, Danutė. „Išrašysiu apie dangų…“: poetės D. Pavilionienės gyvenimas ir kūryba. – 1999. – 22 p.: portr. – Spausd. – Vilniaus r. Maišiagalos b-ka, 2002.
 2. Sinkevič, Stanislava. Klaidžiojantys svajonėse: jaunųjų poečių kūryba. – 1999. – 55 p. – Spausd. – Vilniaus r. Lavoriškių b-ka, 2002.
 3. Sinkievič S. Bronisław Taraszkiewicz (literat, publicysta, pochodzącyz Wileńszczyzny): szkic biograficzny. – 26 p. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1982.
 4. Tripucka, Anastazija. Juliusz Słowacki i Mickuny: apie poeto J. Slovackio ryšius su Mickūnais. – 2000. – 12 p.: priedai. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Kairėnų b-ka, 2002.
 5. Ulevič, Renata. Buvo… nejaugi tik buvo?: [iš poeto A. Jakubausko atsiminimų]. – 1998. – 8 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Pagirių b-ka, 2002.
 6. Гайдукевич М. Жизнь и творчество Сырокомли: albumas apie poetą L. Kondratovičių-V. Sirokomlę. – 1983. – 52 p.: iliustr., nuotr. – Lenkų k. – Vilniaus r. SCB Bareikiškių k. b-ka, 1987.
 7. Гайдукевич М. История музея Вл. Сырокомли. – 1984. – 24 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Bareikiškių k. b-ka, 1987.
 8. Писатель Л. Кондратович-Вл. Сырокомля в печати: [iškarpų iš periodikos albumas 1926–1985 m.] / M. Гайдукевич М. – 1986. – 94 p. – Vilniaus r. SCB Bareikiškių k. b-ka, 1987.

Kraštotyra

 1. Apie mus rašo (1992–1997 m.): [Pikeliškių mikrorajonas spaudos puslapiuose] / L. Minginovič . – 1997. – 50 p. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-a, 1997.
 2. Boroško Z. Nykstantis Šutnių kaimas = Wymierająca wieś Szutnie. – 1997. – 18 p.: 5 p. priedų. – Rankr. – Vilniaus r. SCB, Medininkų k. b-ka, 1997.
 3. Rybakova J. Pilaitė: nykstantis kaimas. – Zujūnai, 1994. – 4 p.: 3 p. priedų. – Vilniaus r. SCB Zujūnų k. b-ka, 1997.
 4. Skočik, Regina. Nykstantis Žagarės kaimas. – 1999. – 6 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Marijampolio b-ka, 2002.
 5. Sudervė 1991–1996 metų spaudoje: [iškarpos iš periodinės spaudos] / G.  Paldavičiūtė. – Sudervė, 1996. – 72 p. – Vilniaus r. SCB Sudervės k. b-ka, 1997.
 6. Воспоминания об исчезнивших деревнях-хуторах Бяздонской апилинки: [žmonių atsiminimai apie Bezdonių apylinkės išnykusius kaimus ir vienkiemius] / T.  Loiko . – 1994. – 8 p.: priedai. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.
 7. Наша апилинка на страницах печати: [iškarpų iš periodikos aplankas] / parengė J. V. Usevič. – 1967. – 34 p. – Vilniaus r. SCB Šumsko b-ka. Nr. 20, 1982.
 8. „Наши передовики“: папка о передовиках Юодшиляйской птицефабрики.  1978–1982. – Vilniaus r. Kalvelių b-ka, 1982.
 9. „О нас пишут“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1968. – Lietuvių, rusų, lenkų k. – Vilniaus r. Rudaminos b-ka, 1982.
 10. „О нас пишут“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1979. – Vilniaus r. Kairėnų b-ka, 1982.
 11. „О нас пишут“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980–1982. – Vilniaus r. SCB Mickūnų k. b-ka, 1982.
 12. „Пабяржская апилинка в печати“: [iškarpų iš periodikos aplankas]. – 1980. – Rusų k. – Vilniaus r. Paberžės b-ka, 1982.
 13. Папка вырезок из печати о Глитишкес. – 1979. – Rusų k. – Vilniaus r. SCB Glitiškių [Glitiškės] k. b-ka, 1982.
 14. Папка вырезок из печати о Мариямпольской апилинке 1972–1977 m. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.
 15. Папка вырезок из печати о Мариямпольской апилинке 977–1982 m. / E. K. Паулаускене.  – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.
 16. Папка вырезок из печати о Траку-Воке. – 1979. – 45 p.: iliustr. – Vilniaus r. SCB Trakų Vokės k. b-ka.
 17. Паулаускене Е. К. Известные места в Мариямпольской апилинке: выставка – ширма. – 1981. – 7 nuotr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.

