„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Deltuvos seniūnija Lokėnai

Kaimas Deltuvos seniūnijoje, 16 km į vakarus nuo Ukmergės, prie kelio į Kėdainius. Priklauso Panoterių parapijai. Į šiaurę nuo Lokėnų tęsiasi Viliukų miškas.

Kaime gyvena 19 žmonių, iš jų: 8 vyrai ir 11 moterų [2011 m.] [3].

Lokėnų kaimo pavadinimas yra kilęs iš asmenvardžio Lokys, Lokėnas, seniau turėjusio reikšmę „Lokio šeimynai priklausantis asmuo“. Asmenvardžiui Lokys pradžią davė gyvūno pavadinimas „lokys“ [4].

Bendroji informacija apie Lokėnų kaimą pateikiama „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [2], vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4]. Lokėnų kaimas minimas Hermano Vartbergės (Hermani de Wartberge) Livonijos kronikoje kaip kryžiuočių, vadovaujamų brolio Vilhelmo, Livonijos magistro, plėšikavimų ir poilsio vieta 1378 m. [1].

Kaime 1922–1953 ir 1961–1972 m.  veikė pradinė (perkelta į Kančiškių km.), o 1953–1961 –  septynmetė mokykla. Sovietmečiu kaimas buvo Lokėnų kolūkio, kuris 1976 m. buvo prijungtas prie „Pergalės“ kolūkio, centras. Tuo laikotarpiu kolūkio kontoros pastate veikė Lokėnų kaimo biblioteka [2]. 
 
Lokėnuose yra veikiančios kapinės.
 
 Literatūra ir šaltiniai
 
1. Latvis, Henrikas. Livonijos kronikos / Henrikas Latvis, Hermanas Vartbergė. – Vilnius, 1991, p. 208.
2. Lokėnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 469.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-08]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 93.
 

Parengė: Liudvika Suchockienė (Ukmergės Vlado Šlaito viešosios bibliotekos Jakutiškių kaimo padalinys), Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2009; 2016