„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Ukmergės rajonas Siesikų seniūnija Mikėnai

Kaimas Siesikų seniūnijoje, 14 km nuo seniūnijos centro. Prie kaimo plyti Mikėnų pelkė, užimanti 890 ha plotą. Per pelkę teka Strausgėlė, kairysis Armonos intakas [3].

Gyvena 53 žmonės, iš jų: 25 vyrai ir 28 moterys (2011 m.) [5].

Mikėnų kaimo pavadinimas kilęs iš asmenvardžio Mikėnas, seniau reiškusio „Miko šeimynai priklausantis asmuo“, kuriame slypi hebrajų kilmės krikštavardžio Mykolas liaudinis variantas Mikas [6].

Mikėnų kaimo vietovardis minimas Zigmo Zinkevičiaus leidinyje „Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė“ [6], apie Mikėnų pelkę rašyta „Mažojoje lietuviškojoje tarybinėje enciklopedijoje“ [3]. Apie Mikėnų kaime puoselėjamą senųjų amatų tradiciją nemažai rašyta spaudoje, informacijos yra internete.

1970-1976 metais kaime veikė biblioteka.

2009 m.,  po ilgos pertraukos, pradėtas eksploatuoti Mikėnų durpynas, kur gaminamos durpės, skirtos kurui [1].

Mikėnų kaimą garsina ūkininkai, tėvas ir sūnus Mindaugas bei Nerijus Kriaučiūnai – sertifikuotų tautinio paveldo produktų tradiciniai amatininkai, senųjų amatų – kepimo,  maisto ruošimo puoselėtojai. Atkurtoje etnografinio stiliaus sodyboje vykdoma edukacinė programa „Naminės duonos kepimas pagal senąsias tradicijas ir kiti senieji kaimo amatai“ [2, 4].

Literatūra ir šaltiniai

1. Ežerskytė, Loreta. Mikėnuose durpes kas ir po šimto metų. – Iliustr. // Gimtoji žemė. – 2009, liep. 2, p. 3.
2. Kvedarienė, Aldona. Mikėnų ūkininkai duoną kepa iš savų rugių. – Iliustr. // Lietuvos rytas. – 2011, geg. 25, p. 11.
3. Mikėnų pelkė // Mažoji lietuviškoji tarybinė enciklopedija. – Vilnius, 1968. – T. 2, p. 587.
4. Tradiciniai amatininkai ir jų gaminiai. Lietuvos tautinis paveldas. Lietuvos žemės ūkio ministerija [interaktyvus]. 2010 [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.tautinispaveldas.lt/?pg=187&lng=lt>.
5. Ukmergės rajono savivaldybė. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būsto surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos vyriausybės [interaktyvus]  2013. [žiūrėta 2016-07-18]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Zinkevičius, Zigmas. Ukmergės rajono gyvenviečių vardynas: pavadinimų kilmė. – Vilnius, 2011, p. 75.

Parengė: Stanislava Talutytė (Ukmergės Vlado Šlaito viešoji biblioteka), 2011; 2016