„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Švenčionių rajonas Cirkliškio seniūnija Modžiūnai

Modžiūnų kaimas yra 7 km į pietvakarius nuo Švenčionių, prie Cirkliškio kraštovaizdžio draustinio.

Kaime gyvena 47 gyv. (2011) [3].

Modžiūnų kaime gimė Lietuvos kariuomenės savanoris, I-ojo pėstininkų DLK Gedimino pulko karininkas, Ukmergės apskrities karo komendantas, Nepriklausomos Lietuvos pulkininkas-leitenantas Antanas Pošiūnas (1891-1985 m.) [6, 13].

Jau kelintą vasarą Modžiūnų kaime veikia Vilniaus „Sietuvos“ vidurinės mokyklos mokytojos N. Kezienės organizuojama vaikų kūrybinė stovykla, kur statomi klojimo spektakliai, o su jaunaisiais aktoriais dirba ir svečiai – režisieriai iš Prancūzijos [5, 10].

Senajame Modžiūnų kaime.- Švenčionys, 2003. Knygos viršelis

Senajame Modžiūnų kaime.- Švenčionys, 2003. Knygos viršelis

2001 m. Švenčionių Nalšios muziejus organizavo ekspediciją į Modžiūnų kaimą. Vėliau buvo išleistas leidinukas „Senajame Modžiūnų kaime“ [13]. Modžiūnų gatvinis kaimas įtrauktas į Kultūros paveldo registrą [9]. Kaimą tyrinėjo Martynas Purvinas [11].

Jolitos Kančienės straipsnyje „Kultūros paminklų enciklopedijoje“ išsamiai rašoma apie šį šio etnografinio kaimo individualias sodybas, pirkias, svirnus [7].

Modžiūnai susikūrė per valakų reformą XVI a. 2 pusėje. Modžiūnų kaimo atsiradimą ženklina sutartis, kurią XIX a pradžioje su Rusijos caro valdžia pasirašė aštuoni laisvi valstiečiai – Kakaška, Mastavičius ir šeši bendrapavardžiai Pošiūnai. Su teise išpirkti jie išsinuomojo 237 dešimtines (viena dešimtinė – 1,1 ha) žemės, pradėjo statyti namus ir ūkininkauti.
Modžiūnai smarkiai nukentėjo per gaisrą 1812 m. ir Pirmąjį pasaulinį karą. Kaimas išsiplėtė XX a. pradžioje [8].
Modžiūnai turėjo savo kaimo klubą, mokyklą, kuri veikė iki 1965 m.

Modžiūnų gatvinis kaimas įtrauktas į Kultūros paveldo registrą [9]. Jau išretėjusiame kaime išliko XIX a. pab.-20 a. pr. etnografinių gatvinių vienpusių arba ne visai dvipusių sodybų ir pavienių pastatų: iš tašytų arba apvalių rąstų, sujungtų į kertes dvigalių pirkių su dvišlaičiais stogais, tvartų su diendaržiais, keturšlaičiais stogais, kluonų su dideliais pusskliaučiais, pėdiniais stogais, svirnas [7, 12].
Išlikęs vertingas, 1932 m. statytas medinis Modžiūnų girininkijos pastatas [9, 12].
Dabar Modžiūnų kaime yra 28 sodybos [4].

Rytinėje kaimo dalyje 1987 m. pastatytas medinis kryžius, kurį apdailino Kazimieras Pošiūnas. Ant kryžiaus yra užrašas „1987 m. Krikšto jubiliejui 600 metų“ [1].

2008 m. rajono jaunieji miško bičiuliai drauge su Švenčionėlių miškų urėdijos darbuotojais Modžiūnų girininkijoje pasodino ąžuolyną Lietuvos vardo tūkstantmečiui įprasminti [2]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Cirkliškio seniūnija.- Iliustr. // Kryžių sakmė: Švenčionių rajono kryžių katalogas 2005.- Vilnius,2005.-P. 21-24.
2. Daubaraitė, Zita. Tūkstantmečio ąžuolynai oš ir mūsų rajone: [apie pasodintą ąžuolyną Lietuvos vardo tūkstantmečiui įamžinti Modžiūnų girininkijoje]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2008, geg. 10, p. 6.
3. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
4. Gruodienė, Indrė. Modžiūnai. Istorija ir dabartis : mūsų kaimai. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2006, rugpj. 26, p. 3.
5. Jakštas, Algis. Maži stebuklai visai čia pat – Medžiūnuos: [apie Modžiūnų kaime vasaros metu statomus spektaklius, kuriuos režisuoja režisieriai iš Prancūzijos]. – Iliustr. // Švenčionių kraštas. – 2010, rugs. 8, p. 4-5.
6. Juodgalvis, Jonas. Aštuonioliktųjų savanorio likimas: [apie Lietuvos kariuomenės savanorį, I-ojo pėstininkų DLK Gedimino pulko karininką, Ukmergės apskrities karo komendantą, pulkininką leitenantą Antaną Pošiūną (1891-1985 m.), gimusį Modžiūnų kaime]. – Portr. // Eskizai. – Nr. 17 (2007), p. 84-85.
7. Kančienė, Jolita. Modžiūnai.- Iliustr.// Kultūros paminklų enciklopedija.- Vilnius, 1998.- T. 1, d. 2: Rytų Lietuva, p. 334-337.
8. Kančienė, Jolita. Modžiūnai // Tarybų Lietuvos  enciklopedija – Vilnius, 1987.- T. 3, p. 121.
9. Modžiūnū gatvinis kaimas. Kultūros paveldo objektų stebėsenos duomenys. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: < http://www.svencionys.lt/lit/Kulturos_paveldo_objektu_stebesenos_duom/5895>.
10. Paukšta, Antanina. Paprastame Modžiūnų kaime – nepaprasti dalykai: [apie Švenčionių rajono Modžiūnų kaime vykusį klojimo teatro spektaklį]. – Iliustr. // Žeimenos krantai. – 2011, liep. 16, p. 1, 4.
11. Purvinas, Martynas. Iš Modžiūnų kaimo praeities // Žvaigždė.- 1985, geg. 25, p. 3.
12. Rimkevičienė, Jurgita. Modžiūnai // Visuotinė Lietuvių enciklopedija.- Vilnius, 2009.- T. 15, p. 303.
13. Senajame Medžiūnų kaime: Ekspedicijos „Etninės kultūros tradicijų tęstinumas Švenčionių r. Medžiūnų gatviniame kaime“ medžiaga.- Švenčionys, 2003.- 50 p.: iliustr.
14. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė interaktyvus.1998-2011.[žiūrėta 2017-01-11]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?3296726118>.

Parengė: Danutė Bučelienė (Švenčionių SVB), 2012; 2017