„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Kadariškės

Kadariškės – viensėdis Paberžės seniūnijoje, 3 km nuo Visalaukės IV. kaimo.

Kadariškėse gyvena 2 žmonės (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Kadariškes beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3], ir Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Prie viensėdžio esantį stebuklingą akmenį su ženklų mini Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Yra žinoma, kad 1866 m. viensėdyje buvo 1 namas, kuriame gyveno 6 žmonės [3].

Stebuklingas akmuo su ženklų įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1.Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Kudriai, Paberžįs s-ja: Gyvasis šaltinis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 67.
3. Kadaryszki // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy), p. 659; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/659>.

 

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.