„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Jokūbonys

Jokūbonys – kaimas Paberžės seniūnijoje, 2 km nuo Visalaukės IV.

Jokūbonyje gyvena 24 žmones (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Jokūbonį beveik nėra, išskyrus trumpas žynutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3] ir Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie stebuklingą akmeną rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Yra žinoma, kad Jokūbonio viensėdyje 1866 m. buvo dvi sodybos, gyveno 15 katalikų [3].

Kaime yra mitologinis Velnio akmuo. Pasakojama, kad šioje vietoje būdavę vaiduoklių. Objektas įtrauktas Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1.Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Jokūbonys, Paberžės s-ja: Velnio kalnas // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P.59.
3. Jakubiszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag – Kępy), p. 381; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/381>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.