Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau

Vilniaus miesto savivaldybės mero premija menininkams

Vilniaus miesto savivaldybės mero premija menininkams įsteigta 2009 m. Vilniaus miesto savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 4 d. sprendimu „Dėl Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos menininkui įsteigimo ir nuostatų tvirtinimo” buvo patvirtinti Vilniaus miesto savivaldybės mero premijos menininkui skyrimo nuostatai
Premija gali būti skiriama  už literatūros, dailės ir muzikos kūrinį apie Vilnių iki 2011 m. gruodžio 31 d.
Premija skiriama iki kiekvienų metų gegužės mėnesio ir teikiama Vilniaus miesto Rotušėje. Premija mokama iš Vilniaus miesto savivaldybės biudžeto.

Apdovanojimą gavusių asmenų sąrašas.