„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Vilniaus rajonas Kalvelių seniūnija Laukininkai

Laukininkai – kaimas Kalvelių seniūnijoje, 2 km nuo Šumsko.

Kaime gyvena 44 žmonės. Iš jų – 24 vyrai ir 20 moterų (2013 m.) [2].

Kad šioje vietovėje gyventa nuo senų laikų rodo šalia kaimo esantis Laukininkų  pilkapynas. Jis pradėtas tyrinėti dar  XIX amžiuje.

XX a. pradžioje Šumsko valsčiuje nurodomas Laukininkų (lenk. Polany) kaimas, kuriame gyveno 134 gyventojai [4].

Informacijos apie Laukininkus galima rasti „Kultūros paminklų enciklopedijos“ [1] II tome bei Arūno Strazdo „Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaitoje“ [4].
Apie tai Laukininkų pilkapyną rašoma archeologo Fiodoro Pokrovskio darbuose Археологическая карта Виленской губернии“ [5] ir  „Случайная архелогическая экскурсия в Верховья реки Вилейки“ [6].

Laukininkų  pilkapynas yra nacionalinės reikšmės archeologinis paminklas. Šis valstybės saugomas objektas 1992 m. įtrauktas į Lietuvos Respublikos kultūros paminklų sąrašą [3].

Literatūra ir šaltiniai

1. Balčiūnas, Jonas. Laukininkų pilkapynas // Kultūros paminklų enciklopedija. – Vilnius, 1998. – T. 2: Rytų Lietuva, p. 314.
2. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-01, p. 314]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
3. Laukininkų  pilkapynas [Laukininkų k., Kalvelių sen., Vilniaus r. sav.: u. k. 5678]. Kultūros vertybių registras [interaktyvus]. 2016 [žiūrėta 2016-04-12]. Prieiga per internetą: <http://kvr.kpd.lt/#/static-heritage-search>.
4. Strazdas, Arūnas. Laukininkų pilkapynas // Strazdas, Arūnas. Lietuvos ir Baltarusijos valstybės sienos ruožo Vilniaus rajone 1999 m. archeologinių žvalgymų ataskaita., P. 26-27. Prieiga  per internetą: <http://lad.lt/data/com_ladreports/3821/1-42.pdf.>.
5. Покровский, Федор. Археологическая карта Виленской губернии. – Вильна, 1893, p. 58.
6. Покровский, Федор. Случайная архелогическая экскурсия в Верховья реки Вилейки // Труды Виленского отделения Московского предварительного комитета по устройству в Вильне IX археологического обезда. – Вильна, 1893. – Р. 129-131.

Parengė: Irena Baranovskaja (Vilniaus r. SCB), 2016