„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Pivonijos seniūnija Mielionys

Viensėdis Pivonijos seniūnijoje.
Gyvena 5 žmonės: iš jų: 2 vyrai ir 3 moterys (2011) [1]. Priklauso Pašilės parapijai.

Mielionių kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio, buvusio tėvavardžio Mielionis (Mielio sūnus). Asmenvardis Mielis sietinas su būdvardžiu „mielas“ (mylimas, brangus) arba su žodžiu „mielas“ (kalkės) [3].

Apie Mielionių kaimą informacijos beveik nėra. Vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [3], kaime esantis akmuo su dubeniu aprašytas Vykinto Vaitkevičiaus knygoje „Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija“ [2].

Mielionių viensėdyje, šalia gyvenamojo namo yra akmuo su dubeniu. Akmuo pilkai rausvos spalvos smulkiagrūdis granitas, natūraliai plokščias, 0,9×1,15 m dydžio, 30-35 cm aukščio. Dubuo kiek toliau nuo centro, pailgas viršuje, 31×35 cm dydžio, gludintomis sienelėmis, 20 cm gylio, piltuvėlio formos [2].
   
 Literatūra ir šaltiniai
 

1. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-15]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Vaitkevičius, Vykintas. Senosios Lietuvos šventvietės: Aukštaitija. – Vilnius, 2006, p. 168.
3. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 107. 

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2010; 2016