„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Gaukeliškės

Gaukeliškės – kaimas Paberžės seniūnijoje, 4 km nuo Visalaukės IV.

Kaime gyvena 13 žmonių. Iš jų – 4 vyrų ir 9 moterys (2013 m.) [2].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Gaukeliškes informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976. T. 2) ir knygoje „Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1784 peracta“ [5]. Apie Gaukeliškių piliakalnį rašoma „Lietuvos piliakalniai: atlase“ [4], Gintauto Zabielos knygoje Lietuvos medinės pilys“ [7], leidinyje „Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje“ [6].

Apie tai, kad šiose apylinkėse gyventa nuo senų laikų įrodo Gaukeliškių piliakalnis (Pilata, Pilaškučiai), esantis į šiaurę nuo Gaukeliškių kaimo. Piliakalnis datuojamas I tūkstantmečiu. Jis pasiekiamas keliu Visalaukė – Dubingiai, yra 300 m į kairę šiaurėn nuo kelio – matyti apaugusi kalva [3, 4].

Yra žinoma, kad 1782–1784 m. Gaukeliškės priklausė kunigaikščių Masalskių giminei [5].

2013 m. gruodžio mėnesį Gaukeliškių piliakalnis įtrauktas į Lietuvos kultūros vertybių registrą, kaip regioninės reikšmės archeologinis ir kraštovaizdžio paminklas [1].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gaukeliškių piliakalnis. [Gaukeliškių k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 33857]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-08-01]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2013-04-11, p. 324]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Daugudis, Vytautas. Nugarmėjęs į pelkę: [rašoma apie Gaukeliškių piliakalnį] // Švyturys.- 1973, Nr. 16 (592), p. 30.
4. Lietuvos piliakalniai: atlasas. – Vilnius, 2005. – T. 3, p. 364–365.
5. Pabaisko dekanato vizitacija 1782–1784 m. atlikta Vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu = Visitatio decanatus Pobojscensis iussu et voluntate Ignatii Jacobi Massalski episcopi Vilnensis A.D. 1782–1784 peracta. – Vilnius, 2010. – p. 198.
6. Vaitkevičius, Vykintas. Žvalgomoji ekspedicija Rytų Lietuvoje/ Vykintas Vaitkevičius, Gintautas Zabiela // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2000, p. 204–210.
7. Zabiela, Gintautas. Lietuvos medinės pilys. – Vilnius, 1995, p. 227–228.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2019