„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Švenčionių rajonas Pabradės seniūnija

Pabradės seniūnija yra Švenčionių rajono pietvakarinėje dalyje. Seniūnijos centras – Pabradės miestas, įsikūręs 38 km į pietvakarius nuo Švenčionių miesto, prie plento Vilnius – Zarasai [5]. Pabradės seniūnija – ežerų, upių kraštas. Seniūnijos teritorijoje apie 50 ežerų, 10 upių, tarp jų ir Žeimena [2, 4].

Pabradės kaimo seniūniją sudaro 7 seniūnaitijos: Baliulių, Gaspariškių, Karkažiškės, Meškerinės, Pavoverės, Purviniškių, Zalavo [6]. Didesni kaimai yra: Karkažiškė (338 gyventojų), Pavoverė (384 gyventojų), Zalavas (140 gyventojai) [1].

Seniūnijos plotas  34,320 ha, iš jų 17 proc. užima žemės ūkio naudmenos, 73 – miškai, 9,5 – vandenys ir kitos paskirties plotai. čia gyvena 10737 žmonių [1, 4].

Seniūnijoje yra: 1 biblioteka, 2 bažnyčios.
Kaimuose steigiasi bendruomenės [6]. 

Informacijos apie Pabradės apylinkių kaimus rasime Broniaus Kviklio knygoje „Mūsų Lietuva“ [2].
Valentas Šiaudinis savo straipsnyje „Pabradės „Ryto“ gimnazijos kelias prasideda nuo Karkažiškės parapinės mokyklos“ apžvelgia Pabradės apylinkių istoriją, didžiausią dėmesį skirdamas mokykloms [8]. 

Literatūra ir šaltiniai

1. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį: Lietuvos Respublikos 2011 metų visuotinio gyventojų ir būstų surašymo rezultatai.  Statistikos departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės [interaktyvus]. 2011 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://statistics.bookdesign.lt/table_125_10.htm?lang=lt#sven_r>.
2. Kviklys, Bronius. Pabradės apylinkės.- Iliustr. // Bronius Kviklys. Mūsų Lietuva. – Vilnius, 1989.- T. 1, p. 692.
3. Pabradės apylinkė // Lietuvos TSR administracinio-teritorinio suskirstymo žinynas.- Vilnius, 1974.- D. 1, p. 278.
4. Pabradės seniūnija.- Iliustr. // Tūkstantmečio knyga.- Kaunas, 2000.- T. 2: sostinė, Vilniaus ir Kauno apskritys, p. 274.
5. Pabradės seniūnija. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?-1713454353>.
6. Pauliukevičienė, Irena. Pabradės seniūnijoje steigiasi bendruomenė, gimsta vaikai, statosi naujakuriai.- Iliustr. // Švenčionių kraštas.- 2006, spal. 28, p.
7. Seniūnaitijos. Švenčionių rajono savivaldybė [interaktyvus]. 1998-2016 [žiūrėta 2017-01-16]. Prieiga per internetą: <http://www.svencionys.lt/index.php?-524764019>.
8. Šiaudinis, Valentas. Arnionių (Pabradės) ir Karkažiškės dvarai. Pabradės „Ryto“ gimnazija.- Iliustr.// Voruta.- 2010, geg. 22, p. 10.

Parengė: Danutė Bučelienė, Aldona Mikštienė (Švenčionių viešoji biblioteka), 2010; 2017

Objektai
Paminklas maršalui Juzefui Pilsudskiui (Zalavo k., Pabradės sen., Švenčionių r.)
Formuoti maršrutą iš pažymėtų objektų
[addtoany url="www.vilnijosvartai.lt/vietoves/pabrades-seniunija-lt/"]