„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Lavoriškių seniūnija Baravykinė

Baravykinė – kaimas Lavoriškių seniūnijoje, 10 km nuo Lavoriškių.

Statistikos departamento duomenimis kaime niekas negyvena (2011 m.) [4].

Rašytiniuose šaltiniuose apie kaimą informacijos beveik nėra. Jis tik minimas Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Informacijos apie Baravykinės pilkapyną galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [5], „Lietuvos TSR kultūros paminklų sąraše“ (Vilnius, 1977). Apie pilkapyno tyrinėjimus rašoma Jono Balčiūno 1979 m. ir 1987 m. žvalgomųjų archeologinių ekspedicijų Vilniaus rajone ataskaitose [1, 2] ir Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [6].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų liudija šalia kaimo esantis pilkapynas, datuojamas I t-mečio vid. – II t-mečio pr.

XX a. pradžioje Bistričios valsčiuje minimi trys Baravykinės užusieniai. Viename gyveno 6, kitame – 5, o trečiame – 9 gyventojai [6].

1993 m. Baravykinės pilkapynas III įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas [3]. Objektą iš visų pusių supantis autentiškas kraštovaizdis.

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. 1987 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus mieste ir rajone ataskaita. – Vilnius, 1988. p. 36-37.
2. Balčiūnas, Jonas. 1979 m. žvalgomosios archeologinės ekspedicijos Vilniaus rajone ataskaita. – Vilnius, 1980. p. 7.
3. Baravykinės pilkapynas III. [Baravykinės k., Lavoriškių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 13040]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.                                                                                                                
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-09-05]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.                                                                                                                          
5. Katalynas, Kęstutis. Baravykinės pilkapiai // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1. D. 2: Rytų Lietuva, p. 305.                                                                                                                                 
6. Strazdas, Arūnas. Baravykinė, Lavoriškių seniūnija // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita. – P. 15; Prieiga per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019