„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Šalčininkų rajonas Šalčininkų seniūnija Bruknynė

Bruknynės kaimas yra pusiaukėlyje tarp Šalčininkų ir Šalčininkėlių už puskilometrio į rytus nuo plento [1].

Kaimas stovėjo jau nuo XVI a. Dar XIX a. buvo įsikurusi dvaro sodyba [1]. Dvarelis priklausė Ranardu šeimai. Jie turėjo 103 ha žemės ir 163 ha miško [3, 4].

Mediniai dvaro rūmai, 1971 m. įtraukti į vietinės reikšmės paminklų sąrašą [1]. 1985 m. turėjo prasidėti rūmų restauracija. Tačiau paminklas buvo sugriautas [2]. Bruknynės dvaras yra minimas Liudviko Kohuteko darbe „Dobra Wielkie Soleczniki: [rozprawa doktorska]” (Wilno, 1934).

Apie kaimą informacijos yra mažai.

Literatūra ir šaltiniai
1. Buchaveckas, Stanislovas. Šalčios žemė. – Vilnius, 1992, p. 190.
2. Giedraitis S. Vienu paminklu mažiau // Lenino priesakai. – 1988, bal. 21, p. 3.
3. Machulak, Mieczyslaw. W stroną Solecznik. – Krosno, 2007, p. 249.
4. Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1880. – T. 1, p. 392.

Parengė: Olga Kijakovskaja (Šalčininkų SVB), 2018