„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Elektrėnų savivaldybė Kietaviškių seniūnija Dainava

Dainava yra 7 km į pietvakarius nuo Naujųjų Kietaviškių [3].

Dainavoje 2011 m. gyventojų surašymo duomenimis gyveno 9 gyventojai: 5 vyrų ir 4 moterys [2].

Dainavos kaimo pavadinimo kilmė ne visai aiški: manoma, jog vietovardis gali būti kilęs iš upės vardo Dainava, arba iš dainiai, dainaviai, ar iš kraštovardžio Dainava [1].

Apie kaimą trumpai rašyta Rolando Gustaičio leidinyje „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas“ [3].

1577 m. minimas kelias, ėjęs iš Dainavos į Pusbačkius. 1612 m. minimas Dainavos užusienis. 1820 m. pažymėtas dvarų plane, taip pat pažymėta šalia kaimo esanti plytinė, vadinama kapinėmis. 1843 m. kaime buvo 6 sodybos, 55 gyventojai. Kaimas į vienkiemius išskirstytas 1935 m. [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Dainava // Lietuvos vietovardžių žodynas. – Vilnius, 20014. – T. 2, p. 104.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-19]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Gustaitis, Rolandas. Dainava : [kaimo istorija] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 52.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2015; 2019.