Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau

Vilniaus rajono garbės pilietis

Vilniaus rajono savivaldybės 2001 m. gruodžio 19 d. sprendimu Nr. 103 buvo patvirtinti Vilniaus rajono garbės piliečio vardo suteikimo nuostatai.

Vilniaus rajono garbės piliečio vardas suteikiamas Lietuvos Respublikos bei užsienio valstybių piliečiams už ypatingus nuopelnus Lietuvos Respublikai ir Vilniaus rajonui.
Garbės piliečio vardas gali būti suteikiamas tiek gyvam, tiek mirusiam asmeniui. Mirties atveju Garbės piliečio pažymėjimas ir ženklas įteikiami mirusiojo šeimai.
Rajono garbės piliečiams įteikiamas specialus Garbės piliečio ženklas (medalis) ir Garbės piliečio pažymėjimas. Apie Garbės piliečio vardo suteikimą informuojama visuomenė.
Garbės piliečio vardas iškilmingai suteikiamas nuo 2002 m. Vilniaus rajono savivaldybėje. 

Vilniaus rajono garbės piliečiai: