„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Akmena

Akmena – kaimas Paberžės seniūnijoje, Vilniaus rajono savivaldybės šiaurinėje dalyje, prie senojo Vilniaus–Molėtų kelio, į šiaurės rytus nuo Maseliškių.

Akmena – seniūnaitijos centras, kuriame gyvena 23 gyventojai. Iš jų – 13 vyrų ir 10 moterų (2013 m.) [1].

Pirmoji Akmenos sentikių cerkvė pastatyta apie 1865 metus, tiesiant geležinkelį Peterburgas–Varšuva. Kaimas rusiškai vadintas Акмяны.

1937 metais pastatyta nauja medinė cerkvė. Ši cerkvė dar vadinama Maseliškių cerkve [2, 3].

Maseliškių sentikių parapija buvo įkurta XIX a. viduryje. 1946 m. parapiją įregistravo sovietų valdžia. Iki tol sentikiai priklausė Žemaitėlių (Mitrofanovkos) parapijai. 1949 metais jai priklausė apie 200 tikinčiųjų. 1997-aisias – dvasinio atgimimo metais – bendruomenės pastangomis Akmenos cerkvė suremontuota ir atnaujinta [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2013-10-24]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Žemaitėlių ir Akmenos sentikių cerkvės = Molenny staroobrzędowców w Okmianie i Źemojtelach. – Iliustr. // Vilniaus rajono sakralinis paveldas = Sakralne dziedzictwo rejonu wileńskiego. – Vilnius, 2009. – P. 112-114.
3. Барановский, Василий. Масалишкская община / В. Барановский; Г. Поташенко // Староверие Балтии и Польши. – Vilnius, 2005. – P. 236-237.
4. Масалишкская община. [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2010-06-14]. Prieiga per internetą: <http://wilstar.w.interia.pl/slovar/m.htm>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2013