„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus miestas Panerių seniūnija / Paneriai Gureliai

Gureliai – Panerių seniūnijos dalis, į pietvakarius nuo Vilniaus, prie Vilniaus–Kauno geležinkelio. Per Gurelius teka Vokė [1].

Gureliai – tai buvęs gatvinis kaimas, anksčiau  priklausęs Trakų rajonui [1]. Nuo 1996 m. jis tapo Vilniaus miesto dalimi [3].

Remiantis kalbininku Jonu Jurkštu, vietovardis  „Gurałay, Gurale“ aptinkamas 1630 m. šaltiniuose. Guras,  „kauburys“, reiškia kalno viršūnę, atskirą kalnelį kalnuose [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gureliai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 620.
2. Jurkštas, Jonas. Vilniaus vietovardžiai. – Vilnius, 1985, p. 43.
3. Lietuvos respublikos Vilniaus miesto, Vilniaus ir Trakų rajonų savivaldybių teritorijų administracinių ribų pakeitimo įstatymas. 1996 m. balandžio 24 d. Nr. I-1304. Vilnius. Teisės aktų registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-09-08]. Prieiga per internetą: <https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.86467DECC3D9>.

Parengė: Nijolė Radžiūnienė (Vilniaus m. SCB, Gerosios Vilties biblioteka), 2010, 2016