„Vilnijos vartų“ dalyje „Vietovės“ pateikiama trumpa informacija ir publikacijų apie Vilniaus apskrities vietoves apžvalgos.
Skaityti plačiau
Elektrėnų savivaldybė Šalčininkų rajonas Širvintų rajonas Švenčionių rajonas Trakų rajonas Ukmergės rajonas Vilniaus apskritis Vilniaus miestas Vilniaus rajonas
Širvintų rajonas Čiobiškio seniūnija Pamusiai

Kaimas Čiobiškio seniūnijoje, 6 km į vakarus nuo Musninkų. Pro kaimą teka Musės upė.

Statistikos departamento duomenimis gyvena 10 gyventojų (2011 m.). Iš jų – 4 vyrai, 6 moterys [5].

Čiobiškio apylinkėse vyko partizaninės kovos. Informacijos apie DKA (Didžioji Kovos apygarda), kovojusius partizanus, Erelio būrio partizanus iš Pamusių galima paskaityti monografijoje „Musninkai. Kernavė. Čiobiškis“ (iš serijos „Lietuvos valsčiai“) [7].
 
Pamusių kaime 1990 m. pastatytas iš lauko akmenų sumūrytas paminklas Pamusių kaimo gyventojų, nukentėjusių sovietinės okupacijos metu, atminimui. Paminklo autorius – Alfonsas Balsevičius. Akmenų mūro paminkle, kurio pagrindinio fasado centre įmūryta atminimo lentelė su užrašu: „Pamusių kaimo ir jo žmonių atminimui (1944-1990)“ [8].
 
Pamusių kaime gimė kompozitorius, dirigentas, vargonininkas Jonas Dambrauskas (1892-1982) [6]. Širvintų rajone kompozitoriaus atminimui rengiama chorų šventė [4, 10].
 
Pamusiai – širvintiškio kraštotyrininko, buvusio mediko, Alfonso Balsevičiaus gimtinė. Apie savo kaimą kraštotyrininkas parašė prisiminimus [3]. Apie kraštotyrininką Alfonsą Balsevičių daug kartų rašė rajoninė spauda [2]. 2008 m. už švietėjišką ir kraštotyrinę veiklą, už gimtojo krašto papročių, liaudies amatų, tradicijų puoselėjimą, už visuomeninę veiklą, už Širvintų krašto garsinimą Alfonsui Balsevičiui skirta I. Šeiniaus premija [11]. Praėjus pusmečiui po mirties, 2012 m. gegužės mėnesį Širvintų visuomenei buvo pristatyta Alfonso Balsevičiaus eilėraščių knyga [9].
Pamusių kaimo gyventojas Juozas Lisauskas buvo partizanų būrio vadas, turėjo slapyvardį Erelis. Jis telkė Pamusių, aplinkinių kaimų gyventojus partizaninei kovai. Apie partizanines kovas atsiminimus parašė Viktoras Alekna [1].
 
Literatūra ir šaltiniai

1. Alekna, Viktoras. Pamusių ereliai // Alekna, Viktoras. Ūžė žalia giria: sovietų prievarta ir laisvės kovos Širvintų rajone 1940-1953 m. – Vilnius, 1999. – P. 94-112.
2. Bakasėnienė, Violeta. Žmogus, neabejingas meilei // Širvinta. – 2008, liep. 16, p. 5.
3. Balsevičius, Alfonsas. Prisiminimai apie Pamusių kaimą. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 486-495.
4. Barbaravičienė, Jadvyga. Chorų šventė, skirta kompozitoriaus Jono Dambrausko atminimui. – Iliustr. // Širvinta. – 2005, spal. 29, p. 7.
5. Gyventojų skaičiaus pasiskirstymas pagal teritoriją, amžių ir lytį. Lietuvos statistikos departamentas [interaktyvus]. 2013 [žiūrėta 2016-09-21]. Prieiga per internetą: <http://www.osp.stat.gov.lt/documents/10180/217110/Inform_gyv_sk_pasisk.pdf/cd1f3d45-ef4b-446f-af6a-f56e23c94519>.
6. Karaška, Arvydas. Dambrauskas Jonas. – Iliustr. // Visuotinė lietuvių enciklopedija. – Vilnius, 2003. – T. 4, p. 439.
7. Masaitis, Albinas. Erelio būrio partizanai iš Pamusių. – Iliustr. // Musninkai. Kernavė. Čiobiškis. – Vilnius, 2005. – P. 427-437.
8. Navalinskas, Antanas. Paminklas Pamusių kaimui. – Iliustr. // Širvinta. – 1997, vas. 15, p. 3.
9. Širvintų visuomenei pristatyta Alfonso Balsevičiaus eilėraščių knyga. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2012, geg. 26, p. 5.
10. Vilniaus apskrities chorai – Širvintų miesto šventės renginių ir chorų šventės, skirtos kraštiečio kompozitoriaus Jono Dambrausko 115-osioms gimimo metinėms, dalyviai . – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2007, birž. 2, p. 5.
11. Zibalas, Romas. Širvintos šventė valstybės dieną: [renginio metu įteiktos I. Šeiniaus premijos]. – Iliustr. // Širvintų kraštas. – 2008, vas. 23, p. 5.

Parengė:  Vyta Matukaitienė (Širvintų SVB), 2010; 2016