„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Elektrėnų savivaldybė Kietaviškių seniūnija Obeniai

Obenių kaimas yra 2 km į šiaurės rytus nuo Naujųjų Kietaviškių kaimo, visai šalia Lietuvos elektrinės [3].

Obeniuose gyvena 13 gyventojų: 7 vyrai ir 6 moterys (2011) [1].

Apie kaimą rašyta Rolando Gustaičio „Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinyne“ [3], laikraštyje „Kietaviškės“ [7].
Iš Obenių kaimo kilusių gyventojų pasakojimų ir prisiminimų apie kaimą ir čia buvusį dvarą galima rasti Elektrėnų krašto tautosakos rinktinėje „Ar meni tų ažerų?“ [6] bei Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinėje-istorinėje knygoje „Buvom“ [5]. Pasakojimus surinko kraštietė etnokultūrologė Ona Rasutė Šakienė.

Kietaviškių pradžios mokyklos mokytoja Melianija Kurgonaitė 1936 m. užrašė Obenių kaimo vietovardžius. Jie suregistruoti elektroniniame diske „Kaišiadorių rajonas“ [8]. Vietovardžių pateikėjas – iš Obenių kaimo kilęs Jonas Paškevičius.

Kaimas (lenk. Obeniany) paminėtas jau 1619 m. 1795 m. Obeniuose – 14 sodybų, 97 gyventojai. Kaimas tuomet priklausė Jadvygai Oginskienei. Kaime gyveno net keturios Vėželių šeimos. Buvo karčema, kur gyveno 4 asmenų žydų šeima. Po 1830–31 m. sukilimo rusų valdžia iš sukilėlio Gabrieliaus Oginskio konfiskavo Obenių dvarą. Dvaro valdytoju tapo teisėjas Lopacinskis. Paties dvaro pastatai buvo blogos būklės ir planuoti perstatyti [4]. Pagal 1836 m. sudarytą dvaro inventorių, palivarke buvo 10 pastatų, iš jų 2 buvo pastatyti „prūsų mūro maniera“ – plytų mūro su medinėmis sijomis sienomis. Kaimas 1928 m. išskirstytas į vienkiemius. Kaime buvo paplitusios Stasiulevičiaus, Saliutos, Karpavičiaus, Katulio, Gliaudelio pavardės. 1931 m. minimi dveji Obeniai: 50 sodybų kaimas ir vienas ūkis (palivarkas) [3].
1918–1935 m. Obeniai buvo viena iš septynių Kietaviškių valsčiaus seniūnijų [2, 4].
1937 m. Obeniuose gyveno ne tik katalikai, bet ir 10 sentikių. Tarpukario metais veikė vandens malūnas. 1944 m. prie šio malūno nušautas sovietinis aktyvistas A. Puidokas. 1948 m. į Sibirą ištremta 7 asmenų Jurkevičių šeima, 1949 – 2 Mikalauskai [3].
Kuriantis Elektrėnų miestui, kaimas buvo perskirtas. Viena dalis lig šiol priklauso Elektrėnų miestui (Obenių gatvė), kita dalis – Kietaviškių seniūnijai [7].
2000 m. kaime buvo 10 namų.

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai. Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2019-02-25]. Prieiga per internetą: <https://osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
2. Gudelienė, Danutė. Kietaviškių seniūnija. Patys sau šeimininkai: [minima Obenių seniūnija Kietaviškių valsčiuje] // Elektrėnai. – Vilnius, 2006. – P. 326.
3. Gustaitis, Rolandas. Obeniai : [apie kaimą] // Rolandas Gustaitis. Kaišiadorių rajono gyvenviečių žinynas. – Kaišiadorys, 2001. – P. 62.
4. Kietaviškės : Kietaviškių seniūnijos istorinė apžvalga. – Kaišiadorys, 1998. – 295 p.: iliustr., žml.
5. Obeniai // Buvom : Elektrėnų ir Kaišiadorių krašto etnografinė-istorinė apžvalga, 2003–2012 metai. – Vilnius, 2013. – P. 193–196.
6. Obeniai : [žmonių pasakojimai apie kaimą, dvarą] // Ar meni tų ažerų?: Elektrėnų krašto tautosaka. – Vilnius, 2009. – P. 52, 61, 67, 69, 138–143,174, 211, 333–334.
7. Obenių kaimo istorija // Kietaviškės. – 2011, Nr. 5, p. 4.
8. Vietovardžiai : Obenių kaimas Žiežmarių valsčiuje// Kaišiadorių rajonas : [elektroninis išteklius]. – Vilnius, 2004. – 1 elektron. opt. diskas. + 1 įd. lap.

 

Parengė: Janina Černiauskienė (Elektrėnų SVB Kietaviškių filialas), Jūratė Volungevičienė (Elektrėnų SVB), 2011; 2013; 2019.