„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Elektrėnų savivaldybė Kietaviškių seniūnija Jagėlonys

Kaimas yra 4,5 km į pietus nuo Naujųjų Kietaviškių kaimo. Rytuose ribojasi su Švenčiaus ežeru [6], pietuose – su Jagėlonių mišku [9]. Elektrėnų savivaldybės pietuose yra Jagėlonių pavadinimo girininkija, priklausanti Trakų miškų urėdijai [1].

Kaime gyvena 131 gyventojas: 64 vyrai, 67 moterys (2011) [4].

Nuo XVIII a. vidurio minimi dveji Jagėlonys – Kloniniai ir Kalniniai. Anksčiau Jagėlonys vadinti Kalniniais Jagėlonimis [6], Kloniniai Jagėlonys yra šiauriau [daugiau apie kaimą žr. sk. Kloniniai Jagėlonys]. Kaimo pavadinimas greičiausiai kilęs iš asmenvardžio Jagėla.

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [6]. Šiek tiek apie mitologinį Jagėlonių akmenį yra rašę Augustina Grinkevičiūtė ir Vykintas Vaitkevičius [5], apie Jagėlonių mišką informacijos pateikiama „Mažojoje lietuviškoje tarybinėje enciklopedijoje“ [9], „Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [12].
Ona Rasutė Šakienė užrašė keletą žmonių pasakojimų, prisiminimų apie kaimą ir žmonių gyvenseną, istorinius įvykius, taip pat Jagėlonių vietovardžius. Šie tekstai pateikti Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų?“ [11] bei Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [10]. Pastarajame leidinyje taip pat pateikiama fotografijų, žemėlapių, kaimo savininkų Jagėlų testamento kopijos.
   
1567 m. LDK karo pašauktinių sąrašuose minimas karys iš Jagėlonių (rus. з села Якгейлович). 1612 m. Ivanas Baka Jagelonių (rus. Якгеланы) dvarą su visais pastatais užrašė savo sūnui Vasilijui. 1670 m. Aleksandras ir Kotryna Jagėlos perdavė trečdalį kaimo Leonardui Pociejui, anksčiau į tris dalis pasidalinę su Adomu ir Jonus Jagėlomis. 1742 m. minimi dveji kaimai – Jagėlonys Kloniniai ir Kalniniai. 1795 m. kaime buvo 16 sodybų, 132 gyventojai, 1843 m. – 17 sodybų, 176 gyventojai katalikai. 1923 m. – 45 sodybos, 275 gyventojai, 1931 m. – 54 sodybos [6].
Pokario metais Jagėlonyse nušautas kaimo apylinkės pirmininkas S. Makūnas. 1944–1949 m. buvo įkalinti 6 kaimo gyventojai, 1949 m. ištremtas V. Jančiauskas [6].
Kaime 1950 m. veikė mokykla [6].
Jagėlonių kaime, netoli kelio Jagėlonys–Semeliškės, yra mitologinis akmuo, dar vadinamas Gaideliu. Jis įtrauktas į kultūros vertybių registrą ir yra saugomas valstybės [7]. Netoli akmens yra rastas akmeninis kirvis keturkampe pentimi [5]. Apie šį akmenį yra žinoma daug pasakojimų. Juos surinko O. R. Šakienė [11], taip pat istorikas Tadas Šidiškis [7].
Kaime yra kapinės, kuriose palaidoti du 1919 m. liepos 15 d. vykusio mūšio su Lenkijos kariuomene metu ties Jagėlonių k. žuvę Lietuvos nepriklausomybės kovų savanoriai – V pėst. Lietuvos didžiojo kunigaikščio Kęstučio pulko eilinis Kazys Bartkus ir grandinis Aleksandras Vasiliauskas [2, 14].
1945 m. liepos 1 d. prie Jagėlonių įvyko partizanų ir NKVD dalinių mūšis, kuriame žuvo partizanų bataliono vadas Antanas Galinis, dirbęs pasienio policininku Vievyje ir Kazokiškėse [3, 15]

Kaime veikia biblioteka, įkurta 1951 m. Biblioteka iki 2000 m. gegužės mėn. priklausė Kaišiadorių raj. SVB, o įsteigus naują Elektrėnų savivaldybę, tapo naujos viešosios bibliotekos filialu [8, 13].

Literatūra ir šaltiniai

1. Braziulis, Rimantas. Apie „kunkuliuojantį“ gyvenimą Trakų miškų urėdijoje // Žalioji Lietuva. – 2006, Nr. 8, p. 1, 3.
2. Elektrėnų savivaldybės kapinės : [minimos Jagėlonių kapinės ir karių kapai] // Lietuvos karių, partizanų ir šaulių kapai. – [Vilnius, 2003]. – P. 24–27.
3. Galinis Antanas. Kaišiadorių enciklopedija [interaktyvus]. 2012 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://www.kaisiadoriumuziejus.lt/enciklopedija/index.php?title=Galinis_Antanas>.
4. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Grinkevičiūtė, Augustina. Žvalgymai Bajorų kaimo apylinkėse / Augustina Grinkevičiūtė, Vykintas Vaitkevičius // Archeologiniai tyrinėjimai Lietuvoje. – 2006, p. 454–455; Prieiga per internetą: <http://www.atl.lt/2006/454-455.pdf>.
6. Gustaitis, Rolandas. Jagėlonys : [kaimo istorija] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 55.
7. Jagėlonių akmuo, vad. Gaideliu [Jagėlonių k., Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.; u. k. 21501]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą:<http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/8D941EAA-8F5B-4727-9FCC-9F8F4A759D2E>.
8. Jagėlonių biblioteka. Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka [interaktyvus]. 2015 [žiūrėta 2016-09-19]. Prieiga per internetą: <http://www.elektrenai.mvb.lt/lt/bibliotekos-filialai/jageloniu-biblioteka>.
9. Jagelonių-Budzylių miškas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1966. – T. 1, p. 662.
10. Jagėlonys // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 165–174.
11. Jagėlonys, k. : [pasakojimai apie Jagėlų kapus, Gaidelio akmenį, Dėlinio ežerą] // Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 123–124.
12. Jagelonys, Kalniniai Jagelonys [Jagėlonys], Jagelonių miškai // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 91.
13. Korsakienė, Angelė. Jagėlonių filialas // Elektrėnų savivaldybės viešosios bibliotekos istorija. – Vilnius, 2012. – P. 130–131.
14. Lietuvos karių kapai [Jagėlonių k., Kietaviškių sen., Elektrėnų sav.; u. k. 33168]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2019 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-detail/31639ec6-0184-4a27-912d-6bcccdfd6a0e>.
15. Trimonienė, Rūta. Galinis, Antanas // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2015. – Papildymai A–Ž, p. 114.

Parengė: Eglė Milkamanavičiūtė (Elektrėnų savivaldybės viešoji biblioteka), 2016, 2019.