„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Deltuvos seniūnija Kreiviai

Kuodis, Pranas. Išdraskyto lizdo paukščiai. – Panevėžys, 1997. Knygos viršelis

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, abipus kelio, vedančio link Siesikų. Nuo seniūnijos centro – Deltuvos miestelio nutolęs apie 3 km. 

Kaime gyvena 33 žmonės, iš jų: 17 vyrų ir 16 moterų (2011 m.) [4].

Kreivių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Kreivys, kilme susijusio su būdvardžiu „kreivas“ [5].

Apie Kreivių kaimą informacijos labai mažai. Vietovardžio kilmė aprašoma Zigmo Zinkevičiaus knygoje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [5], šiek tiek informacijos yra periodikoje, internete.

Kreivių kaime gimė Andrius Kuliešis (g. 1943) – miškininkas, habilituotas daktaras (biomedicinos mokslai), profesorius, Valstybinės miškotvarkos tarnybos direktorius, Lietuvos miškininkų sąjungos narys [1], Pranas Kuodis (g. 1926) – Laisvės kovų dalyvis, Lietuvos vietinės rinktinės Vilniaus apygardos Ukmergės būrio vadas, rajono literatas, knygų „Išdraskyto lizdo paukščiai“, „Paprasti ir politiniai juokeliai“, „Linksmasis rinkinys“, „Žvilgsnis į praeitį“ autorius.
 
Kreivių kaimo praeitis atsispindi rajono literato Prano Kuodžio atsiminimų knygoje „Išdraskyto lizdo paukščiai“ [2], Ukmergės krašto kultūros almanache „Eskizai“ spausdinamuose minėto autoriaus atsiminimuose [3].

 

 
Literatūra ir šaltiniai
 

1. Kuliešis Andrius. – Portr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2007. – T. 11, p. 216.
2. Kuodis, Pranas. Gimtinė mana: senasis kaimas // Kuodis, Pranas. Išdraskyto lizdo paukščiai. – Panevėžys, 1997. – P. 7-20.
3. Kuodis, Pranas. Kreiviai mano vaikystės prisiminimuose. – Iliustr. // Eskizai.- Nr. 10 (1999), p. 64-68.
4. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
5. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 101. 

Parengė: Dalia Tamošiūnienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Atkočių kaimo padalinys), 2009; 2016