„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Briedžiūnai

Nykstantis kaimas Siesikų seniūnijoje, 10 km nuo Siesikų miestelio. 

Kaime nebegyvena nė vienas gyventojas (2011 m.) [1].

Zimblytė, Kazė. Akimirkos. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Zimblytė, Kazė. Akimirkos. – Vilnius, 2005. Knygos viršelis

Briedžiūnų kaimo pavadinimas kilęs iš gyvūninės kilmės asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Briedžiūnas (Briedžio sūnus). Asmenvardžiui Briedis pradžią davė miškų gyvūnas [3].

Briedžiūnų kaime gimė dailininkė, viena garsiausių XX a. 7-9 dešimtmečių lietuviškojo abstrakcionizmo pradininkių Kazimiera Zimblytė (Kazė) (1933-1999). Palaidota Ukmergės rajono Siesikų miestelio kapinėse, šeimos kape.

„Lietuvos aido“ galerija yra išleidusi K. Zimblytės piešinių bei tekstų knygą „Akimirkos“, kurioje pateiktas unikalus 1971-1997 metų dailininkės dienoraštis, iliustruotas subtiliais grafikos darbais. Ši knyga – tai menininkės nuotaikų, išgyvenimų, liūdesio, vienatvės, begalinės meilės gimtajam kaimui liudijimas. Briedžiūnai buvo K. Zimblytės dvasinė užuovėja, jos kūrybos žemė. „Esu namuose savo (kuriuos mano tėvai statė) ir nepergyvenu nelaimės savo… Laukiu laimės…“, „Šiame krašte, šiose žaliose pievose, tose nuostabiose…“, „Pastovi spalva yra žalia… Ji visada yra mano pievose, mano namuose…“, „Tapyba mano, … malda mana… Ir spalva žalia“ – tai mintys iš dienoraščio, skirtos gimtajai dailininkės tėvų sodybai, kaimo pievoms, laukams, miškams [2].

 

Literatūra ir šaltiniai

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Zimblytė, Kazimiera. Akimirkos:  tekstai, piešiniai. – Vilnius, 2005. – 99, [1] p.: iliustr.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 92. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016