Biografijos

 1. Lapunienė, Gražina. Palaimintasis Piotras Bonifacas Žukovski. – Sklėriškės, 2013. – 16 p., iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Sklėriškių kaimo biblioteka.
 2. Буйновска, Фатима. Беспокойная память: apie Baltosios Vokės kaimo gyventoją Pelagėją Petrovec. – 2002. – 26 p.: iliustr. – Vilniaus r. Vaidotų b-ka, 2002.
 3. „Люди труда и славы“: [aplankas apie Paberžės apylinkės darbininkus] / Жойдикене С. – 1981. – 20 p.: iliustr. – Vilniaus r. Paberžės b-ka, 1982.

Istorija

1. Gaidamavičienė E. Sunki tremtinio dalia: apie Nemėžio apylinkės gyventojus, patyrusius žiaurų genocidą. – 2002. – 12 p.: priedai. – Spausd. – Vilniaus r. SCB Nemėžio b-ka, 2002.
2. Loiko, Teresa. Oi, sunkūs tremties keliai…: tremtinės Stefanijos Vitkūnienės atsiminimai. – 2001. – 15 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002
3. Moskajeva, Miroslava. Nebežinome už ką…: Kirtimų kaimo tremtinių atsiminimai. – 7 p. – Spausd. – Vilniaus r. Mostiškių b-ka, 2002.
4. Vilniaus valstybinio žirgyno socialistinio darbo pirmūnai: [albumas su nuotr. ]. – Vilniaus r. M. Riešės b-ka, 1982.
5. Jermal, Rima. Bez winny winni: Dūkštų apylinkės tremtinių atsiminimai. – 2001. – 11 p. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. Dūkštų b-ka, 2002.
6. Sokolovska, Tesesa. A jednak przeżyli: tremtinių atsiminimai. – 2001. – 10 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Kabiškių b-ka, 2002.
7. Stankevič, Genoefa. Los zesłańca: tremtinių atsiminimai. – 2001. – 18 p.: priedai. – Lenkų k. – Rankr. – Vilniaus r. Eitminiškių b-ka, 2002.
8. Бойцы 12-ого минометного полка: [fotoalbumas]. – 1980. – 12 p.: nuotr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1982.
9. „Герой нашей апилинки“: Marijampolio apylinkės Didžiojo Tėvynės karo dalyvių fotografijų albumas. – 1981. – 12 p.: 16 nuotr. – Vilniaus r. Rudaminos k. b-ka, 1982.
10. Зинкевич Л. Бойцы вспоминают минувшие дни: Didžiojo Tėvynės karo veteranų atsiminimų albumas. – 1985. – 32 p.: nuotr. – Vilniaus r. SCB Juodšilių k. b-ka, 1987.
11. Никончик И. Мы победу приближали как могли: Didžiojo Tėvynės karo dalyvių atsiminimų albumas. – 1986. – 41 p.: nuotr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės b-ka, 1987.
12. Паулаускене Е. К. „Они защищали Родину“: выставкa-ширма: [Didžiojo Tėvynės karo Marijampolio apylinkės veteranų fotografijos]. – 1982. – 15 nuotr. – Vilniaus r. Marijampolio k. b-ka, 1982.
13. Поход боевой славы: albumas apie 12-ojo artilerijos pulko 43-osios divizijos istoriją. – 1981. – 6 p.: nuotr. – Mašinr. – Vilniaus r. Zujūnų b-ka, 1982.

