„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Veprių seniūnija Knyzlaukis

Kaimas Veprių seniūnijoje, 15 km į pietvakarius nuo Ukmergės, kairiajame Šventosios krante. Iš pietų kaimą supa Knyzlaukio miškas.

Kaime gyvena 29 žmonės, iš jų: 12 vyrų ir 17 moterų (2011 m.) [2].

Knyzlaukio kaimo pavadinimas yra asmenvardinės kilmės. Tai sudurtinis pavadinimas, kurio pirmasis dėmuo Knyz- kilęs iš asmenvardžio Knyza, susijusio su žodžiu „kniz–enti“, t. y. „nenoromis juoktis, krizenti“, o antrasis dėmuo – su žodžiu „laukas“, taigi –  „Knyzos laukas“[4].

Apie Knyzlaukio kaimą rašoma „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], monografijoje „Vepriai“ [3], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4]. Informacijos yra periodikoje ir internete.

1596 m. istoriniuose šaltiniuose minimas Knyzlaukio dvaras [1].

Knyzlaukio kaime būta akmens ir ankstyvųjų metalų laikotarpio gyvenvietės. Kaimo teritorijoje, Šventosios saloje netoli tilto per Šventąją ties Vepriais rastas mezolitinis ovalinis kirvelis bei netaisyklingas skaldytinis [3].

Kaime yra kapinės. Paskutinis palaidojimas datuojamas apie 1936 m.

Literatūra ir šaltiniai

1. Knyzlaukis // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 173.
2. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-14]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Zabiela, Gintautas. Veprių valsčiaus senovės bruožai: [Knyzlaukis minimas, p. 58]. – Iliustr. – Bibliogr. išnašose  // Vepriai: monografija. – Vilnius, 2010. – P. 53-65.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 104. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2012; 2016