„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Gružos

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 10 km nuo seniūnijos centro.

Gyvena 17 žmonių, iš jų: 6 vyrai ir 11 moterų (2011 m.) [5].

Gružų kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžių Gruža, Gruželė, kuriems pradžią galėjo duoti būdvardis „gružas“ (trumpas, nugraužtas) [6].

Gružų kaimo vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6], apie Gružose pastatytą paminklą informacijos yra rajono periodikoje.

1928-1970 metais Gružose veikė pradinė mokykla.

Toks gyvenimas. – Ukmergė, 2008. Knygos viršelis

Toks gyvenimas. – Ukmergė, 2008. Knygos viršelis

Apie Siesikų seniūnijos Gružų, Meilūnų, Briedžiūnų, Mundučių ir Gruželių kaimus yra išleista kraštotyros pobūdžio atsiminimų knygelė „Toks gyvenimas“, kurią sudarė buvusi Siesikų vidurinės mokyklos direktorė Danutė Gelūnienė ir mokytoja Lina Sakalauskienė. „Visi kartu, vienas kitą paragindami ir pasitarę, parašėme prisiminimus ir sudėjome į knygelę. Kiekvienas autorius rašė apie tai, kas jam brangu ir atrodė verta pasidalinti su kitais, dažniausiai pagautas tėviškės ilgesio, vaikystės dienų, pirmosios meilės ar skaudžių išgyvenimų, prisiminimų“ – taip knygelę pristato sudarytojos. Leidinys gausiai iliustruotas nuotraukomis, kuriose užfiksuoti kraštiečių susitikimai, senųjų kaimų vaizdai, žmonės, svarbiausi įvykiai [4].  

Gružose 1934 m. prie mokyklos, kelių sankryžoje, buvo pastatytas paminklas Kristaus stovyla (dar vadinamas Laiminantis Kristus). Paminklas pastatytas pradinės mokyklos vedėjo Kazimiero Adašiūno iniciatyva už žmonių aukotus pinigus [1-2].  Paminklo frontone įrašytas Maironio epigrafas„Apsaugok, Aukščiausias tą mylimą šalį“ ir iškalta paminklo pastatymo data – 1934 metai. Paminklo postamente iškaltos datos – 1864-1904-1934 – žymi spaudos draudimo metus ir 30–metį, kai spauda atgauta. Kitos ant paminklo esančios datos žymi svarbius lietuviams istorinius įvykius. Paminklas išliko per visus okupacijos metus [3]. Paminklui su Švč. Jėzaus Širdies skulptūra suteikta teisinė apsauga, jis įrašytas  į Kultūros vertybių registrą, apibrėžtos jo teritorijos ribos ir nustatytas vietinio reikšmingumo lygmuo.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gudas, Alfonsas. Dievo palaima // Lietuvos aidas. – 2004, rugs. 9, p. 5.
2. Gudas, Alfonsas. Paminklo 70-metis // XXI amžius. – 2004, rugs. 15, p. 5.
3. Paminklas „Kristaus stovyla“ // Eskizai. – Nr. 14 (2004), įklija tarp p. 80-81.
4. Toks gyvenimas: Ukmergės rajono Gružų, Meilūnų, Briedžiūnų, Mundučių it Gruželių kaimų gyventojų prisiminimai. – Ukmergė, 2008. – 82, [2] p.:  iliustr., portr.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 98.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016