„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Avižienių seniūnija

Avižienių seniūnija yra Vilniaus rajone į šiaurės vakarus nuo Vilniaus. Ji ribojasi su Sudervės, Riešės, Maišiagalos, Zujūnų seniūnijomis bei Vilniaus miestu. Seniūnijos teritorijoje yra 29 kaimai. Didžiausios gyvenvietės: seniūnijos centras – Avižieniai (2125 gyv.), Bukiškės (922 gyv.). Savotiškai įdomios yra ir mažesnės vietovės, ypač Riešė (1234 gyv.) ir Mažoji Riešė (41 gyv.). Apskritai jau nuo seno Riešės yra dvi: Didžioji ir Mažoji. Pažymėtina yra tai, kad tik dalis Didžiosios Riešės priklauso Avižienių seniūnijai, kita – yra dabartinės Riešės seniūnijos teritorijoje.

Seniūnijos plotas – 45 km2. Šio ploto 51% sudaro žemės ūkio naudmenos, 29% – miškai, 20% – vandenys ir kitos paskirties plotai [4].
Gyventojų skaičius – 7509 (2013) [6]. 46% seniūnijos gyventojų sudaro lietuviai, 42% – lenkai, 10% – rusai, 2% – kitų tautybių gyventojai [4].

Vertingos istorinės informacijos apie Avižienių kaimą yra 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [12]. Apie vietovardžio kilmę rašo kalbininkas Jonas Jurkštas knygose „Vilniaus vietovardžiai“ [7]. Bendro pobūdžio informacijos apie Avižienius yra „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [2], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [1], „Tūkstantmečio knygoje“ [5] bei Vilniaus rajonui skirtose leidiniuose „Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region“ [4] ir „Rejon wileński: zarys społeczno-krajoznawczy“ [13]. Apie Avižieniuose esantį piliakalnį rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [8], „Lietuvos architektūros istorijoje“ [10] ir „Lietuvos TSRS archeologijos atlase“ [11].

Avižienių kaimas įsikūręs prie šiaurės vakarinio miesto pakraščio, 1 km į vakarus nuo automagistralės Vilnius–Panevėžys. Faktiškai tai Vilniaus priemiestis [2, 4].

Avižieniai – seniūnijos centras, kuriame gyvena 2125 žmonės (2013) [6].

Avižieniuose veikia vidurinė mokykla, darželis, kultūros namai, paštas, kitos organizacijos bei įmonės.

1949–1993 m. Avižieniai buvo sodininkystės tarybinio ūkio centrinė gyvenvietė. Veikė žuvų perdirbimo cechas [1].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų, įrodo Avižienių piliakalnis dar vadinamas Kapčiumi arba Prancūzkapiu. Piliakalnis įrengtas atskiroje kalvoje kaimo vakarinėje dalyje [8].

Nuo 1992 m. Avižienių piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip regioninės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [3].

Iki 1992 metų Avižieniuose veikė Vilniaus rajono CB kaimo filialas. Biblioteka buvo įkurta 1960 metais. Dabar šioje seniūnijoje viešųjų bibliotekų nėra. Gyventojai naudojasi kaimyninių seniūnijų bei Vilniaus miesto bibliotekų paslaugomis [9].

Literatūra ir šaltiniai

1. Avižieniai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1985. – T. 1, p. 152.
2. Avižieniai // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2002. – T. 2, p. 350.
3. Avižienių piliakalnis, vad. Prancūzkapiu, Kapčiumi [Avižienių k., Avižienių sen., Vilniaus r. sav. u. k. 5650]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Avižienių seniūnija. – Iliustr. // Kviečiame į Vilniaus rajoną = Zapraszamy do rejonu Wileńskiego = Welcome to Vilnius Region. – Vilnius, 2005. – P. 10-11.
5. Avižienių seniūnija. – Iliustr. // Tūkstantmečio knyga: Pažintis su Lietuva. – Vilnius, 2000. – T. 2: Sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 207.
6. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2015-09-24, p. 311]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
7. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 3, 10, 49, 55.
8. Katalynas, Kęstutis. Avižienių piliakalnis // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 302.
9. Košinskienė, Elena. Lietuvos TSR bibliotekos. – Vilnius, 1979. – D. 2, p. 124.
10. Lietuvos architektūros istorija. – Vilnius, 2000. – T. 3, p. 266.
11. Lietuvos TSRS archeologijos atlasas. – Vilnius, 1975. – T. 2, p. 33(47).
12. Awiżenie // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1880. – T. 1 (Aa-Dereneczna). – p. 54; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_I/163>.
13. Paczkowska, Czesława. Gmina Awiżenie. – Iliustr. // Rejon wileński: zarys społeczno-krajoznawczy. – Vilnius, 2005. – P. 47-51.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2010; 2016

Objektai
Koplytstulpis (Riešės k., Avižienių sen., Vilniaus r.)
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų
[addtoany url="www.vilnijosvartai.lt/vietoves/avizieniu-seniunija/"]