Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
A B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
Iš viso: rezultatų: 612

Pagerbimai

Nominacijos:

Išvalyti Filtruoti

Leonora Jankeliūnienė

Gyvenimo datos:1940 04 05
Gimimo vieta:Pageležiai (Veprių seniūnija, Ukmergės r.)
Veikla:pedagogė, filologė, Ukmergės krašto literatė
Nominacijos: Literatūrinė Vlado Šlaito premija (2003)

Leonora Jankeliūnienė. Nuotr. iš kn.: Aš esu čia. – Ukmergė, 2015.

1961–1968 m. studijavo Vilniaus valstybiniame universitete, kur įgijo lietuvių kalbos ir literatūros mokytojos specialybę. 1962–1970 m. dirbo Veprių (Ukmergės r.) vidurinės mokyklos mokytoja, 1970–1975 – direktoriaus pavaduotoja mokymo-auklėjimo reikalams, 1975–1979 – mokytoja, 1979–1991 buvo Lietuvos savanoriškos knygos bičiulių draugijos Ukmergės rajono skyriaus atsakingoji sekretorė, 1991–1996 m. – individualaus „Vaivos“ knygyno savininkė. Nuo 2006 m. L. Jankeliūnienė yra Lietuvos nepriklausomųjų rašytojų sąjungos narė, taip pat Deltuvos kultūros almanacho „Eskizai“ redakcinės kolegijos narė [3].

Jankeliūnienė, Leonora. Prie geležingojo upokšnio. – Ukmergė, 2018. Knygos viršelis

L. Jankeliūnienė yra išleidusi dvi sveikinimų, linkėjimų, laiškų knygeles „Ačiū Tau” (2001) ir „Rašau Tau“ (2003), eilėraščių rinkinius „Kelionė tyloje“ (2003), „Virš mūsų vidudienis” (2005), impresijų knygas „Žaibo viražai“ (2007), „Vėjų laiškai“ (2011), leidinį apie gimtąjį Pageležių kaimą ir savo šeimos istoriją „Prie geležingojo upokšnio: Pageležių kaimo ir Stimburių šeimos istorija: dokumentika, užrašai, pokalbiai, straipsniai, proza, poezija“ (2018) [8].

Poetė yra respublikinio poezijos konkurso „Žydinti vyšnios šakelė“ diplomantė (2004) bei laureatė (2005), Rytų Lietuvos literatų konkurso (poezijos nominacija) laureatė (2006), Lietuvos Nepriklausomųjų rašytojų sąjungos vieno eilėraščio konkurso „Lygiadienio giesmė“ diplomantė (2005, 2010, 2011), apdovanota Santarvės fondo auksiniu ženklu (2010), kunigo Antano Miluko literatūrinės premijos laureatė (2012) [1, 2, 8].

L. Jankeliūnienė yra sukūrusi eilėraščių, skirtų Ukmergei ir jos žmonėms, Veprių apylinkėms, gimtajam Pageležių kaimui: „Ukmergei“ [6], „Veprių sakmės“ [7], „Pageležiai“ [4]. Pastarajame poetė rašo: „Pageležiai. Kaimas liūdnas ir paliegęs. / Būrin susieinat palydėti žmogų / Dar kruti? Dar rūksta dūmai kaminuos? / Ir duonelės pirkti. Atveš, o gal ne.“ Eilėraštį „Lionė“ [10], skirtą Leonorai Jankeliūnienei, yra parašęs žurnalistas, redaktorius Julijonas Petronis.

Jankeliūnienė, Leonora. Kelionė tyloje. – Ukmergė, 2003. Knygos viršelis

2003 m. L. Jankeliūnienei buvo paskirta Ukmergės rajono savivaldybės įsteigta literatūrinė Vlado Šlaito premija už poezijos knygą „Kelionė tyloje“, eilėraščių ciklą Igarkos tremties 55-mečiui bei už aktyvų dalyvavimą rajono kultūrinėje veikloje [9]. Knygoje „Kelionė tyloje“ nemažai eilėraščių autorė skiria vaikystės prisiminimams. Leidinys iliustruotas dailininkės Laimos Dzigaitės paveikslais.

 Apie L. Jankeliūnienę rašoma knygoje „Prie geležingojo upokšnio: Pageležių kaimo ir Stimburių šeimos istorija“ [5],  leidinyje „Kas yra kas Lietuvoje“ [3], monografijoje „Vepriai“ (2010), pedagogės, literatės Danutės Šilinienės biografinėje apybraižoje „Testamentas ukmergiškiams“ [11]. Yra informacijos periodikoje, internete.

 

 

 


Literatūra ir šaltiniai

 1. Griškevičius, Kęstutis. Graži ir marga laureatų galerija (5): [apie Vlado Šlaito literatūrinės premijos įteikimą]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2010, lapkr. 25, p. 3.
 2. Jankeliūnienė, Lionė Melanija. Aš esu čia. – Ukmergė, 2015, p. 8.
 3. Jankeliūnienė Lionė Melanija (Leonora). – Iliustr. // Kas yra kas Lietuvoje, 2009. – Kaunas, 2009. – P. 653.
 4. Jankeliūnienė, Leonora. Pageležiai: [eilėraštis] // Eskizai. – Nr.25 (2015), p. 73.
 5. Jankeliūnienė, Leonora. Prie geležingojo upokšnio: Pageležių kaimo ir Stimburių šeimos istorija: dokumentika, užrašai, pokalbiai, straipsniai, proza, poezija. – Ukmergė, 2018, p. 130-132.
 6. Jankeliūnienė, Leonora. Ukmergei: [eilėraštis] // Eskizai. – Nr. 16 (2006), p. 166.
 7. Jankeliūnienė, Leonora. Veprių sakmės: [eilėraštis]. – Iliustr. // Eskizai. – Nr. 13 (2003), p. 133-135.
 8. Kazielienė, Genovaitė. „Knygelėje – viskas, ką nešioju savyje“: [apie L. Jankeliūnienės knygos „Prie geležingojo upokšnio“ pristatymą Pageležiuose, Ukmergės r.]. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2018, birž. 13, p. 8.
 9. Paskirta Vlado Šlaito premija: [Leonorai Jankeliūnienei] / „G. ž.“ inform. // Gimtoji žemė. – 2003, rugs. 27, p. 1.
 10. Petronis, Julijonas. Veprių sonetai. – Turinys: Pasaka; Lionė; Klaustukai prie paminklo: [satyriniai eilėraščiai, eilėraštis „Lionė“ skirtas E. Jankeliūnienei ] // Gimtoji žemė. – 1996, geg. 25, p. 5.
 11. Šilinienė, Danutė. Šviesi žvaigždelė: [apie L. Jankeliūnienę] // Šilinienė, Danutė. Testamentas ukmergiškiams. – Ukmergė, 2003. – P. 69.

 

Parengė: Sigita Astikienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2019