„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Paberžės seniūnija Kudriai

Kudriai – kaimas Paberžės seniūnijoje, 3 km nuo Paberžės.

Kudriuose gyvena 17 žmonių (2013) [1].

Rašytiniuose šaltiniuose istorinių duomenų apie Kudrius yra mažai. Apie kaimą rašoma 1880–1902 m. Lenkijoje išleistame žinyne „Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich“ [3], Jis minimas „Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinyne“ (Vilnius, 1976). Apie stebuklingą šaltinį rašo Vykintas Vaitkevičius knygoje Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Yra žinoma, kad 1866 m. kaime gyveno 120 žmonių. Iš jų – 93 katalikai ir 17 pravoslavų [3].

Netoli vienos kaimo sodybos, įkalnėje yra šaltinis, vadinamas Gyvuoju. Pasak žmonių, šaltinio vanduo esąs labai skanus, sveikas akims prausti. Gyvasis šaltinis įtrauktas į Senosios Lietuvos šventviečių katalogą [2].

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2017 09 08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Kudriai, Paberžįs s-ja: Gyvasis šaltinis // Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006. – P. 67. 
3. Kudry // Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. – Warszawa, 1883. – T. 4 (Kęs-Kutno), p. 846; Prieiga per internetą: <http://dir.icm.edu.pl/Slownik_geograficzny/Tom_IV/846>.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2017.