„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Kiškeliškis

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 15 km į šiaurės vakarus nuo Ukmergės, 7 km į šiaurės rytus nuo Siesikų. 

Gyvena 5 žmonės, iš jų: 3 vyrai ir 2 moterys (2011 m.) [4].

Kiškeliškio kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Kiškis mažybinės-maloninės formos Kiškelis. Asmenvardis Kiškis kilo nuo laukinio gyvūno pavadinimo. Vietovės pavadinimas turi populiariąją vietovardžių priesagą -iškis [5].

Apie Kiškeliškio kaimą bendro pobūdžio informacijos yra „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [3], vietovardžio kilmė aprašoma Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5], apie Kiškeliškio dvarą rašoma knygoje „Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis“ [2].

Iki 1951 m. veikė pradinė mokykla, vėliau – aštuonmetė mokykla [3].

1952 m. Kiškeliškio kaime tuometiniam „Vienybės“ kolūkiui priklausančiame pastate buvo įsteigta biblioteka, kuriame buvo iki 1963 m. Vėliau biblioteka perkelta į Petronių, dar vėliau – į Miliūnų kaimą. Biblioteka veikė iki 1976 metų vidurio.

Kaime yra regioninės reikšmės kultūros paveldo objektas, įrašytas į kultūros vertybių registrą – buvusio Kiškeliškio dvaro sodyba. Objekto architektūrinė, statybinė, eksploatacinė visuma formavosi XIX a. II p. – XX a. pr. Kompleksas užima 8 ha plotą ir jį sudaro: visų dvaro pastatų skaičius – 3; gyvenamųjų pastatų skaičius – 2; statinių liekanų skaičius – 1; ne dvaro laikotarpio pastatų skaičius – 9 [1, 2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Buv. dvaro sodyba [Kiškeliškis, Siesikų sen., Ukmergės r.; u. k. 792]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
2. Kiškeliškis: [apie dvarą]. – Iliustr. // Lietuvos dvarai: enciklopedinis žinynas: 608 dvarų ir dvarviečių aprašymai, iliustruoti nuotraukomis. – Vilnius, 2010. – P. 177-178.
3. Kiškeliškis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 149.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 93.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016