Personalijų dalyje rašomos biogramos vietovėms nusipelniusių asmenų, apdovanotų įvairiomis nominacijomis, taip pat žymių žmonių, kurių atminimas įamžintas Vilniaus apskrities vietovėse. Rašoma apie žymius žmones, kuriems čia įsteigti memorialiniai muziejai, atidengti paminklai ar memorialinės lentos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
A B C Č D E Ė F G H I Y J K L M N O P R S Š T U Ū V Z Ž
Iš viso: rezultatų: 490 (Vilniaus miestas)

Pagerbimai

Nominacijos:

Išvalyti Filtruoti

Vytautas Aleksandras Cinauskas

Gyvenimo datos:1930 06 06 - 2005 06 07
Gimimo vieta:Pandėlys (Rokiškio apskr.)
Veikla:rašytojas, visuomenės veikėjas
Pagerbimas: Memorialinė lenta (Vilniaus miestas)
Vytautas Aleksandras Cinauskas. Nuotr. iš kn.: Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti: Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977-2006). - Klaipėda, 2006, p. 44.

Vytautas Aleksandras Cinauskas. Nuotr. iš kn.: Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti: Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977-2006). – Klaipėda, 2006, p. 44.

1941 m. šeima buvo ištremta į Sibirą. 1956 grįžęs į Lietuvą, V. Cinauskas dirbo Kauno HES statyboje, nuo 1958 iki 1996 metų Lietuvos geologijos tarnybos sistemoje. Vilniuje gyveno Dvarčionių gyvenvietėje. Atkūrus Lietuvos nepriklausomybę, V. Cinauskas buvo  Tremtinių grįžimo fondo pirmininkas, Lietuvos politinių kalinių ir tremtinių bendrijos etikos komisijos pirmininkas, Lietuvos kultūros fondo tarybos narys, 1996-2000 m. Seimo narys [1, 7]. V. Cinausko iniciatyva Vilniuje buvo įkurti Tremtinių globos namai. Jis nuolat rūpinosi grįžtančių į tėvynę senų žmonių gyvenimo sąlygomis. Jo dėmesio nestokojo ir tremtinių vaikaičiai, kurie gyvena ir mokosi „Lietuvių  namų“ mokykloje-internate.  V. Cinauskas mirė Vilniuje. Palaidotas Kairėnų kapinėse.

Vytautas Cinauskas eilėraščius pradėjo rašyti pradžios mokykloje. Lietuvai atgavus nepriklausomybę, savo kūrybą rašytojas pradėjo skelbti periodinėje spaudoje, išleido kelis poezijos rinkinius, parašė prozos kūrinių, publicistikos. Rašytojo kūryboje vyrauja prisiminimai apie tremtį, Tėvynės ilgesys, nuoširdi reakcija į šių dienų aktualijas, rūpestis Lietuvos ateitimi [2, 3]. Sukurti keli eilėraščiai Vilniaus motyvais: „Prie Seimo rūmų“ [4], „Panerių pušynėliuos kauleliai rudi…“, „Vilniaus naktis“ [3-4].

Už 1992 m. išleistą eilėraščių rinkinį „Kad būtume šalia“ V. Cinauskas buvo apdovanotas Zigmo Gėlės literatūrine premija. 1996 m. jis buvo priimtas į Lietuvos rašytojų sąjungą. Už nuopelnus Lietuvai  apdovanotas Didžiojo Lietuvos Kunigaikščio Gedimino 5-ojo laipsnio ordinu  [2, 3, 4].

 Apie V. A. Cinauską rašoma knygoje „Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…: Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977-2006)“ [1], periodikoje. Yra informacijos internete.

2009 m. birželio 10 d. Vilniuje, ant Tremtinių namų pastato (Meškeriotojų g. 22, Antakalnio seniūnija) atidengta memorialinė lenta poetui tremtiniui Vytautui Cinauskui [8].

Lietuvos Sąjūdžio Vilniaus skyriaus taryba kreipėsi į Vilniaus apskrities viršininką ir globos namų direktorių dėl Vytauto Cinausko vardo suteikimo Tremtinių globos namams [5].

2010 m. minint Vytauto Cinausko 80-metį, biuletenyje „Tarp knygų“ paskelbta rašytojo ir visuomenės veikėjo bibliografija [6].

Literatūra ir šaltiniai

1. Vytautas Cinauskas : [biografija ir bibliografija]. – Iliustr., nuotr. // Virš Naisių vieversys nepaliauja plasnoti…: Zigmo Gėlės premijos laureatai (1977-2006).  – Klaipėda, 2006. – P. 44-45.
2. Cinauskas, Vytautas Aleksandras. Ir atmintis, ir dabartis…: [eilėraščiai]. – 1998]. – 94, [2] p.: iliustr.
3. Cinauskas, Vytautas Aleksandras. Kad būtume šalia: eilėraščiai.  – Vilnius, 1992. – 77, [1] p.
4. Cinauskas, Vytautas Aleksandras. Tai kaip, sūnau, ten Lietuvoj …: eilėraščiai. – Vilnius, 1995. – 104 p. : iliustr.
5. Vytautą Cinauską prisimenant. Sąjūdis. [interaktyvus]. 2009 [žiūrėta 2010-08-02]. Prieiga per internetą:  
< http://www.sajudis.com/LTENRU/LT/45VyCiPri.htm >. 
6. Mūsų kalendorius : 2010 birželis / parengė Paulina Dabulevičienė // Tarp knygų. – 2010, Nr. 4, p. 42-44.
7. Narbutas, Vytautas. Vytauto Cinausko atminimui, 1930. VI. 6 – 2005. VI. 7 : [nekrologas : Tremtinių grįžimo fondo valdybos pirmininkas, poetas] // Metai. – 2005, Nr. 7, p. 153.
8. Senjorų maratonas. choras.lt [interaktyvus]. 2003-2005 [žiūrėta 2010-08-02]. Prieiga per internetą: <http://www.choras.lt/readarticle.php?article_id=904>.     

Parengė: Aušra Asauskienė (VAVB), 2010

 

Susijusi informacija