„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Pivonijos seniūnija Daugėliškis

Kaimas Pivonijos seniūnijoje.
Gyvena 13 gyventojų, iš jų: 7 vyrai ir 6 moterys (2011) [3]. Priklauso Pašilės parapijai.

Daugėliškio kaimo pavadinimas kilęs iš dvikamienio asmenvardžio Dau–gėla (Dau–gėlas). Pirmąjį dėmenį Dau- (Dau–jotas, Dau–girdas ir kt.) turėjo prūsai, taigi jis labai senos kilmės. Siejamas su žodžiu „daug“, „dauginti“. Antrąjį dėmenį Gėl- turi dvikamieniai asmenvardžiai Dir–gėlas, Ei–gėlas, Jau–gėlas, Vin–gėlas ir kt., kuris irgi yra labai senų laikų veldinys. Siejamas su žodžiais „gelti“, „gėlė“, „šird–gėla“ . Šis dvikamienis asmenvardis išplėtas priesaga  -iškis [5].

Daugėliškis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5]. Apie kaime buvusį akmenį su pėdomis rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [4], Robertas Gedvydas Skrinskas knygoje „Piligrimo vadovas: po stebuklingas Marijos vietas“ [1] bei Petras Tarasenka leidinyje „Pėdos akmenyje: Lietuvos istoriniai akmenys“ [2].

Daugėliškio kaime yra buvęs akmuo su pėdomis, kurį 1935 m. nurodė ir apibūdino Steponavos pradžios mokyklos mokytojas Vladas Laska. Pėduotasis akmuo nurodomas vietovėje už 0,8 km į pietryčius nuo kelio Daugėliškis–Trečiasis Antakalnis, 0,3 km į šiaurės vakarus nuo Stričkų sodybos, 0,2-0,25 km į pietvakarius nuo kelio Daugėliškis–Bartkelevičizna, laukuose. Tai buvo maždaug 1×1,5 m dydžio, 50-80 cm aukščio akmuo su viena ar dviem pėdom. Seniau pėdos buvusios aiškios, o vėliau piemenų aptrupintos. Sakoma, kad senovėje ant šio akmens Panelė Švenčiausia ilsėjosi ir žmonių atminčiai įspaudė savo pėdas [1-2, 4].
 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Skrinskas, Robertas Gedvydas. Švč. Mergelės Marijos pėdos akmenyse: [apie Daugėliškio akmenį, p. 99] // Skrinskas, Robertas Gedvydas. Piligrimo vadovas: po stebuklingas Marijos vietas. – Kaunas, 1999. – P. 98-102.
2. Tarasenka, Petras. Pėdos akmenyje: Lietuvos istoriniai akmenys. – Vilnius, 1958, p. 79.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Vaitkevičius, Vykintas. Ukmergės rajonas: [apie Daugėliškio akmenį, p. 153-154 ] // Vykintas Vaitkevičius. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius. 2006. – P. 142-187.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 48. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009; 2016