„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Vidiškių seniūnija Jasiuliškis

Kaimas Vidiškių seniūnijoje, 2 km į šiaurės vakarus nuo Vidiškių. Ribojasi su Vidiškių miesteliu, Pijorų, Kurklintiškių kaimais. 1 km į vakarus nuo Jasiuliškio yra Mūšios tvenkinys. Kaimas priklauso Vidiškių parapijai.

Gyvena 412 žmonių, iš jų: 229 vyrai ir 183 moterys (2011 m.) [4].

Kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Ji kilęs iš asmenvardžio Jasius ar Jasys mažybinės-maloninės formos Jasiulis. Tai krikštavardžio Juozapas (kai kurie tyrėjai mano, kad ir Jono) liaudinis variantas [5].

Bendro pobūdžio informacijos apie Jasiuliškį yra „Visuotinėje lietuvių enciklopedijoje“ [3], apie Jasiuliškio dvaro sodybą rašoma leidinyje „Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis“ [2]. Vietovardį mini Zigmas Zinkevičius leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5]. Nemažai informacijos yra rajono spaudoje, internete. Daugiausiai rašoma apie Jasiuliškių socialinės globos namus, jų veiklą.

XIX a. buvo palivarkas, vėliau – dvaras. 1923 m. dvare buvo 49, viensėdyje – 29 žmonės. Vietiniai gyventojai mena, kad 1934 m. Stomų dvare buvo apgyvendintos dvi neįgalios moterys, kurioms dvarininkas pasižadėjęs suteikti atskirą būstą ir jas maitinti. Jasiuliškio dvaro savininkas Vladas Stoma, Rusijai okupavus Lietuvą, buvo ištremtas į Vorkutą, o jo dvaras nacionalizuotas. Nėra tikslių žinių apie globos namų istoriją. Archyvuose yra įrašai tik nuo 1944-1945 m. apie tada maitintus 30 globotinių ir dirbusius 8 žmones.  Antrojo pasaulinio karo metais dvare veikė vokiečių kareivių ligoninė. 1946 m. dvare buvo įkurti senelių ir invalidų namai bei pagalbinis ūkis, priklausęs Lietuvos socialinio aprūpinimo ministerijai. Keitėsi įstaigos pavadinimas. Buvo vadinami – senelių ir invalidų namai, internatas, pensionatas, šiuo metu – Jasiuliškių socialinės globos namai. 1970 m. buvo pastatyti nauji gyvenamieji korpusai, ūkiniai pastatai. Gyveno apie 400 globotinių. 1995 m. pradėti apgyvendinti žmonės su psichine ir proto negalia, plėtėsi pastatų kompleksas. Nuo 2002 m. veikia Jasiuliškių socialinės globos namų dienos užimtumo centras „Ąžuolas“, pirmasis toks centras Vilniaus apskrityje, kuriame teikiamos socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo, užimtumo paslaugos [1, 3].

Gyvenimo spalvos. - Ukmergė, 2004. Knygos viršelis

Gyvenimo spalvos. – Ukmergė, 2004. Knygos viršelis

Jasiuliškio dvaro sodybos namas įrašytas į Lietuvos kultūros vertybių registrą kaip vietinės reikšmės pavienis architektūros objektas. Buvusios dvaro sodybos architektūrinė, statybinė, eksploatacinė visuma formavosi XIX a. pab.–XX a. I p. Kompleksas užima 12 ha plotą ir jį sudaro: gyvenamieji pastatai – 4; ūkiniai pastatai – 5; statinių liekanos – 2; ne dvaro laikotarpio pastatai – 10.  Dvaro sankloda sudaryta iš praktiškai trijų atskirų dvarų pastatų, skirtingų savo architektūra, planavimu. Pastatai priklausė trims dvarininkams, todėl ir skiriasi jų estetika [2].

Kaime yra veikiančios Jasiuliškių socialinės globos namų kapinaitės, kuriose laidojami vieniši globotiniai.

1999–2008 m. buvo leidžiamas Jasiuliškių socialinės globos namų įvairaus dažnumo laikraštis „Gyvenimo sūkurys“. 2004 m. išleista globos namų globotinių ir darbuotojų kūrybos rinktinė „Gyvenimo spalvos“.

Jasiuliškių socialinės globos namuose apie 1960 m. buvo įkurta biblioteka. Pradinis fondas kaupėsi savaime, knygų palikdavo globotiniai. 1986 m. čia įkurtas Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jasiuliškio padalinys. Knygų fondas buvo perkeltas iš uždarytos Piliakalnio bibliotekos. Biblioteka aptarnauja 489 gyventojų regioną, jos paslaugomis naudojasi 263 vartotojai. Biblioteka kaupia, saugo, skleidžia informaciją apie iškilius krašto žmones, pildo ir ruošia naujus teminius bei personalijoms skirtus aplankus, kraštotyros darbus. Kraštotyros fondą sudaro 68 fiz. vnt., 62 pavad. dokumentai. Kraštotyros kartotekoje kaupiami rajono, regioninių bei respublikinių periodinių leidinių kraštotyros straipsnių bibliografiniai aprašai, kurių yra 1103 (2016 m.).

 Literatūra ir šaltiniai

1. Babravičienė, Birutė. Namai, kuriuose gyvena šimtai brolių ir seserų: [apie Jasiuliškių socialinės globos namus]. – Iliustr. // Mano namai. – 2004, Nr. 9, p. 50-53.
2. Jasiuliškis. – Iliustr. // Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis. – Vilnius, 2010. – P. 143-144.
3. Jasiuliškis // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2005. – T. 8, p. 582.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus] 2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 73.

 Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2015; 2016