„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Kazimieravas

Kazimieravas – kaimas Paberžės seniūnijoje, 4 km nuo Paberžės, prie vieškelio Paberžė Barskūnai–Maišiagala. Šalia telkšo Kazimieravo ežeras.

Kaime gyvena 73 žmonės. Iš jų – 39 vyrai ir 34 moterys [1].

Rašytiniuose šaltiniuose apie Kazimieravo kaimą informacijos beveik nėra, išskyrus trumpas žinutes Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], Tarybų Lietuvos enciklopedijoje“ [3] ir 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [5]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Yra žinoma, kad 1790 metais Kazimieravo dvare gyveno 45 žmonės. Iš jų – 35 katalikai ir 10 pravoslavų. Dvaras priklausė Cechanoveckių (Ciechnowieckie) šeimai [5].

Kaime yra išlikę buvusio Kazimieravos dvaro sodybos fragmentų: dvarininko namas, svirnas, oficina ir parkas.

1992 m. Kazimieravo dvaro sodybos fragmentai įtraukti į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą kaip vietinės reikšmės architektūrinis, kraštovaizdžio ir želdinių paminklas [4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 320]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Kazimieravas // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 106.
3. Kazimieravas // Tarybų Lietuvos enciklopedija. – Vilnius, 1986. – T. 2, p. 275.
4. Kazimieravo dvaro sodybos fragmentai [Kazimieravo k., Paberžės sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 897]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
5. Kazimierzowo // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1882. – T. 3 (Haag-Kępy), p. 936; Prieiga per internetą: http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_III/936.

 

  Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016