„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Belazariškiai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 4 km į pietvakarius nuo seniūnijos centro. Iš šiaurės vakarų prieina Siesikų miškas, iš rytų – Viliukų miškas.

Gyvena 50 žmonių, iš jų: 22 vyrai ir 28 moterys (2011 m.) [5].

Belazariškių kaimo pavadinimas kilęs iš svetimos kilmės asmenvardžio Belazaras [6].

Apie Belazariškių kaimą informacijos yra „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6], apie kaime gimusį žymų muziejininką, archeologą Praną Baleniūną rašyta knygoje „Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945)“ [4]. Šiek tiek informacijos yra rajono spaudoje.

Kaime gimė skulptorius, restauratorius, muziejininkas, archeologas, lietuvių antinacinio pogrindžio narys, tremtinys Pranas Baleniūnas (1900-1965), kurio archeologinė – muziejinė veikla aprašyta Lietuvos archeologijos istorijai skirtuose leidiniuose [4].

Belazariškiuose nuo 1918 metais veikė pradinė mokykla, nuo 1955 m. – biblioteka [2].

Belazariškiuose buvo dvaro sodyba (objektas išbrauktas iš kultūros vertybių sąrašo).

Buvusi pedagogė Stasė Martikonytė-Pakalnienė straipsnyje „Nejaugi kaimas gyvas tik mūsų atminty?“ šiltai prisimena savąją tėviškę – senąjį Belazariškių kaimą, turėjusį kažkada stiprią bendruomenę, savo papročius, savo kultūrą [3].
Belazariškių kaimui novelę yra paskyręs Anicetas Augustėnas, gimęs ir užaugęs Ukmergėje, jau daug metų gyvenantis Klaipėdoje. Novelės veikėjas – nelaimingas, Dievo ir likimo nuskriaustas žmogus Belazariškis, šaukiamas pagal kaimo pavadinimą, nes „tikrojo jo vardo niekas nežinojo ir net nesistengė sužinoti…“ [1]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Augustėnas, Anicetas. Belazariškiai: [novelė] // Ukmergės žinios. – 2007, saus. 6, p. 12.
2. Belazariškiai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 224.
3. Martikonytė-Pakalnienė, Stasė. Nejaugi kaimas gyvas tik mūsų atminty? // Ukmergės diena. – 1995, bal. 8, p. 7.
4. Pranas Baleniūnas: [biografija]. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose // Lietuvos archeologijos istorija (iki 1945). – Vilnius, 1999. – P. 243-246.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 112.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016