Miestų, miestelių, gyvenviečių, kaimų, dvarų istorijos

 1. Boroško, Zofija. Pilkapių kaimo istorija = Historia wsi kurhany. – 1998. – 15 p.: 6 p. priedų. – Spausd. – Vilniaus r. Medininkų b-ka, 2002.
 2. Gaidamavičienė E. Nemėžio buvusio dvaro rūmai ir arklidė. – Nemėžis, 1993. – 19 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Nemėžio k. b-ka, 1997.
 3. Gerasimovič, Irena. Mūsų totoriai: Apie Keturiasdešimties Totorių kaimą. – 1998. – 12 p.: iliustr., priedai. – Spausd. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 2002.
 4. Loiko, Teresa. Bezdonys: kaimo istorija ir dabartis. – 2002. – 22 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Bezdonių b-ka, 2002.
 5. Stankevič, Genoefa. Eitminiškių kaimo istorija = Historia wsi Ejtminiszki. – 1999. – 40 p.: iliustr. – Spausd. – Vilniaus r. Eitminiškių b-ka, 2002.
 6. Žukovska L. 300 metų Šumsko parapijai = 300 lat Szumskiej parafii (1696–1996 m.). – Sumskas, 1996. – 30 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Šumsko k. b-ka, 1997.
 7. Žukovskaja, Leokadija. Mežniunų kaimo istorija. – 1998. – 19 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Šumsko b-ka, 2002.
 8. Durko T. Wieś Korwie wczoraj i dziś: [apie Karvio kaimą (Vilniaus r.)]. – Karvys, 1997. – 24 p.: iliustr. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Karvių k. b-ka, 1997.
 9. Minginovič L. W dawnym dworku Pilsudskiego: [apie Pilsudskio dvarą Pikeliškėse]. – Pikeliškės, 1996. – 42 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Pikeliškių k. b-ka, 1997.
 10. Nikončik I. Dwór w Lubowie: [apie Liubavo dvarą]. – Ažulaukė, 1995. – 21 p.: iliustr.; priedai. – Rankr. – Vilniaus r. SCB Ažulaukės k. b-ka, 1997.
 11. Nikončyk, Irena. Historia wsi Orzełowka: [Ažulaukės kaimo istorija]. – 1999. – 37 p.: iliustr. – Lenkų k. – Spausd. – Vilniaus r. Ažulaukės b-ka, 2002.
 12. Rybakova J. Z historii Szyłan: [apie nykstančio Šylanų kaimo istoriją]. – Zujūnai, 1996. – 10 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Zujūnų k. b-ka, 1997.
 13. Sinkėvič St. Osiedle Ławaryszki: [apie Lavoriškių kaimo praeitį ir dabartį]. – 1996. – 18 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Lavoriškių k. b-ka, 1997.
 14. Zinkevič L. Z historii Czasrnego Boru: [iš Juodšilių kaimo istorijos]. – Juodšiliai, 1993. – 7 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Juodšilių k. b-ka, 1997.
 15. Герасимович, Ирена. Из воспаминаний репресированных гер. 40 – Tatapы. – 2001. – 15 p.: iliustr. – Rusų k. – Rankr. – Vilniaus r. Keturiasdešimt Totorių b-ka, 2002.
 16. Жойдикене С. История Пабяржской апилинки. – 1980. – 37 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Paberžės k. b-ka, 1982.
 17. Лойко T. Из истории поселка Бяздонис: [iš Bezdonių kaimo istorijos]. – Bezdonys, 1993. – 12 p.: iliustr. – Mašinr. – Vilniaus r. SCB Bezdonių k. b-ka, 1997.