„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Veprių seniūnija Kazlaučizna

Kaimas Veprių seniūnijoje, 2,3 km į rytus nuo Veprių miestelio.

Gyvena 6 žmonės, iš jų: 2 vyrai ir 4 moterys (2011 m.) [2].

Kauzlaučiznos kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Jis padarytas iš asmenvardžio Kazlas, kuris yra lietuviško asmenvardžio Ožys vertinys [4].

Kazlaučiznos kaimo vietovardis aprašomas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4], apie Kazlaučiznos pilkapyną rašoma „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ [3], apie iš šio kaimo kilusį garsų kraštotyrininką Joną Žentelį rašoma monografijoje „Vepriai“ [1]. Šiek tiek informacijos yra internete.

Kazlaučiznos kaime gimė mokytojas, chorvedys, skulptorius, kraštotyrininkas, Veprių visuomeninio muziejaus įkūrėjas ir vadovas, Lietuvos šviesuolis Jonas Žentelis (g. 1929) [1].

Kaimo ribose, 400 m į šiaurės vakarus nuo Šventosios dešiniojo kranto, apie 1, 3 km į šiaurės rytus nuo Cedrono ir Šventosios santakos, Slabados miško šiaurinėje dalyje yra Kazlaučiznos pilkapynas, išsidėstęs 400 m ilgio ir 150 m pločio plote. Yra išlikę apie 40 pilkapių. Jų sampilai 6–8 m skersmens, 1–1, 2 m aukščio. Pagrindus juosia grioviai. Dalis pilkapių apardyta. Pilkapiai datuojami IX-XII a. 1970 m. ir 1984 m. pilkapynas buvo žvalgytas, bet išsamiai netyrinėtas [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Sakolnikienė, Vaidutė. Veprių muziejaus įkūrėjas Jonas Žentelis. – Portr. // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 1190-1191.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Vaitkunskienė, Laima. Kazlaučiznos pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 112.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 93.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016