„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Želvos seniūnija Bajorai

Kaimas Želvos seniūnijoje, 15 km į šiaurės rytus nuo Širvintų, 8 km į pietus nuo Želvos. Ribojasi su Sarapiniškio, Kiaukliškių I, Uždžionių kaimais ir Molėtų rajonu. Iš šiaurės vakarų prieina Kumpės, Beržyno, iš pietų – Bajorų miškai. Kaimas priklauso Širvintų dekanato Kiauklių Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo parapijai.

Kaime gyvena 73 žmonės, iš jų: 29 vyrai ir 44 moterys (2011 m.) [4].

Nuo 2002 m. Bajoruose veikia Tolučių-Bajorų kaimų bendruomenė [2].

Bajorų kaime gimė teologijos mokslų daktaras, kunigas prelatas, filosofas, žurnalistas, redaktorius, šešių knygų autorius Pranas Gaida-Gaidamavičius (1914–2013) ir jo brolis, choro dirigentas Zigmas Gaidamavičius (1910–1989), kurių tėvai, šviesūs ūkininkai, savo namuose buvo įkūrę mokyklą Bajorų ir aplinkinių kaimų vaikams [3]. Čia gimė ir tautodailininkė, rajono literatė Monika Kalesnikaitė-Blauzdienė (g. 1941), parašiusi atsiminimų apie gimtąjį kaimą [3].
 
Kaimo pavadinimas padarytas iš užsiėmimą rodančio asmenvardžio Bajoras, kuris kilęs nuo privilegijuoto sluoksnio atstovo „bajoras“ [5].
 
Apie Bajorų kaimą informacijos galima rasti ,,Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], vietovardžio kilmė aprašyta prof. Zigmo Zinkevičiaus knygoje ,,Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5], taip pat apie kaimą yra rašiusi rajono literatė Monika Kalesnikaitė-Blauzdienė knygoje ,,Senieji Želvos krašto kaimai“ [3]. Apie Tolučių-Bajorų kaimų bendruomenę informacijos yra leidinyje ,,Sėkmingų Lietuvoje vykdytų projektų pavyzdžiai“ [2]. Šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.

Bajorų kaimas minimas nuo XVI amžiaus. Nuo 1921 m. čia veikė pradinė mokykla, nuo 1962 m. – kultūros namai [1]. 

2014 m. Bajoruose atidengtas paminklas broliams Gaidamavičiams. Ant didžiulio akmens iškaltos raidės skelbia: ,,Bajorai – gimtinė dviejų iškilių Lietuvos vyrų“.

Literatūra ir šaltiniai

1. Bajorai: [apie kaimą] // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 145.
2. Bendruomenės namų įrengimas: [apie Tolučių-Bajorų kaimų bendruomenę]. – Iliustr. // Sėkmingų Lietuvoje vykdytų projektų pavyzdžiai. – [Vilnius], 2006. – P. 46-47.
3. Senieji Želvos krašto kaimai / parengė Zita Kriaučiūnienė, Rasa Povylienė. – Ukmergė, 2012, p. 13-17.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 110.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016