„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Meilūnai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 17 km į šiaurės vakarus nuo Ukmergės.

Gyvena 58 žmonės, iš jų: 26 vyrai ir 32 moterys (2011 m.) [3].

Meilūnų kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio – buvusio tėvavardžio Meilūnas (Meilaus sūnus). Šaknis Meil – sietina su žodžiais „meilė“, „meilus“ [4].

Apie Meilūnų kaimą rašoma „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [1], vietovardžio kilmė aprašyta Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [4].

Kaime įsikūrusi ūkininkų kooperatinė bendrovė „Linų agroservisas“.

Apie Siesikų seniūnijos Gružų, Meilūnų, Briedžiūnų, Mundučių ir Gruželių kaimus yra išleista kraštotyros pobūdžio atsiminimų knygelė „Toks gyvenimas“, kurią sudarė buvusi Siesikų vidurinės mokyklos direktorė Danutė Gelūnienė ir mokytoja Lina Sakalauskienė [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Meilūnai // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 550.
2. Toks gyvenimas: Ukmergės rajono Gružų, Meilūnų, Briedžiūnų, Mundučių it Gruželių kaimų gyventojų prisiminimai. – Ukmergė, 2008. – 82, [2] p.:  iliustr., portr.
3. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
4. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 107.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016