„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Šalčininkų rajonas Šalčininkų seniūnija Ažulomis

Ažulomis – kaimas 3 km į šiaurę nuo Šalčininkų, prie kelio  Vilnius–Lyda.

Ažulomio kaime gyvena 28 gyventojai (2011) [2].

Apie Ažulomio kaimą yra rašoma Ludviko Kohuteko (Ludwik  Kohutek) knygoje lenkų kalba ,,Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]“ [3].

Nuo 1835 m. Ažulomio (Zalamankos) kaimas priklausė grafų Vagnerių dvarui. 1865 m. kaime buvo 4 sodybos, gyveno 27 gyventojai, 6 iš jų žydai. Ažulomis garsėjo savo karčema. Vėliau Šalčininkų dvaro šeimininkai Vagneriai karčema panaikino. Pusė pastato ir žemes atidavė ,,Zalamankos“ miško miškininkui, kita pusę išnuomojo kaimo gyventojas [3, 4, 5]. 1926 m. kaime šeimininkavo 13 valstiečių.

Prie Ažulomio 1944 m. liepos 6 d. įvyko paskutinis sovietinių partizanų mušis su vokiečių kareiviais. Pro kaimą, palikdama jį Baltarusijos SSR, 1939 m. trumpiau kaip metus ėjo siena tarp Lietuvos Respublikos ir Vilniaus krašto dalį pasisavinusios SSRS [1].

Kaime išliko valstybės saugomas senas koplytstulpis [1].

  1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 190.
  2. Šalčininkų rajono savivaldybė: [Ažulomio k., p. 279] // Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. – Vilnius, 2013. – P. 274-280; Prieiga per internetą:< http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519 >.
  3. Kohutek, Ludwik. Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]. – Wilno, 1934, p. 23, 40, 47,59, 113.
  4. Machulak, Mieczyslaw. W stronę Solecznik. – Krosno, 2007, p. 248, 255.
  5. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1895. – T.  14, p. 350, 351.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2017